Strediská - Rišňovce

Stredisko predaja náhradných dielov, servisu a sklady

Vznik servisného strediska v Rišňovciach bol prirodzeným pokračovaním rozvoja firmy a datuje sa do roku 1995. V dnešnej dobe má vytvorené štyri hlavné servisné strediská (Rožňava, Rišňovce, Veľký Krtíš, Malý Čepčín) a jedno vysunuté servisné stredisko v Dúbravke. V súčasnosti sa o servisné služby stará 30 pracovníkov na území celej SR, preto vie spoločnosť zabezpečiť promptné a odborné zásahy pri poruche strojov práve vtedy, keď to náš zákazník najviac potrebuje.

Telefón:      037/ 782 82 78

                    037/ 782 82 79

E-mail:        r.servis@agrotradegroup.sk

                   sklad.risnovce@agrotradegroup.sk

Manažéri predaja ND a logisti objednávania (servisné stredisko Rožňava):

Kontakt/dispečing: +421 905 497 406

 

Ing. Peter Kardoš (objednávanie a evidencia ND pre MF, Challenger, Tecnomu a Caterpillar)

         Kontakt/mobil: +421 905 497 403

Ing. Miroslav Šipoš (objednávanie a evidencia ND na stroje Väderstad, Pöttinger)

         Kontakt/mobil: +421 908 925 672

Ing. Dávid Máté (objednávanie a evidencia ND na stroje Samson, Trioliet, Sauerburger a montážne diely pre aplikáciu            Phylazonitu)

krone-logo-01.png
logo-messer_new.png
Zaslaw.png
Arcusin_logo-01.png
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

tel.: 058/788 08 00, fax: 058/788 08 06

e-mail: agrotradegroup@agrotradegroup.sk

Created & designed by: barel48, Tomas Nemeth