top of page

Odporúčanie na sejačku Väderstad TEMPO TPV 12 a FH 2200 - 14/2021

Emil Bodor Riaditeľ AGROK, spol s r.o. Topoľčianky a predseda PD Levice a PD Podlužany

 

Sejačku VÄDERSTAD TEMPO TPV 12 + FH 2200 sme zakúpili od spoločnosti AGROTRADE GROUP Rožňava v roku 2016. Dôvod prečo sme sa tak rozhodli bol ten, že sejačku TEMPO TPF 6 sme už vlastnili a boli sme s prácou stroja veľmi spokojní. Dôvodom kúpy novej sejačky VÄDERSTAD TEMPO bol fakt, že sme kúpili poľnohospodársky podnik vzdialený cca 40 km a nebolo v našich silách zasiať kukuricu, slnečnicu so 6 riadkovou sejačkou včas v agrotechnických termínoch. Keďže tento typ sejačky prišiel na trh a naša spoločnosť si mohla daný stroj vyskúšať vo svojich výrobných podmienkach, prišlo rozhodnutie, že tento stroj je jednoduchý, spoľahlivý a pre náš podnik vyhovujúci, tak sme sa dohodli so spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s r.o. a sejačku sme kúpili.

S danou sejačkou sme veľmi spokojní. Veľkou výhodou tohto stroja je to, že môže siať plodiny na medziriadkovú vzdialenosť 8 riadok na 75 cm, alebo 12 riadok vzdialenosť 45 cm. Naši agronómovia sa zaoberali myšlienkou sejby cukrovej repy a sóje týmto strojom, kde dosiahli veľmi dobrý výsledok. Práca s danou sejačkou je jednoduchá, presná a hlavne rýchla. Naša obsluha pracuje rýchlosťou sejby 15-18 km/hod, čím dokážeme za 10 hod. práce zasiať 90-100 ha kukurice za deň (8 riadok). Náš podnik pred zakúpením daného stroja riešil sejbu komodít na presný výsev 6 riadkovým TEMPOM TPF 6. Kúpou sejačky VÄDERSTAD TEMPO TPV 12 s čelným zásobníkom na hnojivo FH 2200 sme zvýšili denný výkon sejby o cca 20%. Z pohľadu agronóma došlo k značnému zrýchleniu sejby slnečnice, kukurice a sóje, čo prinieslo požadovaný efekt v šetrení s vlhkom v pôde. Zasiate rastliny krásne rovnomerne schádzali a porasty boli pekne a pravidelne zapojené. Naša spokojnosť je teda odôvodnená. Po odkúpení podniku PD Levice a PD Podlužany pod našu spoločnosť padlo rozhodnutie zo strany vedenia podniku na návrh hlavného agronóma Ing. Kostku zakúpiť ešte jeden takýto stroj pre potreby daných podnikov. Po stabilizácii osevného postupu celej našej skupiny, teraz s týmito dvomi sejačkami sejeme celú výmeru repky olejnej na vzdialenosť 45 cm vo výmere 600 ha, cukrovú repu (45 cm) o výmere 360 ha, kukuricu (75 cm) o výmere 700 ha, slnečnicu (75 cm) o výmere 250 ha a sóju ( 45 cm) o výmere 800 ha. Zakúpiť sejačky VÄDERSTAD TEMPO TPV 12 s čelným zásobníkom na hnojivo FH 2200 bola veľmi dobrá a správna voľba. Keďže som vám všetky výhody sejačiek TEMPO už spomenul, vidíte, že dôvodov na zakúpenie tejto sejačky je veľmi veľa. Hlavne chcem spomenúť jednoduchosť v obsluhe, preprave, výkonu stroja a ako som už spomenul, hlavná výhoda je, že nám postačujú dva typy sejačiek - jedna na hustosiate plodiny a všetko ostatné zaseje TEMPO, čím sme v našom podniku zvýšili efektivitu a rýchlosť sejby daných plodín. Každý podnik má svoje priority a špecifiká, ale ja môžem jednoznačne povedať, že sme sa rozhodli veľmi dobre a zakúpením 2 ks sejačiek VÄDERSTAD TEMPO TPV 12 + FH 2200 sme vyriešili rýchlosť a kvalitu sejby daných plodín, kde dosahujeme nadpriemerné hektárové úrody a z ekonomického hľadiska sme spravili veľmi dobre - zníženie nákladov pri predsejbovej príprave. Zakúpenie daného typu stroja vrele odporúčam aj ostatným, čo ešte váhajú.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Jána Cveka za značku VÄDERSTAD:


Čo dodať ku kladným odporúčaniam, ktoré p. riaditeľ tak pekne zhrnul. Možno stojí za to ešte spomenúť, že uvedený typ sejačky TEMPO TPV 12 pracuje a presne seje nielen ako sólo stroj, ale aj v agregácii so Strip Till strojmi. Možno ako jeden z mála sa dokáže presne a bez problémov naviesť do línií vytvorených technológiou Strip Till. Podniky, ktoré si zakúpili tento typ a majú aj Strip Till, často poskytujú služby, o ktoré je v súčasnosti veľký záujem hlavne z dôvodu ušetrenia nákladov na založenie porastov a tiež lepším využitím vlhkosti pri vzchádzaní a vývoji porastov.

TEMPO je aktuálne naozaj najvýkonnejší a zároveň najpresnejší stroj na presnú sejbu na trhu, o tom niet pochýb. Platí to už aj pri sejbe repy alebo repky. Väderstad naďalej inovuje svoje modely, stále testuje a pracuje na odstránení aj drobných nedostatkov, pričom má v súčasnosti už minimálne 10-15 ročný náskok pred ostatnými výrobcami, ktorý s podobným systémom len začínajú. Zároveň zavádza ďalšie a ďalšie typy TEMPO sejačiek, napr. ťahané TEMPO L8, L10 a L12 s veľkými zásobníkmi na hnojivo 3000 l, ktoré sú zároveň prestaviteľné na medziriadkovú vzdialenosť 45 resp. 75 cm. Alebo napr. všetky ťahané TEMPO L od 8 do 24 riadkov sú teraz dostupné aj vo verzii s veľkým centrálne plneným zásobníkom osiva. Veľkou výhodou je E-Control (iPad) Isobus - kontrolný a ovládací systém, aktuálne aj s možnosťou rýchleho a jednoduchého priameho sťahovania a aktualizácie najnovšieho softvéru, video inštruktáží, manuálov a katalógov ND, čo šetrí nielen papier, ale hlavne čas, zlepšuje informovanosť zákazníkov a obsluhy sejačky, vzájomnú komunikáciu pri odstraňovaní problémov, porúch a objednávaní ND. Sme radi, že máme z roka na rok zvýšený počet objednávok a predaných strojov TEMPO a hlavne že zákazníci sú spokojní, a ak sa predsa len vyskytnú problémy, že ich vieme rýchlo riešiť a odstrániť. Za serióznosť, rýchle a zodpovedné riešenia pri odstraňovaní akýchkoľvek nedostatkov patrí poďakovanie aj priamo výrobnej firme a jej zástupcom a technikom, ktoré aj touto cestou radi vyslovujeme.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Ján Cvek, PhD. Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 025


Ďalšie informácie a multimédiá

 Prezentácie a informácie pre užívateľov našich strojov

 

Comments


bottom of page