top of page

Dcérske spoločnosti - AT AGROCES

AT AGROCES, spol. s r.o.   (Cestice 130, 044 71)

Dátum vzniku:   8.10.2008

Konatelia:   Alexander Szanyi, Jiří Jaklín

Výroba:   Rastlinná výroba, živočíšna výroba

Lokalizácia:   okres Košice okolie

Hosp. dvory:   Cestice, Janík

Výmera poľn. pôdy:   2 248 ha

Živočíšna výroba:   228 ks HD, 573 ks oviec

Počet zamestnancov:   32

Typické plodiny:   obilie, kukurica, repka

Telefón:              055/ 464 82 08 

Fax:                     055/ 489 87 41 

E-mail:                vilinska@atagroces.sk

bottom of page