top of page

Ušetrite 25 % nákladov v rastlinnej výrobe vďaka JCB FASTRAC - 34/2022


 

Nepoznáme podobné odvetvie v národnom hospodárstve ako poľnohospodárstvo, kde za posledných 25 rokov pri absolútne nepatrnom náraste cien poľnohospodárskej produkcie musela rásť produktivita práce 20 - 30-násobne. Len tí prežili, ktorí sa vedeli prispôsobiť tomuto trendu a celé ich úsilie bolo zamerané na to, ako zvyšovať výnosy a znižovať náklady. Počas 29-ročnej existencie firma AGROTRADE GROUP neustále poukazuje na rezervy a spôsoby zvyšovania efektivity výroby. Teraz prichádzame s ďalším, reálne dosiahnuteľným konceptom v rastlinnej výrobe, vďaka ktorému je možné ušetriť minimálne 25 % nákladov zvýšením rýchlosti pri poľných prácach, nakladaní a doprave. Samozrejme je to reálny dlhodobý proces, ale toho, kto chce byť v poľnohospodárstve úspešný, efektívny a chce prežiť, skôr či neskôr toto neminie. Roky strávené váhaním a nezáujmom odčerpávajú vaše peniaze. Poďme však krok po kroku k základným myšlienkam a faktom, kde a ako také obrovské zníženie nákladov zvládnuť.


1. Stroje na spracovanie pôdy a sejbu.

Ako dovozca, užívateľ a predajca strojov Väderstad vieme, že vývoj a užívanie u týchto strojov za posledné obdobie priniesli svojim majiteľom obrovské znižovanie nákladov. Sú robustné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou, schopné robiť kvalitne a efektívne hlavne pri vysokých pojazdových rýchlostiach. Vieme to dokázať na ukážkach a testami, ale veľakrát sú skutočné výkony pri každodennom nasadení nižšie. Problém je jednoznačne v energetických prostriedkoch – traktoroch, v ktorých obsluha nevydrží celý deň pracovať pri požadovaných technicky možných rýchlostiach a výkonoch strojov Väderstad, kvôli zlým odpruženiam traktorov a následnému rozkývaniu stroja a jeho obsluhy, ktoré traktoristi dlhodobo nevydržia a znižujú rýchlosť. Špičkové navigačné technológie pracujúce na niekoľko centimetrovú presnosť nie sú schopné vykonávať svoje poslanie pri rozkývanom prijímači na bežných traktoroch, a tak je ich nepresnosť v skutočnosti v desiatkach cm. Rôzne, dnes celkom vyspelé odpruženia kabín tento problém nevyriešili, treba mať jednoznačne odpružený celý traktor (obidve nápravy) pre zvládnutie potenciálu prenosu výkonu a kvality práce, ktoré stroje Väderstad „nadčasovo“ ponúkajú.


2. Hnojenie a ochrana našich porastov.

Pri postrekovaní je vývoj samochodných postrekovačov už dlhšie nasmerovaný na odpruženie celého postrekovača. Vzduchové vankúše a iné účinné odpruženia vyše 300 samochodných postrekovačov TECNOMA, ktoré na Slovensku pracujú, už presvedčili svojich majiteľov a ukázali, ako sa dajú vyššou rýchlosťou vďaka dokonalému odpruženiu zvyšovať výkony. Horšia je situácia pri ťahaných a nesených postrekovačoch, ale najmä pri rozhadzovaní priemyselných hnojív. Ako dovozca rozhadzovačov priemyselných hnojív RAUCH vieme, aký obrovský technický rozvoj výrobcu a aká technická znalosť predajcov a užívateľov sú potrebné na dosiahnutie najmenších strát spôsobených nerovnomerným rozhadzovaním priemyselných hnojív. Vidíme aj to, že keď tú ťažkú prácu niekto zvládne, malý výkyv hydraulických ramien traktora a výkyvy neseného náradia nám pokazia rovnomernosť. Znížime rýchlosť? Ale špičkové rozhadzovače RAUCH a postrekovače TECNOMA sú schopné pracovať pri rýchlostiach okolo 20-25 km/h. Aj tu vidíme jediné riešenie odpruženie traktora na oboch nápravách a pomocou rýchlosti zvýšenie výkonov a znižovanie nákladov.


3. Zberové práce

Kombajny, rezačky a iné samochodné zberové mechanizmy sú dnes pri zvyšovaní svojich výkonov na hrane svojich možností. Preto sa výrobcovia zameriavajú takisto na zvýšenie výkonu rýchlosťou, navádzaním, odpružením, ale výkony týchto strojov už dnes jednoznačne brzdí doprava pri odvoze pozbieraných hmôt a organizácia vysýpania a odvozu pozberaného materiálu. Nasadenie správne nadimenzovaného prekladacieho voza, môže zvýšiť výkon kombajnov až o 25 % a zároveň predísť vytváraniu množstva koľají, nerovností a zhutňovaniu pôdy na poliach pri zbere, čo značne šetrí náklady aj na prípravu pôdy.


4. Manipulácia s materiálmi

Po stanovení vhodných rozmerov nakladačov (kvôli priestorom) a tiež vhodnej veľkosti nakladacej techniky k požadovanému rozsahu potrebných prác, sa v ďalšom kroku dostaneme opäť k problému rýchlosti. Rýchlosť nakladania je závislá od technickej vyspelosti nakladača. Sme dovozcovia nakladačov JCB, svetového lídra výroby nakladačov v poľnohospodárstve a ponúkame niekoľko desiatok typov a výbav strojov šitých na mieru. Rýchlosť nakladania je závislá najmä od hydraulickej sústavy stroja, čo je zosúladené s podvozkom, konštrukciou, prevodovkou a motorom nakladača, zladenie všetkých týchto sústav do jedného celku je oveľa jednoduchšie pre JCB, ktorý si komponenty vyrába sám a nie je len montážnou linkou. Výsledkom je teleskopický manipulátor s najkratšími časmi cyklov na trhu. 25 % zvýšenie rýchlosti nakladania napr. pri teleskopických manipulátoroch JCB LOADALL AGRI-PRO (alebo pri veľkých kĺbových nakladačoch) a súčasne prepravná rýchlosť týchto strojov až 40 km/h sú u JCB absolútnou samozrejmosťou. Prevodovka DUALTECH VT zabezpečí rýchle výkonné nakladanie, ale zároveň aj bezproblémový rýchly presun, v prípade potreby dokonca aj s možnosťou pripojenia prívesu s neprekonateľnou spotrebou.


5. Preprava materiálu na poliach alebo po cestách a presuny techniky.

Práve pri tejto oblasti máme najväčšie rezervy pri zvyšovaní rýchlosti a dosiahnutí úspor, a to až 40 - 50 %. Samozrejme prvým krokom je dimenzovanie vhodného stroja za disponobilný traktor. Častou chybou je spájanie súprav s prívesným náradím určeným na dopravu s kapacitou o 30 - 40 % nižšou, ako by sme pri tých istých konských silách mohli. AGROTRADE GROUP je slovenským zástupcom tých najprogresívnejších firiem vyrábajúcich stroje na efektívnu prepravu materiálu - návesov, prívesov, samozberacích vozov, ľahkých cisterien na vodu, ale aj profesionálnych na hnojovicu, rozhadzovačov organických a priemyselných hnojív, kŕmnych vozov a prekladacích vozov. Všetky profesionálne prípojné vozidlá na prepravu potrebujú pre dosiahnutie svojich vysoko nadimenzovaných výkonov ťažnú silu, ktorá ich dokáže ťahať na cestách, ako aj po poliach čo najväčšou rýchlosťou a bezpečnosťou. Najlepšie vedia zvládnuť túto úlohu traktory JCB FASTRAC, ktoré AGROTRADE GROUP predáva na Slovensku od marca 2017.


6. Traktory FASTRAC

Sú kľúčovými strojmi pre dosiahnutie cieľa ušetriť 25 % nákladov pomocou zvýšenia rýchlosti. Nehovoríme o tom len pri preprave, ale aj pri ťažkých poľných prácach, kde práve pri vyšších rýchlostiach dokonalé odpruženie a stály kontakt každého kolesa traktora s podložkou (bez rozskákania) je základom prenesenia disponibilnej ťažnej sily. Ocenenie Machine of the year 2017 v kategórii traktory 280 - 400 HP pre FASTRAC série 8000 je jednoduchým dôkazom vyvracajúcim všetky „hlúpe“ reči o tom, že FASTRAC nie je traktor. Hlavné jedinečné vlastnosti, prečo je FASTRAC výnimočným traktorom, sú nasledovné:

  • Dokonalé odpruženie prednej aj zadnej nápravy.

  • Aktívna kontrola trakcie (stály styk s podložkou) vďaka nezávislému odpruženiu kolies.

  • Celorámová konštrukcia, ktorá chráni motor, prevodovku a ostatné časti stroja.

  • Brzdný systém ABS s odvodom tepla do vonkajšieho priestoru, ľahký servisný prístup k brzdám, najväčší brzdný účinok medzi traktormi porovnateľný s kamiónovou dopravou.

  • Možnosť riadenia všetkých 4 kolies (u série 4000).

  • Stredové umiestnenie kabíny s minimálnym výkyvom pri prechode cez nerovnosti s možnosťou pripojiteľnosti náradia za kabínu.

  • Maximálna rýchlosť v technickom preukaze 60 km/h.


Naši obchodníci sú pripravení odprezentovať vám model výmeny vášho najmodernejšieho traktora za FASTRAC s možnosťou ročnej úspory až 46 000 € pri využití 2000 motohodín/rok. Tieto úspory šité a vypočítané presne na váš podnik podľa reálneho osevného plánu a konkrétnych podmienok môžu byť podstatne väčšie, keď sa začneme rozprávať aj o možnostiach uvedených v bodoch 1 - 5 tohto článku.

Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Štefan Škorvánek Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 160


Ďalšie informácie a multimédiá

 
Comments


bottom of page