Vysunuté servisné stredisko - Dúbravka

Manažéri predaja a logisti objednávania ND:

Kontakt/dispečing: +421 905 497 406

 

Dionýz Ovák (objednávanie a evidencia ND)

Kontakt/mobil: +421 905 497 039

E-mail:   d.ovak@agrotradegroup.sk

krone-logo-01.png
logo-messer_new.png
Zaslaw.png
Arcusin_logo-01.png
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Šafárikova 124, 048 01 Rožňava

tel.: 058/788 08 00, fax: 058/788 08 06

e-mail: agrotradegroup@agrotradegroup.sk

Created & designed by: barel48, Tomas Nemeth