top of page

Odporúčanie a školiaci materiál na JCB FASTRAC 4000 a Landquip 2524 - 13/2021

Ing. Adrián Vrbický

technický manažér AGB Service Agroslužby Polomka

 

Stroj sme zakúpili v roku 2017 ako požiadavku rastlinnej výroby vzhľadom na ochranu rastlín. Vybrali sme si ho na základe jeho funkčnosti, jednoduchosti a prevedenia. Brali sme ohľad na to, že potrebujeme stroj, ktorý sa dokáže rýchlo presúvať po cestnej komunikácii a dokáže spoľahlivo pracovať aj v kopcovitom teréne. Z toho nám vznikla požiadavka na nesený postrekovač v kombinácii so systémovým nosičom JCB Fastrac 4220. Postrekovač Landquip spĺňa normy klasického postrekovača, buď samochodného alebo ťahaného. Ale čo je zaujímavé, má dve nádrže na postrek. Jedna čelná nádrž s objemom 1500 l a zadná, za kabínou uložená nádrž s objemom 2500 l, ktoré sú vzájomne prepojené, čo umožňuje zvýšiť denný výkon postrekovača, vďaka čomu sa eliminujú prestoje. Systémový nosič sme volili z dôvodu jeho všestrannosti. Vďaka riadeniu všetkých náprav a špeciálneho programu riadenia, kde zadná náprava sleduje stopu prednej nápravy, Fastrac pracuje bez toho, aby poškodzoval rastliny pri otáčaní na úvrati koľajových riadkoch. Ďalšou výhodou je jeho kompaktnosť a rýchlosť pri preprave po cestnej komunikácii. Vďaka tomu, že pri zložení nepresahuje povolené rozmery pri preprave a dokáže sa presúvať rýchlosťou 65 km/h, je jeho preprava aj v rámci služieb rýchla a bezpečná. Čo sa týka montáže a demontáže stroja, vieme rýchlo reagovať na požiadavky rastlinnej výroby a takisto dopytu na služby. Samotná montáž nepresahuje 40 minút a stroj je plne pripravený na prácu. V neposlednom rade pri demontáži máme k dispozícii traktor s výkonom 220 konských síl, ktorý využívame pri klasických prácach ako je kosenie, zhrabovanie, odvoz atď. Ostatným poľnohospodárom by sme túto kombináciu odporučili hlavne z ekonomického hľadiska. Kombinácia postrekovača ako závesného zariadenia a traktora vytvorí prakticky samochodný postrekovač.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Štefana Škorvánka za značku JCB:


Ing. Vrbický brilantne pomenoval hlavné výhody stroja JCB Fastrac 4220 aj s jeho prednosťami v kombinácii s postrekovacím systémom Landquip. Určite treba vysvetliť aj hydropneumatické aktívne odpruženie oboch náprav, ktoré znižuje utláčanie pôdy, aj keď je postrekovač plne naplnený. Práve vďaka tomuto systému sa montáž/demontáž postrekovača dá urobiť do 40 minút. Pri montáži je postrekovač na 4 nohách niekde v hale, vo Fastracu si proste spustíte celý traktor na dorazy oboch náprav, pričom Vám traktor klesne o cca 12 cm, zacúvate pod postrekovač a vrátite pruženie späť na normál. To isté, akurát v opačnom poradí platí pri demontáži. Autopilot od spoločnosti Trimble plne integrovaný v traktore JCB Fastrac 4220 vám pomôže stroj udržať s presnosťou RTK signálu (2-3 cm) presne tam, kde ho potrebujete mať, a to aj pri vyšších rýchlostiach. Vďaka tomuto pruženiu nedochádza k výkyvom kabíny zo strany na stranu a tým pádom udržať presnosť navigačných systémov je pri traktoroch Fastrac bezproblémové.



Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Štefan Škorvánek Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 160


Ďalšie informácie a multimédiá

 





















Prezentácie a informácie pre užívateľov našich strojov

 


Comments


bottom of page