top of page

Odporúčanie na traktor JCB FASTRAC 8330 - 2/2022

Ing. Viliam Sabol

konateľ PD Lemešany s.r.o.

 

Stroj sme kúpili v apríli 2017 z dôvodu potreby univerzálneho stroja na rýchlu prepravu komodít 23 tonovým prívesom a možnosťou výkonu poľnohospodárskych úkonov, ako je orba, podrývanie, diskovanie atď... s možnosťou využitia príslušnej agregácie a poskytovaného výkonu. Vybrali sme si ho práve pre jeho širokosiahle vlastnosti, ktoré sú kombináciou rýchlej prepravy a rýchleho presunu na miesto určenia – pole, ale aj možnosti použitia na všestranné poľnohospodárske práce spojené s prípravou pôdy, sejbou, hnojením, kosením, postrekmi atď... ​So strojom sa pracuje úžasne, stroj je svojou komfortnou výbavou určený skôr pre majiteľov firiem ako pre zamestnancov. Prínosy sú ekonomické - stroj šetrí čas hlavne svojou rýchlosťou, čo je v poľnohospodárstve podstatné. Zaznamenali sme zvýšenie denných výkonov, a tým aj zníženie nákladov. So strojom sme jednoducho celkovo spokojní. Odporúčame aj ostatným, aby sa sami presvedčili o jeho vlastnostiach.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Štefana Škorváneka za značku JCB

Koncept traktora FASTRAC sa už od svojho uvedenia v roku 1991 vyznačoval práve vlastnosťami, ktoré vyzdvihol aj tento zákazník: Univerzálny traktor na rýchlu prepravu a všetky pracovné operácie na poli. Okrem týchto vlastností zhrniem to, čo odlišuje FASTRAC od konvenčných traktorov. Plne odpružené obe nápravy, ktoré okrem najvyššieho komfortu pre obsluhu a pripojené zariadenia, zlepšuje aj prenos výkonu pri ťahaní, nakoľko sa eliminuje „odskakávanie“ kolies, a tým pádom prekĺzávanie. Prepravná rýchlosť 60 km/hod. pri jazdnej súprave 40 ton legálne a bezpečne po pozemných komunikáciách. Rozloženie hmotnosti je takmer presne v pomere 50 : 50. Na záver by som doplnil moju skúsenosť: Keďže sa poľnohospodárstvo čím ďalej tým viacej stretáva s nedostatkom pracovnej sily, určite v krátkej budúcnosti bude takýto stroj veľkým lákadlom pre obsluhy, ktoré tieto stroje zbožňujú.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Štefan Škorvánek Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 160


Ďalšie informácie a multimédiá

 
Comments


bottom of page