top of page

Kultivátor TOPDOWN 300 - 700

TOPDOWN

Všestranne použiteľný kultivátor TopDown s pracovnou šírkou 4-7m od firmy Vädestad ponúka široké spektrum využitia.Veľkou výhodou je,že kultivátor TopDown je schopný prevádzať nielen plytké spracovanie pôdy,ale v prípade potreby i hlboké spracovanie pôdy. Pracovnú hĺbku možno plynule meniť v rozsahu 5 až 25 cm.

Technické údaje TopDown:

Najoptimálnejšie možnosti využitia stroja:

a) Plytké obrábanie po zbere kombajnom .Na stroji pracujú len oceľové disky a oceľový valec. Pri vysokých rýchlostiach 14-17 km/h je stroj    

    schopný spracovávať celý profil pôdy od 3 cm bez vytvárania hrúd s dokonalým premiešaním a utužením a tak vytvára optimálne podmienky na     vzijdenie všetkých burín a strát po zbere.

b) Obrábanie pôdy po krokoch nahradzujúce orbu a drobenie hrúd v jednom. Pritom aktívne zmieša, prerezáva, zapracováva rastlinné zvyšky,  

    urovnáva a upevňuje pôdu počas jedného prejazdu až do 30 cm /25 cm prerezaný celý profil/. Optimálna pracovná rýchlosť 9-12 km/h,    

    požadovaná ťažná sila 60 PS na meter záberu. Pôda je spracovaná v dvoch krokoch, je známe, že energetická náročnosť je podstatne nižšia

    ako pri orbe.

 

       Pri pokusoch s pásovým traktorom pri hĺbke spracovania 20 cm bola dosiahnutá na ťažkých pôdach priemerná rýchlosť 10 km/h a spotreba 10,3 l/ha. Pri použití kolesového traktora je spotreba medzi 12-15 l/ha podľa hĺbky spracovania a typu pôd.

       Nasadením tohto stroja sa dá ušetriť viac ako 50 % nákladov na spracovanie pôdy pri zachovaní všetkých výhod orby a podstatnom zvyšovaní výhod s odbúraním tvorcu hrúd a zabraňovaniu vysúšania a zhutnenia pri viacerých prejazdoch.

TopDown koncept:

Stroj pozostáva zo štyroch sekcií, ktoré sa dajú hydraulicky samostatne ovládať a nastavovať:

 

1. Dva rady diskov o priemere 45 cm a vzdialenosťou od seba na 12,5 cm zabezpečujú plytkú kultiváciu 3–10 cm s veľmi predsíznym dodržaním pracovnej hĺbky a premiešavacou, rezacou kapacitou.Pracovnú hĺbku je možné plynule meniť počas práce.

 

2. Hydraulicky istené radličky pre hĺbkovú kultiváciu s rozostupom 27 cm v troch radoch s možnosťou voľby troch druhov hrotiek pre rôzne účely použitia (zapracovanie rastlinných zvyškov, premiešavanie ornice, dokonalé prerezanie pôdy).

 

3. Urovnávacie hviezdicové disky slúžia na drobenie pôdy a zrovnanie stôp po radličkách. Tieto disky sú uchytené na gumovom pružení,čo umožňuje dokonalé kopírovanie terénu a vysokú odolnosť voči kameňom.

 

4. Utužujúci valec s oceľovým krúžkom zabezpečí drobenie a utuženie spracovanej pôdy tak, že zanechá na povrchu ryhy, ktoré protierózne chránia pôdu a vylepšujú hospodárenie s vodou v prípade väčších zrážok a bránia tvorbe prísušku pri dokonalom zhutnení.

Odkazy:

bottom of page