Dcérske spoločnosti - AT TATRY

AT TATRY, spol. s r.o.   (Petzvalova 37, 059 01 Spišská Belá)

Dátum vzniku:   24.9.1996

Konatelia:   Ing. Milan Krajanec, Ing. Róbert Németh, Ing. Juraj Pápay

Výroba:   Rastlinná výroba, živočíšna výroba, poľn. služby

Lokalizácia:   okres Kežmarok

Hosp. dvory:   Spišská Belá, Podhorany, Eurofarma

Výmera poľn. pôdy:   2 733 ha

Živočíšna výroba:   287 ks HD, 663 ks oviec

Počet zamestnancov:   45

Typické plodiny:   obilie, sadbové zemiaky, repka

Telefón:               052/ 458 14 77

Fax:                      052/ 458 11 51

E-mail:                 attatry@stonline.sk 

krone-logo-01.png
logo-messer_new.png
Zaslaw.png
Arcusin_logo-01.png
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

tel.: 058/788 08 00, fax: 058/788 08 06

e-mail: agrotradegroup@agrotradegroup.sk

Created & designed by: barel48, Tomas Nemeth