top of page

Odporúčanie na GPS systém ITineris - 51/2022

Francesco Maranesi, konateľ

QUEEN Neded

 

GPS systém pre monitorovanie traktorov sme si vybrali ešte v roku 2012. Sledovanie strojov úspešne využívame dodnes. 10 ročná skúsenosť hovorí, že to bola správna investícia pre zefektívnenie prác na poliach.

V našom záujme bolo pracovať efektívnejšie, a keďže máme aj vzdialené parcely, našou potrebou je zisťovať aj polohu, pohyb súpravy a prestoje pri jednotlivých činnostiach a prácach. GPS systém od spoločnosti AGROTRADE GROUP je jednoduchý, prehľadný a nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti.

Práca so systémom na týždennej – mesačnej pravidelnosti závisí od nasadenia pracovných súprav na poli. Podľa toho využívame údaje ako sú spotreba, uhol / smer jazdy pri príprave pôdy, sejbe a pod. Z daných pracovných operácií vieme vyhodnotiť a porovnať denné, mesačné nasadenie súprav.

Prínos ITineris systému je najmä v efektívnosti, skvalitnení riadenia operácií – dopravy, prípravy pôdy, sejby.

Celkové hodnotenie využívania GPS systému na podniku je pozitívne. Nakoľko využívame viac traktorov, tento systém uľahčuje prácu aj riadiacim pracovníkom.

Monitorovanie a celkovú službu odporúčam podnikom, ktoré žiadny systém nepoužívajú, aby vyskúšali ITineris a môžu sa rozhodnúť na základe zapožičania, tak ako sme si to pred rokmi vyskúšali aj my.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Juraja Majtána za značku Itineris:


ITineris je systém kontroly výkonu ťažných strojov, pracovných náradí a vodičov. Výhodou je, že manažér vie v reálnom čase pozrieť a skontrolovať prácu jednotlivých strojov. Systém zapisuje na mapu trasu stroja v sekundových intervaloch, sleduje miesto, parcelu. Z tých t údajov zostaví pracovný výkaz vodiča, prehľadný report o obrobenej ploche podľa plodín a pracovného náradia, po automatickom doplnení čerpania PHM z tankovacieho systému vypočíta spotrebu paliva na jednotlivé práce, parcely alebo plodiny. Následne slúžia ako podklad pre výpočet mzdy zamestnanca, čím šetri čas aj personalistom.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Juraj Majtán Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 407


Ďalšie informácie a multimédiá

 
Kommentare


bottom of page