top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje na sejbu a iné operácie vykonávateľné spolu so sejbou

 

Stroj na komplexnú prípravu pôdy, sejbu a prihnojovanie  

VÄDERSTAD  RAPID RDA 800 C

s možnosťou variabilného prihnojovania 

Výrobca: VÄDERSTAD, Švédsko

 

Popis stroja:

Sejacie stroje RAPID RDA 800 C umožňujú veľmi vysokú kapacitu sejby. Stroje majú unikátne riadenie hĺbky sejby, kde každé koleso offset valca riadi samostatne prac. hĺbku vždy 2 jednodiskových pätiek. Vďaka tomuto dizajnu kombinovanému s veľmi vysokým prítlakom pätiek, až do 195 kg, a širokému výberu čelného náradia, môžu byť semená ukladané stále do rovnakej hĺbky, bez ohľadu na pôdny typ alebo spôsob prípravy pôdy pri pracovnej rýchlosti až do 20 km/h. Kolesá rozmiestnené systémom offset zaisťujú prácu bez hrnutia pôdy a optimálne opätovné utuženie. Výsledkom je optimálne uloženie semien s rozstupom riadkov iba 12,5 cm, súčasne s ukladaním hnojiva do medziriadkov s rozstupom 25 cm. Stroj je vybavený hydraulickou dávkovacou jednotkou Fenix, ktorú je možné jednoducho nastaviť na rôzne druhy semien.  Stroj má veľkoobjemový zásobník 6000 l s hydr. poháňaným šnekovým dopravníkom pre zabezpečenie dopravy osiva  alebo osiva a hnojiva. Rapid RDAC je k dispozícii s pracovným záberom 6 a 8 m. Sklopený do prepravnej polohy má šírku len 3 m.

 

Kľúčové výhody:

Hydraulicky poháňaný dávkovací systém FENIX – ľahké nastavenie na rôzne druhy semien.

K dispozícii s IDC (interaktívna kontrola hĺbky sejby) – presné ovládanie hĺbky sejby z kabíny.

Vhodné pre všetky systémy spracovania – konvenčný, priama sejba, bezorbový alebo s min. spracovaním pôdy, rýchlosť až do 20 km/h.

Robustný dizajn – dlhá životnosť.

E-Control – bezdrátové zrozumiteľné a jednoduché  ovládanie a monitorovanie.

K dispozícii s BioDrill 360 A – viac operácií jedným prejazdom.

 

Technické údaje:

Pracovná šírka                                                 8,0 m

Transportná šírka                                            3,0 m

Transportná výška                                          4,0 m

Hmotnosť bez náradia                                   8700 kg

Objem zásobníka                                           6000 l

Počet výsevných pätiek /na hnojenie          64/32

Medziriadková vzdialenosť osivo/hnojivo   125 mm/250 mm

Prítlak na pätky (osivo) min/max                  85/165 kg

Rozmer pneumatík - predných                    700/50-26,5

Rozmer pneumatík - zadných                      190/95-15

 

 

Požadované parametre traktora a GPS výbavy:

Potrebná min. ťažná sila  260-450 HP

Požadovaný výkon olej. čerpadla (výkon iba pre stroj): zdvíhanie a spúšťanie  min. 40 l/min, otv./zatv. bočných sekcií a ovládanie Crossboardu min. 20 l/min, hydr. pohon ventilátora osiva min. 40 l/min,  hydr. pohon ventilátora a závitovky hnojiva min. 45 l/min, ovládanie System Disc min. 20 l/min, spolu min. 165 l/min. Pre traktor s prietokom menej ako 160 l/min. je nutné doobjednať externé hydraulické čerpadlo poháňané od PTO traktora (obj.č. 7100372, cena 2 765,00 EUR)

Požadované hydr. ventily na traktore (podľa ISO7241 rada A-12.5):

4 dvojčinné + 1 spätná vratka s rýchlospojkou ¾“ pre vyše 50 l/min  podľa ISO7241 rada               A-25 - ak je stroj vybavený iba s Crossboard Heavy

5 dvojčinných + 1 spätná vratka s rýchlospojkou ¾“ pre vyše 50 l/min podľa ISO7241 rada A-25 - ak je stroj vybavený systémom Agrilla Crossboard Heavy alebo System disc Crossboard Heavy

Pri výbave s hydr. čerpadlom poháňaným od PTO sú potrebné:

3 dvojčinné + 1 spätná vratka s rýchlospojkou ¾“ pre vyše 50 l/min podľa ISO7241 rada              A-25 - ak je stroj vybavený iba s Crossboard Heavy

4 dvojčinné + 1 spätná vratka s rýchlospojkou ¾“ pre vyše 50 l/min  podľa ISO7241 rada            A-25 - ak je stroj vybavený systémom Agrilla Crossboard Heavy alebo System disc Crossboard Heavy

Požadované  elektrické pripojenie: 7-PIN (pólová) elektro-zásuvka

Požadované Isobus pripojenie (ovládanie E-Control): zásuvka podľa normy ISO11783

Požadované GPS pripojenie: Agrotrade Group, vždy doporučuje plne kompatibilný navigačný systém. Pokiaľ nie je obsahom dodávky tento AT doporučený systém spolu so strojom a kupujúci chce stroj pripojiť k jeho vlastnému GPS systému, alebo GPS sytému iného dodávateľa, musí kupujúci zabezpečiť kompatibilný typ monitora a kompatibilný softvér. Tieto informácie je nutné odkonzultovať a doplniť do ponuky a zmluvy  s našimi obchodníkom resp. špecialistom na GPS.

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odovzdávaní stroja zabezpečiť:

- osivo min. 1000 l (podľa druhu a veľkosti semien a výsevku)

- hnojivo min. 500 kg

Návod na obsluhu - 1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha pred dodaním stroja prečítať.

Časová norma na kompletné odovzdanie stroja vrátane zaškolenia obsluhy je max. 8 hodín.

 

Štandardná výbava a výbava doporučená Agrotrade:

Diskové výsevné pätky 64 ks s priemerom 410 mm a tlakom 95-195 kg na jednu výsevnú pätku.

Počet diskov na dávkovanie umelého hnojiva 36, vzdialenosť diskov 25 cm.

Hydraulicky poháňané výsevné ústrojenstvo FENIX.

Väderstad kontrolný systém Gateway (ISOBUS) + E-Control (iPad) pre centrálne ovládanie z kabíny pomocou počítača,  nastavenie výsevku, ovládanie koľajových riadkov, vypínanie polovice záberu, ovládanie značkovačov, monitorovanie stroja, sekcií atď. pripravený pre Seed Eye monitorovanie aj počítanie)

Samostatný ventilátor pre osivo a samostatný ventilátor pre hnojivo.

Zavlačovacie brány (načuchrávače) medzi zasiatymi riadkami.

Zadné svetlá.

Koľajové riadky s rozostupom 175 cm s uzavretím 2 riadkov.

Kalibračný sklz (potrebné, pokiaľ je stroj bez Seed Eye počítania)

Oporné kolesá pre systém diskov.

Čelný pivot paker so závesom pre rýchle zatáčanie.

Gumené blatníky.

Značkovače,  preemergentné diskové značkovače.

Čelné náradie - System Disc Heavy Crossboard systém diskov v kombinácii s ťažkým čelným doskovým smykom za diskami.

Offset kolesový valec.

Výstražné tabule a osvetlenie podľa predpisov.

Pneumatické brzdy.

E-Control ovládanie (iPad + držiak).

Monitorovanie semenovodov Seed Eye.

Gateway (Isobus).

Pri objednaní je nutné vybrať záves:                               

 

oko 40 mm (obj. č. 819902)

oko 50 mm (obj. č. 819900)

guľa 80 mm (obj. č. 819903)

guľové oko 42 mm (obj. č. 819910)

guľové oko 51 mm (obj. č. 819911)

guľové oko 71 mm (obj. č. 819912)

 

Cena v EUR (bez DPH):

Stroj na komplexnú prípravu pôdy a siatie RAPID RDA 800 C

(obj. č. 7000071)                                                                                                    168 619,00 EUR

+ pneumatické brzdy (obj. č. 800287)                                                                    4 452,00 EUR

+ mechanická kontrola hĺbky siatia (obj. č. 800230)                                                     0,00 EUR

+ gumené blatníky (obj. č. 800201)                                                                                0,00 EUR

+ štandardné pneumatiky valca (obj. č. 800210)                                                          0,00 EUR

+ sada pre cestnú premávku (obj. č. 800224)                                                              0,00 EUR

+ diskové značkovače (obj. č. 800254)                                                                 2 745,00 EUR

+ preemergentné značkovače (obj. č. 800256)                                                       667,00 EUR

+ záves guľa K80 (obj.č. 8199003) alebo zvoliť iný (viď vyššie)                                  0,00 EUR

+ System disc Crossboard Heavy vrátane oporných kolies (obj. č. 7100373)    2 244,00 EUR

+ Diskové kypriče stôp (obj. č. 7100295)                                                                  296,00 EUR

+ Kalibračný skĺz (obj.č. 800203)                                                                            1 367,00 EUR

E-Control komfortné Isobus ovládanie:

+ Gateway (Isobus)                                                                        +                               0,00 EUR

+ E-control (iPad) + držiak s tlačítkami (obj. č. 7199002)                                        1 118,00 EUR 

+ Seed-Eye system pre monitoring priechodnosti semenovodov a hnojiva

(obj. č. 7100487) – 96 riadkov                                                                              13 228,00 EUR

Spolu:                                                                                     214 736,00 EUR

 

Záručná doba na celú sejačku: 24 mesiacov a na ovládací panel Control Station 36 mesiacov!

 

 

Ďalšia výbava na prianie:

Iné náradie namiesto System Disc Crossb. Heavy

1. Crossboard Heavy (obj. č. 7100413)                                                                      6 243,00 EUR

2. System Agrilla Crossboard Heavy (obj. č. 7100363)                                           18 751,00 EUR

3. System Disc (410 mm disky) s opornými kolesami (obj. č. 7100402)                 18 751,00 EUR

4. System Disc (410 mm disky) bez oporných kolies (obj. č. 7100407)                  18 751,00 EUR

5. System disc Crossboard Heavy bez oporných kolies (obj. č. 7100384)         22 244,00 EUR

 

Interaktívna kontrola a nastavenie hĺbky siatia (obj. č. 800231)                             1 537,00 EUR

Oceľové blatníky (obj. č. 800202)                                                                            1 272,00 EUR

Zosilnené pneumatiky valca (životnosť + 50%, tlak 1,5 bar) (obj. č. 800211)         2 348,00 EUR

Hydr. čerpadlo poháňané od PTO (pre traktory s čerpadlom pod 160 l/min)

(obj. č. 7100372)                                                                                                         2 931,00 EUR

Set pre koľajové riadky (rozšírenie o 2 motory na každú stranu) (obj. č. 7100435)

– môžu byť objednané max. 2 sady, t.j. maximum 8 motorov                                   212,00 EUR

BioDrill BDA 360 (obj. č. 7190044) (možné iba pri ovládaní s Gateway)              11 273,00 EUR                 

Sklopné vrchné sito (obj. č. 7100397)                                                                      1 637,00 EUR

Plniaca závitovka (obj. č. 7100396)                                                                         9 789,00 EUR

Bočné valce Wing packer (4+4 kolesá) (obj. č. 7100485)                                    20 193,00 EUR

Bočné valce Wing packer rozšírenie  (3+3 kolesá) (obj. č. 7100481)                    6 407,00 EUR

  iba spolu s čelným náradím (obj.č. 7100413)

Bočné valce Wing packer rozšírenie  (3+3 kolesá) (obj. č. 7100482)                    8 511,00 EUR

  iba spolu s čelným náradím (obj.č. 7100363, 7100407, 7100384)

Náhradné koleso nebrzdené (obj. č. 7100389)                                                        408,00 EUR

Zosilnené náhradné koleso nebrzdené (obj. č. 7100430)                                       503,00 EUR

Prenos hmotnosti na záves (obj.č. 7100490)                                                          2 120,00 EUR

*Seed Eye counting na počítanie semien (obj.č.7100470) - počet jedincov/m², 2 279,00 EUR

   nepotrebujeme kalibráciu, funkčné iba spolu s obj. č. 7100487)

  *funkčné iba s Gateway + E-Control ovládaním a softvérom 1.6.0 alebo vyšším

Power konektor pre traktory bez ISOBUS (obj. č. 7199000)                                   212,00 EUR

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page