top of page

... Ďakujeme, že ste nás našli ... spoľahnite sa ...

Facebook.png
Instagram.png
youtube.png

Portfólio AGROTRADE GROUP

Predaj a servis

strojov a technológií

Zabezpečujeme distribúciu a servis poľnohopodárskych  strojov, technológií a pesticídov pre spotrebiteľov.

Nákupno-odbytové združenie

Celoročne pracujeme na úspešnom fungovaní vlastnej prvovýroby, ako aj prvovýroby ostatných členov.

Stavebná činnosť

pre poľnohospodárov

Hlavné zameranie sú poľnohospodárske stavby - HV haly, bioplynové stanice, maštale, silážne žľaby, ...

Najbližšie udalosti a podujatia

 • Jablkový a kačací festival v Kráľovom Brode
  Jablkový a kačací festival v Kráľovom Brode
  so 07. 10.
  Kráľov Brod
  07. 10., 11:00 – 17:00
  07. 10., 11:00 – 17:00
  Jeseň znovu s AGROTRADE GROUP a Jablkovým a kačacím festivalom v Kráľovom Brode 7. 10. 2023
bottom of page