top of page

Výrobca Väderstad získal stroje pre medziriadkovú kultiváciu od dánskej spoločnosti Thyregod A/SVäderstad, jedna z popredných svetových spoločností v oblasti spracovania pôdy a sejby, kupuje časť dánskej spoločnosti Thyregod. Týmto krokom sa do portfólia výrobkov spoločnosti Väderstad pridáva kompletný sortiment medziriadkových kypričov.

Thyregod A/S je dánska poľnohospodárska značka, ktorej korene siahajú až do roku 1918. Už viac než 25 rokov sa spoločnosť Thyregod zaoberá vývojom, výrobou a predajom medziriadkových kypričov.

Akvizícia zahŕňa všetky práva duševného vlastníctva na produktový rad medziriadkových kypričov spoločnosti Thyregod, teda pre rad TRV, vrátane kypriča Swingking. Jar 2023 bude prechodným obdobím a spoločnosť Väderstad prevezme plnú zodpovednosť za obchod s medziriadkovými kypričmi od 1. júna.

“Jedná sa o veľmi dobrú obchodnú príležitosť. Medziriadkové kypriče Thyregod sa dokonale hodia k nášmu súčasnému portóliu sejacích strojov Tempo a k našim novým technológiám pre siatie v rámci konceptu Proceed a pre budúce udržateľné a efektívne poľnohospodárstvo. Touto akvizíciou výrazne skracujeme dobu uvedenia na trh v tomto segmente. S využitím našej rozsiahlej a dobre zavedenej siete predajcov a dovozcov budeme čoskoro schopní ponúknuť tieto veľmi schopné stroje mnohým novým aj existujúcim zákazníkom na rôznych trhoch. V tomto novom segmente výrobkov vidíme potenciál pre veľmi pozitívny vývoj”, hovorí Henrik Gilstring, generálny riaditeľ spoločnosti Väderstad Group.

Spoločnosť Väderstad bola vždy hrdá na to, že v minulosti vývijala účelové produkty, ktoré majú vysoké nároky na kvalitu, výkonnosť, užívateľskú prívetivosť a agronómiu. Produktový rad TRV týmto štandardom dokonale zodpovedá.

V priebehu rokov bola technológia Thyregod TRV optimalizovaná do posledného detailu, s patentovaným sekčným zdvihom každého riadku, nespočetnými možnosťami nastavenia a prvým medziriadkovým kypričom na svete riadeným kamerou pre každý rám samostatne.

Model TRV Swingking má jedinečné riešenie rámu, ktoré umožňuje umiestniť dva rámy do jedného hlavného rámu, čím sa zvyšuje efektivita a šetrí sa prejazd pre poľnohospodárov. Ďalšou silnou stránkou je vysoký hlavný rám spolu s patentovaným riešením zdvíhania riadkových jednotiek, čo je spôsob, ako zabrániť poškodeniu rastlín a zároveň predĺžiť časový rámec pre kultivačný prejazd.

”Po diskusii s našimi poľnohospodármi, ktorí používajú presný sejací stroj Tempo, a pri pohľade do budúcnosti vidíme, že je potrebné rozšíriť náš sortiment o medziriadkové kultivátory, a to smerom k mechanickým riešeniam na reguláciu buriny. Väčšinou je problém zladiť medziriadkový kyprič so sejacím strojom, preto teraz môže spoločnosť Väderstad ponúknuť poľnohospodárom kompletné riešenie. Pridaním medziriadkového kypriča taktiež optimalizujeme našu budúcu koncepciu Proceed, ktorú možno využiť v obilninách”, hovorí Wolfram Hastolz, riaditeľ pre produktový manažment spracovania pôdy v spoločnosti Väderstad.

V počiatočnej fáze prevzatia budú medziriadkové kypriče predávané pod značkou Thyregod a budú vyrábané vo výrobných závodoch spoločnosti Thyregod v Dánsku. Od júna 2024 ponesú značku Väderstad, ďalšie podrobnosti o tom budú oznámené pred veľtrhom Agritechnica 2023.

”Takto silný sortiment výrobkov musí do sveta priviesť silnejšiu distribučnú sieť, než je tá naša. Tím spoločnosti Thyregod vyvinul a zdokonalil technológiu v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi. Môžeme na to byť hrdí a zároveň sa radovať, že teraz nástroje spoločnosti Thyregod pomôžu znížiť používanie pesticídov vo veľkej časti sveta”, hovorí Peter Erik Hansen, predseda predstavenstva spoločnosti Thyregod A/S.

Ak si prajete viac informácií, neváhajte sa obrátiť na:

Maria Cornelius

Global Director Marketing Väderstad

+46 142 815 20

maria.cornelius@vaderstad.com


About Väderstad

Väderstad provides modern agriculture with innovative, highly efficient agricultural machinery and methods. By simplifying work and improving results for the farmer, the company's vision is to become the world's leading partner for outstanding emergence. The group is family owned and the head office is located in Väderstad, Sweden. Väderstad is represented in 40 countries and on all continents. In 2022, Väderstad had 2,000 employees and a turnover of 550 MEUR.

Comments


bottom of page