top of page

Dcérske spoločnosti - AT DUNAJ

AT DUNAJ, spol. s r.o.   (Šafárikova 124, 048 01 Rožňava)

Dátum vzniku:   20.4.1998

Konatelia:   Ing. Milan Balogh

Výroba:   Rastlinná výroba, živočíšna výroba

Lokalizácia:   okres Nové Zámky

Hosp. dvory:   Kamenica nad Hronom, Rúbaň, Dubník

Výmera poľn. pôdy:   3 352 ha

Živočíšna výroba:   1 136 ks HD, 76 ks oviec

Počet zamestnancov:   56

Typické plodiny:   obilie, kukurica, repka

Telefón:               035/ 649 54 35

Fax:                      035/ 649 54 39

E-mail:                 atdunaj1@agrotradegroup.sk

bottom of page