top of page

Ošetrenie pôdy bránami Hatzenbichler. Začnime jar bránením ozimím.

Pri enormne rastúcej cene priemyselných hnojív, ako aj súčasne pri rastúcej požiadavke na minimalizáciu použitia priemyselných hnojív a/alebo chemických ochranných látok a na nutnosť maximalizácie ochrany životného prostredia, zohráva bránenie jednu z najdôležitejších úloh, ktorá nás čaká už v najbližšej budúcnosti.

Bránenie porastov sa vykonáva prútovými bránami pred, alebo po vzídení. Aktuálne sa využívalo na mechanické zásahy v plodinách na ornej pôde hlavne pri agroenviromentálnom spôsobe hospodárenia. Na lúkach a pasienkoch, ktoré sú intenzívne využívané, je využitie tohto zásahu skoro na jar priam nutnosťou.
Účelom bránenia na ornej pôde je:

 • preriedenie hustých porastov kôli väčšiemu prístupu svetla a vzduchu

 • zničenie vyklíčených burín pred, alebo po vzídení zasiatej plodiny

 • prekyprenie pôdy a narušeniu prísušku

 • podpora odnožovania zasiatej plodiny

 • bránenie môže byť vykonané pred vzídením alebo po vzídení

Bránenie strnísk po zbere plodiny:

 • rovnomerné rozvrstvenie slamy a pliev po zbere plodiny

Bránenie na lúkach a pasienkoch:

 • vyťahovanie suchej trávy z porastu skoro na jar

 • prevzdušnenie a vertikulácia pre väčšiu vzdušnosť a rýchly rast novej trávy

 • vyrovnanie krtincov a pôdnych nerovností predradeným smykom

 • rozťahovanie výkalov zvierat

 • dosev a založenie nových porastov (prútové brány so sejačkou)

 • prihnojovanie porastov (prútové brány s aplikátorom)


Prútové brány Hatzenbichler:
Na bránenie porastov na orných pôdach využívame prútové brány „Originalstriegel“ nesené pevné (na výber od 1,5 m do 3,0 m), nesené sklopné (od 4,5 až do 15 m) alebo ťahané sklopné (od 15 až do 27,0 m). Všetky brány sú vybavené flexibilnými ohybnými bránovými poliami umiestnenými na hlavnom ráme stroja.

Bránové polia sú osadené pružnými prstami o priemere 6, 7 alebo 8 mm s dĺžkou prútov 380, 410 alebo 450 mm. Pracovný rozstup prútov je 2,5 cm. Pružiny prútov sú uložené v U nosníkoch, takže nedochádza k zachytávaniu a trhaniu stebiel plodiny pružinami prstov. Uhol sklonu prstov je nastaviteľný od tupo- na jemné práce až na ostrý uhol pre maximálnu agresívnu prácu v 10 stupňoch.

Brány na lúky a pasienky sa vyrábajú iba ako nesené so šírkou max. 15 m. Majú navyše predradený odpružený smyk a prúty majú agresívnejší sklon.

Ťažké prútové brány na bránenie strniska a slamy majú využitie po zbere pre rovnomerné rozvrstvenie pozberových zvyškov po poli, čo vytvorí podmienky pre ich dôkladné zapracovanie, a tým vo výraznej miere obmedzíme výskyt chorôb a škodcov na poli (ničenie hraboša poľného, úspora eur na chemické prípravky). Brány do strnísk a slamy majú hrúbku prútov až 12 mm (s možnosťou dodať na želanie až 14 mm) s dĺžkou až 560 mm.

Pre veľmi presné bránenie a precízne dodržanie presnej pracovnej hĺbky (absolútne dôležité najmä na ornej pôde) a ďalej aj pre možnosť nastavenia vyššieho prítlaku (požiadavka s rastúcim porastom) je aktuálne k dispozícii horúca novinka, prútové brány s pneumatickým odpružením prstov „Air-Flow“ (patent Hatzenbichler), u ktorých každý prst drží nastavený prítlak (je možné nastaviť centrálne v rozpätí od 0,1 až do 6 bar, čo predstavuje od 500 g až do 5 kg na 1 prst)! Zároveň je agresivitu prstov (sklon) možné meniť od 55° až do 128°. Vysoká priechodnosť rámu umožňuje brániť porasty až do výšky 590 mm!!!Rotačné brány („motyky“) Hatzenbichler:Je to perfektný stroj na odstraňovanie malej buriny a kyprenie kôrnatej alebo kompaktnej pôdy na pomoc pri vzchádzaní plodín. Použitie na takmer všetky kultúry, ako je kukurica, obilie, repka, sója atď. Narúša 100 percent povrchu pôdy bez ohľadu na riadky plodín. Výkon je vysoký, pracovná rýchlosť od 10 do 20 km/h. Umožňuje nastavenie pasívne (menej agresívna práca, vhodné aj pri kamenistých pôdach) alebo aktívne (agresívnejšia práca). Ak rastliny dosiahnu okolo 10 centimetrov, je možné začať pracovať.


Hnojenie alebo prísev súčasne s bránením:

Počas bránenia po sejbe zabezpečíme plytké zapravenie priemyselných hnojív, pôdnych pesticídov a pod.

Brány je možné dovybaviť aj pneumatickými sejačkami AIR 8, AIR 16 aj na prísev plodín, alebo prihnojovanie.


Používanie brán pre farmára je ekonomicky prospešné a výhodné - veľkosťou súpravy stúpa výkon a klesá spotreba PHM.


Jednou prácou vykonávame viac operácií s použitím pneumatických sejačiek.

Príklad: 12,0 m pracovná šírka

Výkon: 12 ha/hod

Spotreba PHM: 1,2 l/ha


Comments


bottom of page