top of page

Odporúčanie na sejačku Väderstad Spirit 900C - 9/2021

Ing. Ján Mosný

vedúci mechanizácie, AGORMAČAJ s.r.o, Kráľová pri Senci

 

Sejačku Väderstad Spirit 900C sme kúpili v roku 2017, dôvodom bolo zvýšenie denného výkonu v sejbe hustosiatych plodín pri zachovaní personálneho obsadenia. Tento stroj sme si vybrali, pretože sme mali zapožičaný podobný predvádzací stroj, ktorý nás presvedčil o výkonnosti a kvalite. Práve preto sme sa rozhodli kúpiť variantu aj s predprípravou diskami, aby sme ušetrili ďalšiu operáciu - predprípravu pôdy na sejbu. Stroj je vhodný do podnikov s parcelami väčších výmer, čo spĺňalo naše podmienky, aby aj daná investícia splnila svoj účel zvýšenia denného výkonu. Z 80 % výkonov tvorí sejba pšeníc, 15 % sejba maku a zvyšných 5 % používame sejačku pre ostatné plodiny.

Vďaka tejto kúpe sme pri tom istom personálnom obsadení zvýšili denný výkon na 80 - 110 ha, z pôvodných cca 35-55 ha/deň, ktoré sme dosahovali pred kúpou tejto sejačky. Tým pádom sme boli schopní rýchlejšie založiť porast pri vhodných poveternostných podmienkach. Energetické náklady sa zvýšili voči výkonnosti len o 45 - 60 %. Investičné náklady tvorila len cena sejačky, keďže traktor sme mali k dispozícii. Tento rok je to už naša piata sezóna používania popísanej sejačky, ktorá nám za ten čas zasiala cca 6.000 ha. Z doterajších skúsenosti nemôžeme povedať nič negatívne, skôr naopak. Treba tiež povedať, že aj technická podpora zo strany dodávateľa bola vždy výborná. Každému, kto chc