top of page

Odporúčanie na sejačku VÄDERSTAD Tempo TPL 18 - 14/2022

Ing. Marián Csada, mechanizátor

Green Point Farná spol s.r.o.

Na foto: mechanizátor Ing. Marián Csada mechanizátor a agronóm Ing. Andrej Bojda

 

S touto sejačkou začíname tento rok už štvrtú sezónu. Jedným z dôvodov kúpy bolo navýšenie denných výkonov. Momentálne má už zasiatych 6121 ha.

Ďalším dôvodom kúpy bolo okrem navýšenia denných výkonov aj zlepšenie presnosti sejby. Vo viacerých nezávislých porovnávaniach s inými sejačkami, Tempo od Väderstad dosahovalo v presnosti sejby jednoznačne najlepšie výsledky.

So strojom sa pracuje veľmi dobre, už samotná preprava po ceste nie je žiadny problém. Naša sejačka Tempo TPL 18 má hydraulicky nastaviteľnú nápravu. Výsevné vozíky sú umiestnené spolu aj s prihnojovacími pätkami na hydraulicky sklopnom ráme, čiže obsluha nemusí ani vystúpiť z traktora, aby pripravila sejačku z prepravnej do pracovnej polohy. Veľký zásobník z plošinou na hnojivo tiež umožňuje bezpečnú a rýchlu manipuláciu s priemyselným hnojivom. Na osivo sú tiež veľké zásobníky. Používame aj mikrogranulát, ktorý nám táto sejačka pekne uloží do riadku. Samozrejmosťou tejto sejačky je, že po nenáročnej úprave vieme siať plodiny na medziriadkovú vzdialenosť 45 cm alebo 75 cm.

Všetky tieto veci, ktoré som vymenoval, prispievajú k vyšším denným výkonom, čo znamená 5,9 ha/hod. a v neporovnateľnej kvalite sejby, čo sa presnosti, ale aj rýchlosti týka. Túto rýchlosť nám zabezpečuje pretlakový systém výsevnej skrine s vystreľovaním osiva. Za šetrenie osiva je zodpovedný Section Control, ktorý vypína jednotlivé výsevné sekcie pri jazde do klinov, alebo celú sejačku na úvratiach. Pri dnešných cenách hnojív a osív je veľmi vysoké šetrenie vstupných nákladov. Taktiež dôležitá je spotreba 7,1 l/ha.

S týmto strojom sme veľmi spokojní a radi sa podelíme so skúsenosťami. Veď vďaka TPL 18 sme sa v rokoch 2019 a 2020 na Slovensku umiestnili na prvom mieste v najvyššej úrode bieleho cukru, a to 12,35 t/ha. V roku 2021 sme obsadili druhé miesto.

Môžeme sejačku TPL 18 od Väderstad vrelo odporučiť.


Vyjadrenie produktového manažéra Ing. Jána Cveka, PhD.:


Green Point bol vôbec prvý zákazník, ktorému bolo dodané ťahané 18-riadkové TEMPO TPL 18 v rámci SR. Po premiérovom vyskúšaní v roku 2018 sa tento stroj o rok neskôr rozhodli zakúpiť. Ide o ťahaný typ sejačky s centrálnym 3000 l zásobníkom na hnojivo, individuálnymi zásobníkmi na osivo s objemom 90 l a zásobníkmi na mikrogranulát s objemom 30 l. Náprava je hydraulicky rýchlo nastaviteľná na požadovaný rozstup, pričom vo výbave sú štandardné kolesá, ktoré sa používajú pri 75 cm aj úzke dvojmontáže, ktoré sa používajú pri 45 cm vzdialenosti riadkov, pričom kolesá sejačky vždy idú v strede medzi riadkami tak, aby žiaden vysievaný riadok nebol utlačený kolesami sejačky. Sejačka je ťahaná traktorom s výkonom 350 HP a dosahuje priemernú pracovnú rýchlosť 14 km/h pri sejbe kukurice a slnečnice, cukrovej repy, repky a cca 10 - 11 km/h pri sejbe sóje. Presnosť sejby, či už ide o vzdialenosť medzi semenami alebo aj o presnú hĺbku sejby, sa nedá s ničím porovnať a je naozaj úžasná. Hoci je Green Point so sejačkou veľmi spokojný a relatívne stíhali zasiať celú výmeru, predsa to len chcú ešte urýchliť a skôr mať zasiate, nakoľko sejba v optimálnom termíne značne zvyšuje využitie úrodového potenciálu rastlín, a tým výšku úrod. Z toho dôvodu sa tento rok rozhodli zakúpiť ešte jednu rovnakú sejačku. Sú si istí, že tým ešte zvýšia zisky vďaka vyšším úrodám a v prípade nepriaznivej jari budú schopní zasiať za polovičný počet dní nasadenia strojov oproti jednej sejačke. Ďakujeme za dôveru a prajeme pekné počasie pri sejbe a následne veľa radosti pri pohľade na porasty zasiate sejačkami TEMPO od Väderstad.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Ján Cvek, PhD. Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 025


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Comments


bottom of page