top of page

Prvý medzinárodný debut JCB vodíka na svete


Projekt JCB na výrobu super efektívnych vodíkových motorov v hodnote 100 miliónov libier mal v utorok 14. 3. 2023 medzinárodnú premiéru na jednom z najväčších svetových veľtrhov stavebných mechanizmov Conexpo 2023 v Las Vegas.

Tím 150 inžinierov pracuje na priekopníckej iniciatíve vývoja vodíkových spaľovacích motorov – a v britskom závode na výrobu motorov JCB už bolo vyrobených viac ako 50 prototypov.

Na tomto veľtrhu sa v rámci medzinárodnej výstavy Fluid Power Exposition (IFPE) objavil úplne nový vodíkový spaľovací motor JCB – riešenie spoločnosti s nulovými emisiami CO2 pre stavebné a poľnohospodárske zariadenia.

Predseda JCB Anthony Bamford vedie projekt vývoja vodíkovej technológie JCB. Lord Bamford povedal: „Tím inžinierov JCB urobil v krátkom čase obrovský pokrok pri vývoji vodíkového spaľovacieho motora. Ako prvá spoločnosť vyrábajúca stavebné zariadenia, ktorá vyvinula plne funkčný spaľovací motor poháňaný vodíkom, som rád, že teraz môžeme predstaviť túto technológiu na medzinárodnej scéne.

Prototypové vodíkové motory JCB už poháňajú rýpadlo-nakladač a teleskopické manipulátory Loadall. JCB tiež urobila zásadný prelom a dokázala širšiu atraktivitu technológie spaľovania vodíka inštaláciou jedného zo super efektívnych vodíkových motorov do 7,5-tonového nákladného vozidla Mercedes – rekonštrukcia, ktorá bola dokončená v priebehu niekoľkých dní. Spoločnosť JCB tiež predstavila svoj vlastný návrh mobilného tankovacieho zariadenia, ktorý už aj vyrobila a slúži na dopravu vodíkového paliva k strojom. Toto zariadenie má dostatok vodíkového plynu na naplnenie 16 vodíkových rýpadlo-nakladačov a je možné ho prepravovať buď na zadnej strane upraveného traktora JCB Fastrac alebo na prívese.

Lord Bamford povedal: „Tím inžinierov JCB sa vrátil k základným princípom spaľovania a úplne ho prepracoval tak, aby fungoval na vodík. Dosiahli tým dve hlavné veci:

  1. JCB si zabezpečilo miesto v histórii ako prvá spoločnosť zaoberajúca sa stavebnými strojmi, ktorá vyvinula plne funkčný spaľovací motor poháňaný vodíkom,

  2. a nasmerovali nás k výrobe prvých prelomových 50tich vodíkových spaľovacích motorov.

„Záväzok spoločnosti JCB znižovať emisie siaha takmer 25 rokov do minulosti a najnovšie dieselové motory navrhnuté tak, aby vyhovovali európskym predpisom Stage V, už od roku 1999 priniesli 97 % zníženie emisií NOx a 98 % zníženie emisií pevných častíc. Okrem toho snaha spoločnosti JCB znižovať spotrebu paliva znamená, že dnešné stroje JCB spotrebujú v priemere o 50 % menej paliva ako stroje vyrobené pred viac ako desiatimi rokmi. Tým sa ušetrilo 16 miliárd litrov paliva, čo zodpovedá 53 miliónom ton CO2.

Spoločnosť JCB bola tiež v popredí vývoja elektrických technológií, aby splnila požiadavky zákazníkov na produkty s nulovým obsahom uhlíka. Zatiaľ čo elektrické batérie sú vhodné pre menšie stroje, ktoré odrobia menej hodín a zvyčajne spotrebujú menej paliva, väčšie stroje majú vyššiu spotrebu energie. To by viedlo k väčším batériám, ktorých nabíjanie by trvalo dlhšie, čím by boli menej vhodné pre stroje, ktoré pracujú na viac denných zmien a nemajú k dispozícii prestoje na dobíjanie.

V dôsledku toho spoločnosť JCB sústredila svoj vývoj elektrických strojov na svoj kompaktný rad, vrátane teleskopického nakladača 525-60E Loadall a minirýpadla 19C-1E – prvého elektrického minirýpadla na svete. Keď spoločnosť skúmala palivá, ktoré prinášajú nulové emisie, nenechala kameň na kameni. Pri hľadaní takéhoto paliva, ktoré možno použiť v strojoch, tak aby sa zabezpečila maximálna doba prevádzkyschopnosti a rýchleho doplnenia paliva, si pod mikroskop zobrali hydrogenované rastlinné oleje (ďalej len HVO), bioplyn, E-palivá, čpavok a vodík. Zaujímavé je, že motory JCB boli schválené na použitie s HVO od nadobudnutia účinnosti legislatívy pre motory Stage IIIB / Tier 4i.

Lord Bamford povedal: „Väčšina týchto alternatívnych palív si vyžaduje produkciu vodíka, takže je v prvom rade zmysluplné používať vodík, pretože ide o čisté palivo s nulovým obsahom uhlíka, ktoré možno vyrobiť z obnoviteľnej energie. Vodík tiež ponúka potenciálne riešenie problému batérií na väčších strojoch; umožňuje rýchle doplnenie paliva a je to mobilné palivové riešenie, ktoré umožňuje priviesť palivo do stroja.“

V rámci vývoja vodíka spoločnosť JCB skúmala aj jeho použitie v palivových článkoch a v júli 2020 predstavila vôbec prvé rýpadlo na vodíkový pohon v stavebníctve – 20-tonové pásové rýpadlo JCB 220X.

Spoločnosť JCB zatiaľ dospela k záveru, že palivové články sú príliš drahé, príliš komplikované a nie dostatočne robustné pre stavebné a poľnohospodárske zariadenia. Vo výzve inžinierskeho tímu JCB, tak začali myslieť inak a chceli technológiu, ktorá nás obklopuje ale aby bola s nulovou produkciou CO2, tak sa zrodil vodíkový motor JCB.

Lord Bamford povedal: „Jedinečné vlastnosti spaľovania vodíka umožňujú vodíkovému motoru dodávať rovnaký výkon, rovnaký krútiaci moment a rovnakú účinnosť, ako doposiaľ používané dieselové JCB motory v našich strojoch, ale bez produkovania CO2. Vodíkové motory ponúkajú aj ďalšie významné výhody. Vďaka využitiu technológie a komponentov dieselových motorov nevyžadujú prvky vzácnych zemín a čo je dôležité, technológia spaľovania je už dobre osvedčená na stavebných a poľnohospodárskych zariadeniach. Je to technológia, ktorá je nákladovo efektívna, robustná, spoľahlivá a dobre známa nielen v stavebníctve a poľnohospodárstve, ale na celom svete.“


Preklad JCB tlačovej správy zo dňa 14.3.2023: Ing. Štefan Škorvánek

V prípade ďalších otázok a informácií nás neváhajte kontaktovať na: jcb.admin@agrotradegroup.sk
Commentaires


bottom of page