top of page

Combined Powers. Krone a Lemken představují autonomní systém v praktickém předvedeníTlačová správa


Alpen/Spelle, 19. května 2022 – Combined Powers – oba výrobci dnes poprvé představili mezinárodnímu tisku společnou koncepční studii Krone a Lemken při praktickém předvedení v agregaci s ​​různými pracovními stroji. Studie autonomního nosiče zemědělského nářadí (VTE), kterou Krone a Lemken definují jako inovativní doplněk osvědčených pracovních procesů budoucnosti, byla v loňském roce úspěšně testována při technologických operacích kultivace, orby, setí, sečení, obracení a shrnování.


Dva nosiče VTE byly předvedeny při práci na ploše v munsterlandském Hopstenu. Jeden ze strojů VTE pracoval v kombinaci s čelním žacím strojem Krone řady EasyCut F 400 Fold o pracovním záběru 4 m. Po sečení byl žací stroj na nosiči VTE během okamžiku vyměněn za obraceč. Díky obraceči Vendro 820, s pracovním záběrem 8,20 m, byl čerstvě posečený porost rychle a snadno obrácen. Další nosič VTE pracoval na sousední parcele s nářadím na zpracování půdy Lemken. Použit byl 8řádkový přesný secí stroj řady Azurit 10 K 8 a upravený kultivátor Karat 10 s pracovním záběrem 3m.

Oba prototypy nosičů VTE budily působivý dojem svou kvalitou práce, pracovní rychlostí, trakcí, tažnou silou a samozřejmě i ochranou půdy. Hmotnost stroje VTE při jeho šířce 2,70 m a výšce 2,60 m se podle druhu použití a agregace s vyvažovacím závažím pohybuje v rozmezí 7,5 t až 8 t. VTE disponuje dieselelektrickým agregátem o výkonu 170 kW (230 PS) a je osazen čtyřmi velkými pneumatikami o rozměru 38“. Výkonný pohon VTE zabezpečí spolehlivost v definovaných pracovních procesech orby, kultivace, setí, sečení, obracení a shrnování. Tato kombinace šesti různých pracovních procesů navíc zaručuje velmi dobré vytížení stroje v průběhu roku.


K podstatě vývoje:


Lemken a Krone se při návrhu pohonné jednotky orientovali na výkonové požadavky výše zmíněných procesů. Proto má koncepční studie dieselelektrický pohon o celkovém výkonu 170 kW (230 PS). Výkon je elektricky přenášen na obě poháněné nápravy i vývodový hřídel. Pracovní stroje se k nosiči připojují prostřednictvím tříbodového závěsu. Nosič je vybaven mnoha senzorickými systémy, které monitorují okolní prostředí a nářadí s cílem zajistit bezpečný provoz a přitom optimální pracovní výsledky. Jednotka je ovládána a sledována prostřednictvím mobilních zařízení, pracovní zakázky a dokumentace jsou přenášeny přes komunikační modul a známé datové rozhraní Agrirouter.

Zvláštnost VTE: Při navrhování koncepce projektu byl kladen důraz na co nejlepší výsledky práce ve všech oblastech použití, proto pracovní nářadí ovládá zpětně i pohonnou jednotku. Tak může pracovní nářadí spolu s nosičem fungovat jako inteligentní, celistvý systém. Komunikace a interakce mezi pracovním zařízením a pohonnou jednotkou je založena na mnohaletých zkušenostech společností Krone a Lemken v oblasti systémů ISOBUS a TIM, takže mezi pracovním zařízením a pohonnou jednotkou lze bez výjimky sdílet všechny relevantní informace.

Dalšími přednostmi koncepční studie Combined Powers: S využitím VTE chtějí společnosti Krone a Lemken nabídnout udržitelnou odpověď na hrozící nedostatek kvalifikovaných pracovníků v tomto odvětví. Místo dlouhého pracovního dne na poli se farmář jako správce systému může v budoucnu soustředit na ovládání VTE, které zajistí konzistentní a vysokou kvalitu práce. Díky širokému spektru kombinovatelného nářadí lze stroj používat celoročně po většinu roku. Lemken a Krone budou i tuto sezónu intenzivně testovat své nosiče VTE za různých provozních podmínek a v dialogu s farmáři a dodavateli je dále vyvíjet.

Další informace naleznete i na: www.combined-powers.com


Popis obrázku: Combined Powers poprvé předveden před mezinárodním publikem. Foto: Krone/Lemken.
Comments


bottom of page