top of page

AGROTRADE GROUP po 19. krát na AGROKOMPLEXE

Ako všetci dobre vieme, firma Agrotrade Group sa unáša tento rok v znamení osláv 20. výročia od samotného založenia spoločnosti. Tak ako AGROTRADE, aj výstava AGROKOMPLEX oslavovala. Tento rok oslávila 40. výročie svojho vzniku. Pre návštevníkov pripravili organizátori a vystavovatelia Národnú výstavu hospodárskych zvierat, družstevnú kontraktačno-predajnú výstavu Coopexpo, výstavu "Obnoviteľné zdroje energie", výstavu vidieckeho cestovného ruchu "Regióny Slovenska" a "Živnostenské trhy". Novinkou bol "Gazdovský dvor" zameraný na spracovanie živočíšnych produktov a prezentácia "Programu rozvoja vidieka SR" formou náučného chodníka s názvom "Na potulkách našim vidiekom".

Reprezentovať značky z nášho portfólia po 19. krát na 40. ročníku najväčšej poľnohospodárskej výstavy v SR je úspech samo o sebe. Výstava Agrokomplex zohráva dôležitú úlohu pre našu spoločnosť, kde sa naši zákazníci môžu v príjemnom prostredí porozprávať s našimi obchodnými zástupcami a takisto si môžu prezrieť nami ponúkané široké portfólio strojov ktoré predávame. V neposlednom rade si môžu prehliadnuť novinky predstavené v našom rozsiahlom portfóliu.
Comentarios


bottom of page