top of page

Odporúčanie na bakteriálne hnojivo a očkovaciu látku Phylazonit - 12/2022

Ing. Juraj Ištván, hlavný agronóm

AGROTRADE GROUP, stredisko Malý Čepčín, Malý Čepčín

 

Phylazonit sme začali používať v roku 2012. Dôvodov bolo viac. Spočiatku to bola klasická inokulácia osív ďatelinovín a sóje. Následne nás zaujímal vplyv na rozklad pozberových zvyškov a sprístupňovanie živín pre plodiny a trvalo udržateľné zastabilizovanie kvality pôdy, a zníženie závislosti na dodávkach priemyselných hnojív.


Spolu s aplikáciou Phylazonitu sme začali celkovo meniť aj náš pohľad a prístup k pôde. V našich podmienkach stredne ťažkých a ťažkých pôd sa snažíme pôdu miešať, drobiť a prevzdušňovať, a nie ju len obracať. Obraciame radšej len večer, aj to za zásluhy. Zhruba v trojročných odstupoch aplikujeme mletý vápenec v predsejbovej príprave k sóji, prípadne ďatelinovinám. Snažíme sa okrem pozberových zvyškov pravidelne v 2 až 3-ročných cykloch zapracovávať organické hnojivá. A príležitostne zaraďovať aj doplnkové plodiny, napr.: horčicu, ovos alebo miešanky, či už na osivové účely alebo na výrobu krmív pre HD. Takže sa snažíme vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj pôdnych baktérií a mikróbov.


A teraz, keď sme už popracovali, môžeme sa vrátiť k prínosom. V prvom rade sa nám zlepšuje štruktúra pôdy, čím sa nám urýchľuje napríklad predsejbová príprava, ale aj hlboká jesenná príprava pre jarné plodiny . Zároveň sa nám znížila spotreba PHM. Samozrejme ale porovnávame podmienky, za ktorých sa dá dobre pracovať. Ďalej sa nám zlepšila vodná kapacita pôdy. Voda aj zo silnejších zrážok nám vsakuje postupne a rovnomernejšie. A pri porovnávaní s podnikmi, ktoré hlavne orú polia, nám vysychajú pomalšie, a počas vegetácie si hlavne v suchu dlhšie držia vodu.

Oproti trendu minulých rokov, v ktorých sme začali s používaním Phylazonitu, sme nenavyšovali dávky priemyselných hnojív. Aj vzhľadom na to, že sa mení aj počasie - jari bývajú suché a veterné, sme sa rozhodli ísť trochu iným smerom. Časť granulovaných dusíkatých hnojív sme nahradili rozpustenou močovinou a hnojivom AT Úroda a celkové množstvo aplikovaného N v priemyselných hnojivách sme znížili o 20 %. A aj preto, v dnešnej dobe vysokých cien priemyselných hnojív, cítime ten veľký tlak trochu menej.


Ako som už vyššie spomenul, znížili sme množstvo dusíka dodávaného priemyselnými hnojivami o 20 %. Taktiež cena a využiteľnosť z rozpustenej močoviny je v náš prospech. Nižšie náklady na PHM, či už spôsobené ľahším alebo rýchlejším rozrábaním, sú nezanedbateľnou položkou. No a samozrejme to, čo nás všetkých zaujíma, je, že po žatve sa nám úrody začali postupne zvyšovať. Na parcelách, kde sme mali problém dopestovať 5 ton, dnes už robíme 6,5 ton a celkový priemer sa nám zvýšil tiež o zhruba 22 - 25 %. Samozrejme keby sme nemuseli riešiť elektrické ohradníky proti jeleňom a mohli aspoň čiastočne zaradiť ozimnú repku, a teda na jednej strane úplne eliminovať škody zverou a na druhej mať ďalšiu plodinu na zlepšenie rotácie a ekonomickej efektívnosti, mohlo by to byť ešte o čosi lepšie.


Aplikátor máme namontovaný na kultivátor Top Down. V našej technológii je toto najlepší spôsob aplikácie, pretože sa už dlhšie snažíme neorať. Máme to namontované i na čelných ramenách traktora pred sejačkou, aby sme mohli aplikovať na jar i na jeseň. Tu je dôležité dodržať okamžité zapracovanie do zeme. Na základe skúseností zo zahraničia, kde to funguje, ho tento rok budeme aplikovať i na jar v hustosiatych, a to pomocou lúčnych brán, pokiaľ bude na poliach ešte mierne vlhko. Zároveň tým rozrušíme aj prísušok, ktorí nás na našich pôdach trápi každoročne.


V časoch, keď sme s Phylazonitom začínali, boli na trhu viacerí „vodičkári“, preto sme tiež mali obavy, či to bude vôbec fungovať a ako s tým pracovať. Ale časom sme prišli na to, čo a ako, a utvrdili sme sa v tom, že je to správny smer. U nás to funguje a nevidím dôvod, prečo by sme to mali nahradiť niečím iným. Navyše pri dnešných cenách vstupov je to aj ekonomicky výhodné.


Ceny vstupov rastú, obzvlášť strojnásobnenie cien dusíkatých hnojív je doslova astronomické. Avšak či bude cena komodity po žatve mať cenu, za akú by sme ju rentabilne predali, nám ešte žiaden astronóm alebo aspoň minister nepovedal. A aj preto verím, že s produktmi Phylazonit, pravidelnou úpravou pH, dodávaním organických hnojív a dodržiavaním všetkých agronomických zásad sa dokážeme s danou situáciou vysporiadať. A tým toto zdražovanie prekonať bez značného zníženia úrod a vzniku straty. S takýmto prístupom môžem tento produkt odporučiť ostatným zákazníkom.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Petra Réka za značku Phylazonit


Phylazonit je rokmi overený produkt, v zahraničí sa používa na násobne väčších výmerách. I na Slovensku ho so spokojnosťou používame už mnoho rokov. Problémom v minulosti boli hlavne nesprávne spôsoby aplikácie. Postupne v praxi pestovatelia začali dodržiavať správne spôsoby aplikácie a výsledky sa dostavili v merateľnej forme zvýšenia kvality pôdy, sprístupňovania živín, viazania dusíka a v neposlednej rade ním nahrádzame stále drahšie priemyselné hnojivá.


Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Peter Rék Produktový manažér Phylazonit

Tel.: +421 905 354 840


Ďalšie informácie a multimédiá

 Comments


bottom of page