top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Plytké spracovanie pôdy

Ťahaný diskový kultivátor Väderstad Carrier CR 925

Výrobca: VÄDERSTAD Švédsko

Popis stroja:

Carrier je ťahaný diskový kultivátor, ktorý zabezpečuje veľmi vysoký výkon na poliach. Stroj je navrhnutý na dosiahnutie vysokej rýchlosti pri plytkej kultivácii a efektívnom zamiešaní rastl. zvyškov do cca 10-11 cm. Carrier 420-1225 môže byť vybavený f450 mm diskami s malými výrezmi alebo agresívnejšími diskami f470 mm s TrueCut veľkými ostrými výrezmi alebo CrossCutter Disc diskami f450 mm pre ultraplytké spracovanie, ktoré vytvátria jednotné lôžko pre semená po celej šírke záberu. Ťahaný Carrier je k dispozícii s pracovným záberom od 4,20 m do 12,25 m (šírka valca).

 

Možnosti využitia:

  1. podmietka  (doporučená hĺbka spracovania 3 - 7 cm)

  2. predsejbové diskovanie (doporučená hĺbka spracovania 8 - 11 cm), doporučená výbava so smykom

  3. príprava pôdy po orbe, doporučená výbava so smykom  (doporučená hĺbka spracovania 8 - 11 cm)

  4. príprava pôdy na jar pod kukuricu, slnečnicou a pod. (doporučená hĺbka spracovania 10 - 11 cm), doporučená výbava so smykom

  5. ultraplytká rýchla CrossCutter diskami podmietka rýchlosťou 14 - 20 km/h do 0 - 3 cm s vytvorením ideálne rovného dna pre rýchle vyklíčenie semien výtrusov a burín

  6. porezanie a zapravenie povzchádzanách rastlín najlepšie kombináciou nožového rotora Crosscutter Knife a diskov Crosscutter Disc.

 

Carrier dohromady so sejacím strojom Rapid tvorí veľmi všestrannú kombináciu, ktorá sa vysporiada s rastlinnými zbytkami a súčasne má vysoký výkon. Efektívne spracovanie pôdy a presný výsev pri vysokej rýchlosti umožňuje nižší počet pracovných operácií, čím sa šetrí čas a peniaze. Nie je rozhodujúce, či sa prevádza orba. Kľúčom k úspechu je mnohostrannosť.

 

Kľúčové výhody :

Kónicky tvarované disky z materiálu V55 vyvinutého a patentovaného Väderstad

Individuálne gumou odpružené ramená diskov – excelentné kopírovanie a priechodnosť

X-usporiadanie diskov – priama línia ťahu s perfektným zachovaním hĺbky práce

Crosscutter Disc verzia s V-usporiadaním pre ultraplytké spracovanie

Veľa možností predradeného náradia a výber valca- vhodné pre všetky druhy pôd

K dispozícii aj s BioDrillom – viac operácii jedným prejazdom

 

Štandardná výbava:

2 rady kónických diskov System Disc Aggressive s pracovným uhlom 16o

Hydraulické nastavenie hĺbky

Osvetlenie vzadu

Hydraulické paralelné nastavenie (u CR 925 a CR 1225)

Nutné vybrať:

  1. Disky s X-suporiadaním f450 mm alebo 470 mm TrueCut disky kónického tvaru  s výrezmi  z ocele V 55 alebo  s V-usporiadaním f450 mm Crosscutter Disc

  2. Bez smyku alebo ťažký smyk CrossBoard Heavy (iba u CR 420, CR 500, CR 650 a CR 925), nie je možné montovať dodatočne !

  3. Valec: oceľový SteelRunner (pre všetky typy) alebo gumený RubberRunner (pre CR 420, CR500, CR 650 a CR 820)

 

 

Ďalšia možná výbava:

Brány na slamu (nie je možné v kombinácii so smykom Croosboard Heavy)

Nožový rotor Crosscutter Knife pre ultraplytké spracovanie (nie je možné v kombinácii so smykom Croosboard Heavy)

BioDrill BDA 360 na sejbu drobných semien medziplodín, podsevy a pod.

Čelné osvetlenie

Hydraulické alebo pneumatické brzdy

 

Technické údaje:

Šírka                                         9,25 m

Transportná šírka                    2,50 m

Transportná výška                  4,00 m

Počet diskov                           72   

Priemer diskov                        450 mm (alebo TrueCut disky 470 mm)

Rozstup diskov                       12,5 cm

Počet sekcií                            3

Počet prstov crossboardu     35 + 2 (pre CR s crossboardom)

Hmotnosť                                10000 kg (s crossboardom a valcom SteelRunner)

Rozmery pneumatík               520/50-17 tandemové

 

Požadované parametre na traktor:

Potrebná min. ťažná sila     300-500 HP

Požadované protizávažie na traktore (čelné): cca 1000 kg

Požadovaný prietok hydr. systému: Všetky hydraulické funkcie stroja vyžadujú dvojčinné hydr. ventily s kapacitou 20–40 l/min pri tlaku 200 bar.

Požadované hydr. ventily na traktore (podľa ISO7241 rada A-12.5): 4  dvojčinné ventily ½“

Požadované  elektrické pripojenie: 7-PIN (pólová) elektro-zásuvka

Návod na obsluhu - 1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha pred dodaním stroja prečítať.

Časová norma na kompletné odovzdanie stroja vrátane zaškolenia obsluhy je max. 4 hodiny.

 

Pri objednaní je nutné vybrať záves: 

zaves.jpg

Cena doporučenej výbavy (EUR bez DPH):

Ťahaný diskový kultivátor VÄDERSTAD so smykom CrossBoard Heavy

CARRIER CR 925, oceľový valec (obj. č. 7005173)                                        68 518,00 EUR

+ pneumatické brzdy (obj. č. 805093)                                                             4 452,00 EUR

+ cestná sada (obj.č. 805627)                                                                                63,00 EUR

+ mechanická oporná noha (obj.č. 805616)                                                            0,00 EUR

+ System disc Aggressive Crossboard heavy (disky 450 mm, usporiadanie diskov X)

   (obj. č.805330)                                                                                              32 080,00 EUR

+ záves (zvoliť)                                                                                                            0,00 EUR

Spolu:                                                                                   105 113,00 EUR

 

Záručná doba na celý stroj 24 mesiacov!

 

Výbava na prianie:

System disc Aggressive (disky 450 mm, usporiadanie diskov X)

(obj. č.805329)                                                                                                      23 441,00 EUR

System disc Aggressive (disky 470 mm TrueCut, usporiadanie diskov X)

(obj. č.805378)                                                                                                      24 343,00 EUR

System disc Aggressive Crossboard heavy (disky 470 mm TrueCut, usporiadanie diskov X)

(obj. č.805379)                                                                                                     32 987,00 EUR

System disc Aggressive (disky 450 mm CrossCutter, usporiadanie diskov V)

(obj. č.805496)                                                                                                    25 509,00 EUR

System disc Aggressive Crossboard heavy (disky 450 mm CrossCutter, usp. diskov V)

(obj. č.805509)                                                                                                     34 137,00 EUR

 

Hydraulická oporná noha (obj.č. 805617)                                                             1 330,00 EUR

Brány na slamu (len pre CR bez crossboardu) (obj. č. 7105497)                        8 845,00 EUR  

Crosscutter Knife (len pre CR bez crossboardu) (obj. č. 7105474)                    18 687,00 EUR

BioDrill BDA 360 (obj. č. 7190018)                                                                        16 181,00 EUR

Variabilná dávka na BioDrill (obj.č. 7191001)                                                           387,00 EUR 

 

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page