top of page

AGROKOMPLEX 2017 - videozáznamy

Odborná diskusia - Možnosti zvyšovania efektivity prác v poľn. vďaka zvyšovaniu rýchlosti jednotlivých prác

Odborná diskusia - Poctivá výroba potravín bez aditív a konzervantov vs. bežne dostupné potraviny v obchodných reťazcoch


Odborná diskusia - Špecifiká zamestnávania pracovníkov v poľnohospodárstve verzus zákonník práce


Odborná diskusia - Malí farmári kontra veľké podniky (diskusia o oblastiach, v ktorých sú názory odlišné)


Comments


bottom of page