top of page

Odporúčanie na lis Krone BiG Pack 1290 HDP - 29/2021

Ing. Peter Horňáček Predseda PD Neverice

 

Lis KRONE BIG PACK sme zakúpili v roku 2019 od spoločnosti Agrotrade Group spol. s r.o. Rožňava, nakoľko v tom čase sme potrebovali riešiť nákup lisu na veľké hranaté balíky a zároveň i pravidelnú obmenu starších strojov k tomuto účelu. V podstate sme nahradili dva staršie lisy na hranaté balíky jedným výkonovo kvalitnejším strojom značky KRONE. Keďže v našom podniku kladieme dôraz hlavne na kvalitu, snažíme sa myslieť ekonomicky. Keďže máme dobrú skúsenosť s obchodným zástupcom v predaji poľnohospodárskej techniky od spoločnosti Agrotrade Group spol. s r.o. s Ing. Jaroslavom Števulom, a požiadali sme ho, či je možné zabezpečiť kvalitný lis na hranaté balíky značky KRONE podľa našich požiadaviek. Bolo samozrejmé, že sme si spravili prieskum trhu v uvedenom segmente. Pán Števula nám okrem klasickej cenovej ponuky predložil aj výpočet rentability a výhod kúpy daného stroja pre náš podnik. A to bolo rozhodujúce. Pomer ceny a ekonomického prínosu pre náš podnik rozhodol. K dnešnému dňu máme tri lisy na veľké hranaté balíky na našom podniku. Ale od doby, ako sme zakúpili lis KRONE, používame už len tento a ten nám úplne postačuje a robí najlepšiu robotu. Podľa našich skúseností, môžem povedať, že lis KRONE má vyšší denný výkon práce a hlavne má cca o 30 % vyššiu zlisovatelnosť materiálu. Daný lis má rozmer balíkov 90 x 120 cm a tým pádom vieme na našich návesoch na odvoz balíkov z poľa na seba naložiť až tri balíky. Teraz dokážeme na návese odviesť až 36 balíkov. Pred tým to bolo len 24 balíkov. Po počiatočných problémoch s ofukovaním a čistením viazačov, daný lis pracuje bez najmenších závad. Prvý rok, kedy sme lis kúpili sme spravili cca 5 000 balíkov, ale vtedy lisovali ešte aj dva staršie lisy na hranaté balíky. Dnes máme na lise Krone BigPack nakrútených cca 12 000 balíkov. Stroj pracuje bezporuchovo a pri najväčších náporoch na prácu, keď sme potrebovali súperiť s počasím nás nesk