top of page

Strediská - Rišňovce

Stredisko predaja náhradných dielov, servisu a sklady

Vznik servisného strediska v Rišňovciach bol prirodzeným pokračovaním rozvoja firmy a datuje sa do roku 1995. V dnešnej dobe má vytvorené štyri hlavné servisné strediská (Rožňava, Rišňovce, Veľký Krtíš, Malý Čepčín) a jedno vysunuté servisné stredisko v Dúbravke. V súčasnosti sa o servisné služby stará 50 pracovníkov na území celej SR, preto vie spoločnosť zabezpečiť promptné a odborné zásahy pri poruche strojov práve vtedy, keď to náš zákazník najviac potrebuje.

Telefón:      037/ 782 82 78

                    037/ 782 82 79

E-mail:        r.servis@agrotradegroup.sk

                    sklad.risnovce@agrotradegroup.sk

bottom of page