top of page

Odporúčanie na rozmetadlo RAUCH Axis M30.2 - 16/2022

Ivan Karch MvDr. Jozef Karch AGROPODNIKATEĽ SHR, Sejkov, okres Sobrance

 

„Tento stroj sme kúpili v roku 2017 z dôvodu zvýšenia kapacity, presnosti a rovnomernosti rozhadzovania PH“- hovorí Ivan Karch.

"Spomedzi strojov na trhu sme sa rozhodli pre stroj od firmy RAUCH z dôvodu dlhoročnej tradície firmy v oblasti rozhadzovania PH a takisto aj na základe odporúčania spoločnosti Agrotrade Group Rožňava, s ktorou spolupracujeme už takmer 20 rokov.

So strojom sa pracuje veľmi dobre. Jednoduché nastavenie, intuitívna obsluha a maximálna presnosť v spojení s navigáciou v traktore zaručuje dokonalé rozhadzovanie. Prínosy sú jednak na strane šetrenia PH, čo sa v dnešnej dobe pri cenách hnojív ukazuje ako veľmi dôležitý ekonomický faktor, a samozrejme rovnomernosť rozhadzovania, kde nedochádza k prehnojeniu niektorých plôch dvoj či trojnásobnou dávkou, sa v konečnom hodnotení odrazí na rovnomernosti porastu, v jednotnom dozrievaní a v neposlednom rade na výsledkoch úrod.

S istotou môžem povedať, že naše denné výkony vzrástli zhruba o 30 percent, znížili sa časy prestojov na plnenie a celkovo sme zvýšili presnosť a rovnomernosť rozhadzovania.