top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov

kapitola 1.jpg
1 Energetické prostriedky
(traktory)

2 Plytké spracovanie pôdy

kapitola 9.jpg

9 Stroje na kosenie, obracanie
a zhrňovanie krmovín

kapitola 10.jpg

10 Stroje na zber a manipuláciu s krmovinami

kapitola 11.jpg

11 Stroje na zber obilia, olejnín, kukurice

kapitola 12.png

12 Stroje na prepravu poľnohospodárskych

materiálov

kapitola 13.png

13 Stroje na manipuláciu

a nakladanie

14 Stroje na kŕmenie

a podstielanie

15 Plastový program pre poľnohospodárov Duraplas

bottom of page