top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje pre mechanické ošetrovanie a mulčovanie porastov


Radličkové plečky HATZENBICHLER repné a špeciálne

Technológie na udržiavanie pôdy v kultúrnom a bezburinovom stave a na mechanické ošetrenie porastov.

 

Výrobca:  HATZENBICHLER, Rakúsko

 

Popis a výbava:

 • 4 až 24- riadkové radl. plečky na cukr. repu a kultúry so vzdialenosťou  riadkov 45-50 cm

 • pevné alebo hydraulicky sklopné (dvojnásobné sklápanie na 18-24 riadkových plečkách)

 • vyrobené buď pre zadný záves traktora alebo pre čelný záves traktora

 • voliteľne so špeciálnym závesom „Frontanbaubock“, kde si užívateľ  môže voliť pripojenie čelné alebo zadné

 • možnosť prestavenia na medziriadkovú šírku od min. 35 cm až po 75 cm

 • 2 vodiace oceľové kolesá s prírubou alebo pneumatikové kolesá (4 na 18-24 riadkových)

 • automatické riadenie plečky cez horný záves a tiahlo

 • hlavný rám zo špeciálne tvarovaného rúrového profilu

 • plečkovacie elementy na paralelogramoch s veľkými farmflex kolesami s guličkovými ložiskami

 • výškovo nastaviteľné Vibro-stĺpiky – stredové elementy s 3 šípovými nožíkmi (150 mm), krajné elementy s 2 šípovými nožíkmi (150 mm) alebo iná šírka a počet nožíkov 

 • zakalené  a pozinkované nožíky

 • Farmflex kolesá plynule nastaviteľné vretenom

 • bočné ochranné disky (štandardne) alebo plechy (na želanie)

 

Ďalšia voliteľná výbava:

 • Kompletné plečkové elementy s paralelogramom a Farmflex kolesom (S-stĺpiky alebo Vibro-stĺpiky)

 • Hydr. posilňovač navádzania              

 •  Špeciálne prihrňacie radličky

 • Plečkovacie prstové kolesá pre ničenie burín tesne okolo rastlín

 • Aplikátory na granulované hnojivo mechanické boxové alebo pneumatické

 • Pre niektoré typy možnosť aplikátora na tekuté prihnojovanie

 • Pre niektoré typy možnosť zariadenia na postrek chem. ochrannou látkou

 • Kamerové navádzanie

Na vyžiadanie sú možné aj plečky 3,5,7 a 9-riadkové – žiadajte ponuku od obchodníkov AT.

 

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odvzdávaní stroja zabezpečiť:

- plochu pre prácu. Min. 1 ha ,

- pole musí biť rovnomerné bez veľkého presevu na úvratiach.

- rastliny musia biť v zodpovedajúceho vzrastu ( nie prerastené )

 

Návod na obsluhu - 1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha pred dodaním stroja prečítať.

 

Cena v EUR (bez DPH):

Plečky na zadný alebo predný záves bez možnosti zmeny pripojovania:
4- riadková  pevná                                                                                                  8 734,00 EUR

6- riadková  pevná*                                                                                              11 058,00 EUR

12- riadková sklopná                                                                                            20 553,00 EUR

18-riadková sklopná                                                                                             30 963,00 EUR

24-riadková sklopná                                                                                             39 367,00 EUR        

 

Plečky s odpojiteľný závesom Frontanbaubock s možnosťou prip. predného aj zadného:

4- riadková  pevná                                                                                                12 343,00 EUR

6- riadková  pevná*                                                                                              14 657,00 EUR

12- riadková sklopná                                                                                            25 946,00 EUR

18-riadková sklopná                                                                                             34 556,00 EUR

24-riadková sklopná                                                                                             42 993,00 EUR        

 

Ďalšia výbava:

+ oporný stojan (nutný pre čelnú plečku)                                                                  397,00 EUR

+ ochranné plechy dlhé, namiesto diskov                                                  +125,00 EUR/1 riadok

+ ochranné plechy krátke, namiesto diskov                                              +115,00 EUR/1 riadok

Ochranné disky (pri objednaní samostatne, nie spolu so strojom)           300,00 EUR/1 riadok

+ prstové plečkovacie koleso veľké / 1 riadok                                           830,00 EUR/1 riadok

+ prstové plečkovacie koleso malé / 1 riadok                                          1 090,00 EUR/1 riadok

+ zadné osvetlenie a výstražné tabule                                                                    565,00 EUR

 

Aplikátor na prihnojovanie na granulované hnojivá:

Pneumatický aplikátor hnojiva 800 l                                                                  12 690,00 EUR

 

Kamerové navádzanie s navádzacím rámom „Standard“:

* pri objednaní spolu so strojom                                                                          31 611,00 EUR

* pri objednaní bez stroja                                                                                  33 057,00 EUR

 

Kamerové navádzanie s navádzacím rámom „Heavy XL“                               

(nutné pre 8-radl. a väčšie plečky):

* pri objednaní spolu so strojom                                                                     35 485,00 EUR

* pri objednaní bez stroja                                                                               36 952,00 EUR

 

V prípade kamerového navádzania traktor musí biť vybavený ISOBUS om a vyvedený signál rýchlosti v 9 pin zásuvke v kabíne traktora.

 

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálného cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky ako aj počas zmluvne zaviazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page