top of page

Odporúčanie na sejačku Väderstad TEMPO TPV 12 a FH 2200 - 14/2021

Emil Bodor Riaditeľ AGROK, spol s r.o. Topoľčianky a predseda PD Levice a PD Podlužany

 

Sejačku VÄDERSTAD TEMPO TPV 12 + FH 2200 sme zakúpili od spoločnosti AGROTRADE GROUP Rožňava v roku 2016. Dôvod prečo sme sa tak rozhodli bol ten, že sejačku TEMPO TPF 6 sme už vlastnili a boli sme s prácou stroja veľmi spokojní. Dôvodom kúpy novej sejačky VÄDERSTAD TEMPO bol fakt, že sme kúpili poľnohospodársky podnik vzdialený cca 40 km a nebolo v našich silách zasiať kukuricu, slnečnicu so 6 riadkovou sejačkou včas v agrotechnických termínoch. Keďže tento typ sejačky prišiel na trh a naša spoločnosť si mohla daný stroj vyskúšať vo svojich výrobných podmienkach, prišlo rozhodnutie, že tento stroj je jednoduchý, spoľahlivý a pre náš podnik vyhovujúci, tak sme sa dohodli so spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s r.o. a sejačku sme kúpili.

S danou sejačkou sme veľmi spokojní. Veľkou výhodou tohto stroja je to, že môže siať plodiny na medziriadkovú vzdialenosť 8 riadok na 75 cm, alebo 12 riadok vzdialenosť 45 cm. Naši agronómovia sa zaoberali myšlienkou sejby cukrovej repy a sóje týmto strojom, kde dosiahli veľmi dobrý výsledok. Práca s danou sejačkou je jednoduchá, presná a hlavne rýchla. Naša obsluha pracuje rýchlosťou sejby 15-18 km/hod, čím dokážeme za 10 hod. práce zasiať 90-100 ha kukurice za deň (8 riadok). Náš podnik pred zakúpením daného stroja riešil sejbu komodít na presný výsev 6 riadkovým TEMPOM TPF 6. Kúpou sejačky VÄDERSTAD TEMPO TPV 12 s čelným zásobníkom na hnojivo FH 2200 sme zvýšili denný výkon sejby o cca 20%. Z pohľadu agronóma došlo k značnému zrýchleniu sejby slnečnice, kukurice a sóje, čo prinieslo požadovaný efekt v šetrení s vlhkom v pôde. Zasiate rastliny krásne rovnomerne schádzali a porasty boli pekne a pravidelne zapojené. Naša spokojnosť je teda odôvodnená. Po odkúpení podniku PD Levice a PD Podlužany pod našu spoločnosť padlo rozhodnutie zo strany vedenia podniku na návrh hlavného agronóma Ing. Kostku zakúpiť ešte jeden takýto stroj pre potreby daných podnikov. Po stabilizácii osevného postupu celej našej skupiny, teraz s týmito dvomi sejačkami sejeme celú výmeru repky olejnej na vzdialenosť 45 cm vo výmere 600 ha, cukrovú repu (45 cm) o výmere 360 ha, kukuricu (75 cm) o výmere 700 ha, slnečnicu (75 cm) o výmere 250 ha a sóju ( 45 cm) o výmere 800 ha. Zakúpiť sejačky VÄDERSTAD TEMPO TPV 12 s čelným zásobníkom na hnojivo FH 2200 bola veľmi dobrá a správna voľba. Keďže som vám všetky výhody sejačiek TEMPO už spomenul, vidíte, že dôvodov na zakúpenie tejto sejačky je veľmi veľa. Hlavne chcem spomenúť jednoduchosť v obsluhe, preprave, výkonu stroja a ako som už spomenul, hlavná výhoda je, že nám postačujú dva typy sejačiek - jedna na hustosiate plodiny a všetko ostatné zaseje TEMPO, čím sme v našom podniku zvýšili efektivitu a rýchlosť sejby daných plodín. Každý podnik má svoje priority a špecifiká, ale ja môžem jednoznačne povedať, že sme sa rozhodli veľmi dobre a zakúpením 2 ks sejačiek VÄDERSTAD TEMPO TPV 12 + FH 2200 sme vyriešili rýchlosť a kvalitu sejby daných plodín, kde dosahujeme nadpriemerné hektárové úrody a z ekonomického hľadiska sme spravili veľmi dobre - zníženie nákladov pri predsejbovej príprave. Zakúpenie daného typu stroja vrele odporúčam aj ostatným, čo ešte váhajú.