top of page

Ušetrite 25 % nákladov v rastlinnej výrobe vďaka JCB FASTRAC - 34/2022


 

Nepoznáme podobné odvetvie v národnom hospodárstve ako poľnohospodárstvo, kde za posledných 25 rokov pri absolútne nepatrnom náraste cien poľnohospodárskej produkcie musela rásť produktivita práce 20 - 30-násobne. Len tí prežili, ktorí sa vedeli prispôsobiť tomuto trendu a celé ich úsilie bolo zamerané na to, ako zvyšovať výnosy a znižovať náklady. Počas 29-ročnej existencie firma AGROTRADE GROUP neustále poukazuje na rezervy a spôsoby zvyšovania efektivity výroby. Teraz prichádzame s ďalším, reálne dosiahnuteľným konceptom v rastlinnej výrobe, vďaka ktorému je možné ušetriť minimálne 25 % nákladov zvýšením rýchlosti pri poľných prácach, nakladaní a doprave. Samozrejme je to reálny dlhodobý proces, ale toho, kto chce byť v poľnohospodárstve úspešný, efektívny a chce prežiť, skôr či neskôr toto neminie. Roky strávené váhaním a nezáujmom odčerpávajú vaše peniaze. Poďme však krok po kroku k základným myšlienkam a faktom, kde a ako také obrovské zníženie nákladov zvládnuť.


1. Stroje na spracovanie pôdy a sejbu.

Ako dovozca, užívateľ a predajca strojov Väderstad vieme, že vývoj a užívanie u týchto strojov za posledné obdobie priniesli svojim majiteľom obrovské znižovanie nákladov. Sú robustné, spoľahlivé, s dlhou životnosťou, schopné robiť kvalitne a efektívne hlavne pri vysokých pojazdových rýchlostiach. Vieme to dokázať na ukážkach a testami, ale veľakrát sú skutočné výkony pri každodennom nasadení nižšie. Problém je jednoznačne v energetických prostriedkoch – traktoroch, v ktorých obsluha nevydrží celý deň pracovať pri požadovaných technicky možných rýchlostiach a výkonoch strojov Väderstad, kvôli zlým odpruženiam traktorov a následnému rozkývaniu stroja a jeho obsluhy, ktoré traktoristi dlhodobo nevydržia a znižujú rýchlosť. Špičkové navigačné technológie pracujúce na niekoľko centimetrovú presnosť nie sú schopné vykonávať svoje poslanie pri rozkývanom prijímači na bežných traktoroch, a tak je ich nepresnosť v skutočnosti v desiatkach cm. Rôzne, dnes celkom vyspelé odpruženia kabín tento problém nevyriešili, treba mať jednoznačne odpružený celý traktor (obidve nápravy) pre zvládnutie potenciálu prenosu výkonu a kvality práce, ktoré stroje Väderstad „nadčasovo“ ponúkajú.


2. Hnojenie a ochrana našich porastov.

Pri postrekovaní je vývoj samochodných postrekovačov už dlhšie nasmerovaný na odpruženie celého postrekovača. Vzduchové vankúše a iné účinné odpruženia vyše 300 samochodných postrekovačov TECNOMA, ktoré na Slovensku pracujú, už presvedčili svojich majiteľov a ukázali, ako sa dajú vyššou rýchlosťou vďaka dokonalému odpruženiu zvyšovať výkony. Horšia je situácia pri ťahaných a nesených postrekovačoch, ale najmä pri rozhadzovaní priemyselných hnojív. Ako dovozca rozhadzovačov priemyselných hnojív RAUCH vieme, aký obrovský technický rozvoj výrobcu a aká technická znalosť predajcov a užíva