top of page

Odporúčanie na lúčne prútové brány Hatzenbichler so sejačkou Air 16 - 10/2022

Jozef Tlučák, mechanizátor PD Agropohorelá, Pohorelá, okres Brezno

 

Lúčne prútové brány Hatzenbichler so sejačkou Air 16 sme zakúpili v marci 2019. Lúky a pasienky máme na výmere 400 ha. Pre kúpu sme sa rozhodli z dôvodu, že stav trvalých trávnych porastov už potreboval obnovu a potrebovali sme riešiť úpravu lúk a pasienkov a zároveň každoročne zakladáme 20 ha ďatelinotrávnych miešanok.

Táto kombinácia nám vyhovovala tak pre prevzdušňovanie pôdy, ako aj pre dosev tráv. Pracovný záber sme zvolili vzhľadom na naše terénne podmienky pod Kráľovou Hoľou. Bol to kompromis medzi vysokým plošným výkonom s ohľadom na veľkú členitosť našich horských parciel.


S prácou stroja sme spokojní, či už ako brán, tak ako aj so sejačkou. Jednotlivé bránové diely majú záber 1,5 m a tento variant umožňuje dobré kopírovanie terénu. Za najväčší prínos považujeme zvýšenie efektivity ošetrenia lúk a pasienkov. Agresivita prstov jednotlivých sekcií sa dá jednoducho a rýchlo nastaviť podľa potrebných požiadaviek daných parciel. Ošetrenie plôch, ako aj dosev sa prejavil na zvýšenej kvalite zbieraných krmovín.

Používaním nového a kvalitného stroja, ktorý pracoval a nestál pred dielňou a nebolo ho potrebné zvárať, tak ako staré lúčne smyky, sme dosiahli zvýšenie denných výkonov. Hodinový výkon sa oproti starým smykom viac ako zdvojnásobil.

Stroj odporúčame z dôvodu dobrého kopírovania terénu, možnosti nastavenia agresivity prstov, ako aj dobrou prácou sejačky na dosev trávových semien. Ovládanie sejačky, ako nastavenie výsevu, sa nastaví automaticky po zadaní potrebných údajov. Ovládanie je prehľadné a intuitívne. Odporúčal by som ich používať s traktorom, ktorý má GPS navigáciu, ktorá zabraňuje prejazdom/presievaniu, či už pri bránení alebo siatí.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Stanislava Košána

za značku HATZENBICHLER: