top of page

Odporúčanie na bakteriálne hnojivo a očkovaciu látku Phylazonit - 12/2022

Ing. Juraj Ištván, hlavný agronóm

AGROTRADE GROUP, stredisko Malý Čepčín, Malý Čepčín

 

Phylazonit sme začali používať v roku 2012. Dôvodov bolo viac. Spočiatku to bola klasická inokulácia osív ďatelinovín a sóje. Následne nás zaujímal vplyv na rozklad pozberových zvyškov a sprístupňovanie živín pre plodiny a trvalo udržateľné zastabilizovanie kvality pôdy, a zníženie závislosti na dodávkach priemyselných hnojív.


Spolu s aplikáciou Phylazonitu sme začali celkovo meniť aj náš pohľad a prístup k pôde. V našich podmienkach stredne ťažkých a ťažkých pôd sa snažíme pôdu miešať, drobiť a prevzdušňovať, a nie ju len obracať. Obraciame radšej len večer, aj to za zásluhy. Zhruba v trojročných odstupoch aplikujeme mletý vápenec v predsejbovej príprave k sóji, prípadne ďatelinovinám. Snažíme sa okrem pozberových zvyškov pravidelne v 2 až 3-ročných cykloch zapracovávať organické hnojivá. A príležitostne zaraďovať aj doplnkové plodiny, napr.: horčicu, ovos alebo miešanky, či už na osivové účely alebo na výrobu krmív pre HD. Takže sa snažíme vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj pôdnych baktérií a mikróbov.