top of page

Dcérske spoločnosti - AT TATRY

AT TATRY, spol. s r.o.   (Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá)

Dátum vzniku:   24.9.1996

Konatelia:   Ing. Milan Krajanec

Výroba:   Rastlinná výroba, živočíšna výroba, poľn. služby

Lokalizácia:   okres Kežmarok

Hosp. dvory:   Spišská Belá, Podhorany, Eurofarma

Výmera poľn. pôdy:   2 733 ha

Živočíšna výroba:   287 ks HD, 663 ks oviec

Počet zamestnancov:   45

Typické plodiny:   obilie, sadbové zemiaky, repka

Telefón:               052/ 458 14 77

Fax:                      052/ 458 11 51

E-mail:                 attatry@stonline.sk 

bottom of page