top of page

Víťazom ocenenia Farm Machine 2024 sa stala spoločnosť Väderstad TopDown s E-servicesSpoločnosť Väderstad, jedna z popredných svetových firiem v oblasti spracovania pôdy, siatia a presného siatia, je hrdá na to, že TopDown s E-services získal ocenenie Farm Machine 2024 v kategórii spracovania pôdy. Ocenenie bolo vyhlásené na výstave AGRITECHNICA v nemeckom Hannoveri. O ocenení Stroj roka rozhoduje porota zložená zo 16 poľnohospodárskych časopisov z celej Európy.


"Toto ocenenie je dobrým dôkazom toho, že TopDown a Opus s elektronickými technológiami môžu mať zásadný význam pre poľnohospodárov, ktorí chcú ešte viac optimalizovať spracovanie pôdy. Na toto ocenenie môže byť hrdá aj mnoho ľudí v spoločnosti Väderstad, ktorí sa v priebehu rokov podieľali na projekte TopDown v mnohých rolách. Rovnako ako všetko, čo v spoločnosti Väderstad robíme, je aj toto ocenenie tímovou prácou", hovorí Wolfram Hastolz, riaditeľ produktového manažmentu spracovania pôdy v spoločnosti Väderstad.


Zavedenie systému E-Services na strojoch TopDown 400-700 a Opus 400-700 umožňuje používať predpísané mapy a automaticky ovládať nastavenia stroja počas práce. To znamená, že poľnohospodár môže pred výjazdom na pole naprogramovať, ako sa majú jednotlivé pracovné časti - disky, radličky, urovnávač a pech - chovať na konkrétnych miestach poľa napríklad na základe typu pôdy alebo vlastností poľa.
"Ďalším krokom po variabilnej dávke osiva a hnojiva je použitie rovnakého myslenia pri spracovaní pôdy. Tu sa očakáva dosiahnutie úspor podľa pravidla „toľko, koľko je nutné, toľko, koľko je možné“. Niektoré z výhod prichádzajú v podobe úspory nafty a zlepšenia stavu pôdy, iné vďaka možnosti zvýšenia pracovnej rýchlosti a tiež zníženiu opotrebovania. Okrem toho to do budúcnosti umožní autonómne hospodárenie, hovorí Wolfram Hastolz.

TopDown a Opus s elektronickými technológiami sú k dispozícii od októbra 2023, prvé stroje budú poľnohospodárom dodané na začiatku roka 2024.
bottom of page