top of page

Strediská - Rožňava

Stredisko vzniklo v roku 1993 od tohto obdobia prešlo rôznymi zmenami. V dnešnej dobe zabezpečuje distribúciu a predaj poľnohospodárskych strojov, vedie ich evidenciu, zabezpečuje starostlivosť o svojich zákazníkov, je najdôležitejším článkom pri organizovaní výstav a podujatí na ktorých sa zúčastňuje spoločnosť. Stredisko vykonáva aj všetky činnosti v oblasti marketingu a reklamy.

Stredisko predaja poľnohospodárskych strojov

Telefón:      058/ 788 08 08

E-mail:        m.bagacka@agrotradegroup.sk

Stredisko predaja náhradných dielov, servisu a sklady

Vznik servisného strediska v Rožňave bol prirodzeným pokračovaním rozvoja firmy a datuje sa do roku 1995. V dnešnej dobe má vytvorené štyri hlavné servisné strediská (Rožňava, Rišňovce, Veľký Krtíš, Malý Čepčín) a jedno vysunuté servisné stredisko v Dúbravke. V súčasnosti sa o servisné služby stará 30 pracovníkov na území celej SR, preto vie spoločnosť zabezpečiť promptné a odborné zásahy pri poruche strojov práve vtedy, keď to náš zákazník najviac potrebuje.

Telefón:      058/ 788 08 26

                    058/ 788 08 27

                    058/ 788 08 28 (Sklad)

E-mail:        rv.servis@agrotradegroup.sk

                    sklad.roznava@agrotradegroup.sk

Nákupno-odbytové a logistické stredisko vstupov

do prvovýroby

Stredisko bolo založené v roku 2004, jej vznik bol podmienený snahou znižovať náklady na nákup vstupov pre vlastnú poľnohospodársku prvovýrobu. Táto iniciatíva viedla spoločnosť k založeniu nákupno-odbytového združenia, ktoré celoročne pracuje na úspešnom fungovaní vlastnej prvovýroby, ako aj prvovýroby ostatných členov. V balíku služieb tohto združenia je okrem mnohých výhod zahrnutý aj predaj osív, pesticídov a hnojív od rôznych firiem pôsobiacich na slovenskom trhu. Za posledné roky sa firma zaoberá vývojom, výrobou a predajom vlastných listových hnojív.

Telefón:      058/ 788 08 15               

E-mail:        logistika@agrotradegroup.sk

Stredisko pre správu a rozvoj (stavebná výroba)

Stredisko vzniklo v roku 1997. Špecializuje sa na stavebné projekty v oblasti poľnohospodárstva. Má za sebou nespočet úspešných projektov ako napr. výstavba bioplynových staníc v Plavnici, Rozhanovciach, Dubníku alebo v Kráľovom Brode. Ponúka aj výstavbu tzv. HV hál, silážnych žľabov, veľkokapacitných maštalí a rôznych iných stavieb.

Telefón:      058/ 788 08 19               

E-mail:        sprava@agrotradegroup.sk

Stredisko nákupu a predaja poľn. komodít

Náplňou tohto strediska je nákup, skladovanie a následný predaj rastlinných komodít vyprodukovaných na našich strediskách a v našich dcérskych spoločnostiach, ale aj komodity nakúpené od ďalších spoločností v rámci kompenzácie za dodané osivá, hnojivá, stroje alebo vykonané služby. Tieto komodity naskladňujeme do našich skladov v Jelšave, Gemerskej Vsi, Malom Čepčíne, v skladoch našich dcérskych spoločností, ale taktiež spolupracujeme aj s Poľnonákupmi po celom Slovensku. V týchto skladoch prebieha aj pozberová úprava, ktorá je dôležitá pred dlhodobým uskladnením. 

Telefón:      058/ 788 08 18           

E-mail:        j.breuer@agrotradegroup.sk

Technické stredisko

Vznik strediska sa datuje do obdobia konca roka 1993. Toto stredisko sa od svojho vzniku zaoberá opravou a údržbou poľnohospodárskej techniky, zabezpečuje služby pre zákazníkov a okrem toho úzko spolupracuje aj so strediskom predaja poľnohospodárskych strojova servisnými strediskami v Rožňave a Rišňovicach. Vznikom dcérskych spoločností sa služby technického strediska hlavne zameriavajú na pomoc týmto spoločnostiam pri sezónnych prácach. Stredisko taktiež ponúka širokú paletu služieb aj pre zákazníkov na základe vytvoreného cenníka. Nákladná doprava je smerovaná na prevoz strojov, obilia, chémie a hnojív, podľa potrieb jednotlivých stredísk, dcérskych spoločností a zákazníkov.

Telefón:      058/ 788 08 23           

E-mail:        d.mezei@agrotradegroup.sk

bottom of page