top of page

Odporúčanie na aplikátor jemne mletého vápenca KRAMPE SK 600 - 31/2022

Ing. Marian Hrubčo, riaditeľ

HYDREE AGRO, s.r.o., Horná Strehová

 

O službách AGROTRADE GROUP sme sa dozvedeli od vášho obchodného zástupcu. Vaše služby sme sa rozhodli využiť na základe potreby vápnenia a snahy o dlhodobé udržateľné hospodárenie na pôde. Zúčastnili sme sa tiež na vašich ukážkach u zákazníkov a výstavách.

Na našom podniku aplikujeme veľmi jemne mletý vápenec v dávkach 2 – 3 tony/ha. Dávku veľmi jemne mletého vápenca sme stanovili podľa výsledkov ASP. Aplikačné mapy nemáme.


Prínosy vápnenia nie sú viditeľné voľným okom, ani sa nedajú registrovať krátko po aplikácii. Ide o pravidelný a dlhodobý proces, bez ktorého dochádza v pôde k znižovaniu hodnoty pH, čo negatívne ovplyvňuje príjem živín a aj ostatné biologicko-chemické procesy v pôde.


Čo sa týka spokojnosti s vykonanými službami, služby boli vykonané v požadovanej kvalite, spokojnosť úplná. Určite vás odporučím aj iným zákazníkom.


​Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Stanislava Košána za značku:


Hlavnou úlohou aplikovania veľmi jemného vápenca na poľnohospodárske pôdy je úprava nepriaznivej pôdnej kyslosti. Pôdna reakcia má veľmi značný vplyv na úrodnosť pôdy a je jedným z najdôležitejších parametrov pôdnej úrodnosti. Ovplyvňuje rozpustnosť látok, biochemické reakcie, štruktúru pôdy a prístupnosť živín k rastlinám.

Vápnením zlepšujeme životné podmienky pre pôdne organizmy. Veľmi jemne mletý vápenec CaCO3 (uhličitan vápenatý) sa používa ako pomocná pôdna látka na úpravu kyslých pôd. Dávkovanie sa určuje na základe výsledkov pôdnych rozborov, podľa pH pôdy, pôdneho druhu a kultúry.

Vápnenie vykonávame naším špeciálnym strojom pre aplikáciu veľmi jemne mletého vápenca, ktorý je vyrobený ako slovenský výrobok certifikovaný spoločnosťou AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Zabezpečuje vysoký denný výkon, šetrnosť k pôde a výnimočný je aj v tom, že umožňuje variabilnú zmenu dávky na základe pripravených aplikačných máp.

Náves pre aplikovanie veľmi jemne mletého vápenca KRAMPE má kvalitný a odolný podvozok, ktorý firma vyrába ako špeciál pre dovoz abrazívnych materiálov - štrku a piesku. Podvozok je technicky značne naddimenzovaný, aby vydržal vysoké zaťaženie v poľných podmienkach a vyznačuje sa vysokou torznou pevnosťou a nosnosťou.

Nadstavba má objem 19 m3, je oceľová uzavretá, a rýchlo sa naplní z cisterny pomocou tlakovej hadice, alebo je možné plniť aj nakladačom alebo prekladacím vozom zhora po otvorení nadstavby.

Dávkovanie a aplikácia je riadená GPS navigáciou RAVEN Envisio II Pro, do ktorej je možné nahrať ap­likačnú mapu pre variabilné dávkovanie vápenca. Materiál sa posúva a dávkuje reťazovým pogumovaným dopravníkom šírky 600 mm. Závitovky majú pracovnú šírku 2 x 7 metrov a sú vybavené elektrickým ovládaním zmeny veľkosti štrbín pre presné variabil­né dávkovanie. Aplikačné ramená sú vybavené gurtňami, ktoré zabezpečujú presné a rovnomerné aplikovanie na pozemky aj vo veternejšom počasí.

Dávkovanie veľmi jemne mletého vápenca je možné v dávkach od 300 kg/ha až do 5000 kg/ha. Vápnením vykonávame tzv. udržiavacie vápnenie s nízkymi dávkami raz ročne na jar v dávkach 300 – 500 kg/ha, alebo melioračné vápnenie v dávkach 2,0 až 3,0 t/ha a v prípade priania zákazníka aj v dávkach až do 5,0 t/ha.


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a žiadajte cenové ponuky, alebo konzultácie ohľadom vápnenia a aplikačných máp. Radi Vám poradíme.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Stanislav Košán Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 676


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Comments


bottom of page