top of page

Odporúčanie na sejačku Väderstad Spirit 900C - 9/2021

Ing. Ján Mosný

vedúci mechanizácie, AGORMAČAJ s.r.o, Kráľová pri Senci

 

Sejačku Väderstad Spirit 900C sme kúpili v roku 2017, dôvodom bolo zvýšenie denného výkonu v sejbe hustosiatych plodín pri zachovaní personálneho obsadenia. Tento stroj sme si vybrali, pretože sme mali zapožičaný podobný predvádzací stroj, ktorý nás presvedčil o výkonnosti a kvalite. Práve preto sme sa rozhodli kúpiť variantu aj s predprípravou diskami, aby sme ušetrili ďalšiu operáciu - predprípravu pôdy na sejbu. Stroj je vhodný do podnikov s parcelami väčších výmer, čo spĺňalo naše podmienky, aby aj daná investícia splnila svoj účel zvýšenia denného výkonu. Z 80 % výkonov tvorí sejba pšeníc, 15 % sejba maku a zvyšných 5 % používame sejačku pre ostatné plodiny.

Vďaka tejto kúpe sme pri tom istom personálnom obsadení zvýšili denný výkon na 80 - 110 ha, z pôvodných cca 35-55 ha/deň, ktoré sme dosahovali pred kúpou tejto sejačky. Tým pádom sme boli schopní rýchlejšie založiť porast pri vhodných poveternostných podmienkach. Energetické náklady sa zvýšili voči výkonnosti len o 45 - 60 %. Investičné náklady tvorila len cena sejačky, keďže traktor sme mali k dispozícii. Tento rok je to už naša piata sezóna používania popísanej sejačky, ktorá nám za ten čas zasiala cca 6.000 ha. Z doterajších skúsenosti nemôžeme povedať nič negatívne, skôr naopak. Treba tiež povedať, že aj technická podpora zo strany dodávateľa bola vždy výborná. Každému, kto chce zvýšiť svoju dennú výkonnosť pri založení úrody hustosiatych plodín široko záberovým strojom - tento stroj odporúčam!


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Jána Cveka za značku Väderstad:


Koncept Väderstad Spirit s utužením pred pätkami je vhodný do podmienok, kde je potrebné a požadované spevniť a utužiť výsevné lôžko pred samotným výsevom pätkami. Je to prípad kyprej pripravenej pôdy (napr. na jar po orbe, alebo či už na jar alebo na jeseň, po predchádzajúcom hlbokom kyprení napr. TopDown-om a po predsejbovej príprave napr. s náradím NZ Aggressive alebo Carrier). Takisto pri minimalizácii prípravy hlavne na ľahkých max. stredne ťažkých pôdach. Medzi prednosti Spirit-u v takýchto podmienkach patrí ideálne kopírovanie pôdneho profilu, ale aj maximálne presné dodržanie hĺbky sejby po celej šírke záberu, a to nielen pri bežných obilninách, ale mimoriadne presne ukladá aj plytko siate plodiny ako sú mak, repka a pod., čo je hneď vidieť na rovnomernosti vzchádzania a vývoja porastov zasiatych Spirit-om a čo potvrdzujú aj praktické skúsenosti užívateľov tejto sejačky. Spirit je k dispozícii vo verzii S – bez prihnojovania alebo C s prihnojovaním. Systém ukladania hnojiva môže byť rôzny. U nás sa osvedčil tzv. FIX systém, kde hnojivo je ukladané do každého riadku do pásu cca 5 cm širokého. Novinkou je InLine systém ukladania hnojiva do jedného riadku spolu s osivom na sejačkách Spirit 400 S. Pri použití FIX systému a pri vybavení BioDrillom, Spirit C dokáže zasiať napr. aj 3 rôzne druhy osiva jedným prejazdom, čo je možné využiť pri rôznych ochranných technológiách na podsevy a pod. K dispozícii sú Spirit-y s pracovnými zábermi 3 m, 4 m, 6 m, 8 m a 9 m. Okrem 3 m všetko na výber aj vo verzii s prihnojovaním. Na Slovensku je najviac rozšírená 6m verzia Spirit bez alebo s prihnojovaním, potom 9m a aktuálne je veľký záujem aj o čerstvo modernizovanú a inovovanú 4m sklopnú verziu s transportnou šírkou iba 3m SPIRIT 400 S alebo 400 C. Odporúčam vybaviť sejačku aj presným Seed Eye systémom na počítanie semien, pričom sejačka sa kalibruje sama, a ktorý zároveň kontroluje aj priechodnosť semenovodov. Takto si každý agronóm spočíta a zabezpečí presný počet semien, ktoré potrebuje na výsev, kontroluje a hlavne presne vie ako sejačka dodržala výsevok.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Ján Cvek, PhD. Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 025


Ďalšie informácie a multimédiá

 
Comentários


bottom of page