top of page

Odporúčanie na žaciu kombináciu Krone EasyCut B 870 CR a čelnú žaciu lištu EasyCut F320CR - 17/2022

Miloš Chlivényi MVL AGRO spol.s r.o., Bánovce nad Bebravou

 

Podnik MVL AGRO spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou je podnikom, kde časť produkcie tvorí aj živočíšna výroba.

K tomu patria aj stroje, ktoré sú pre túto činnosť nevyhnutné. O skúsenostiach so žacou kombináciou KRONE EasyCut B 870 CR a čelnou žacou lištou EasyCut F320CR sa s nami podelil p. Miloš Chlivényi.

Podľa slov p. Chlivényiho kosia ročne 3 – 4x, čo vychádza cca 3500 ha. Na prvú kosbu to je 1200 - 1500 ha. Takže tu sa stroje preverujú poriadne, ako napísal klasik „tu sa delí zrno od pliev“.

Ako napovedá koncové označenie stroja „CR“, lišty sú vybavené valcovým kondicionérom, ktorý zabezpečuje rovnomerné presychanie pokosu, a tým výrazne prispieva k urýchleniu presychania.

Podnik zakúpil kosy od Agotrade Group Rožňa