top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje na presný výsev

 
VÄDERSTAD TEMPO TPL 16
pevný rozstup 750 mm, zásobník hnojiva  5000 l

Ťahaný sklopný 16-riadkový stroj na presnú sejbu so súčasným prihnojovaním a aplikáciou mikrogranúl

Výrobca: VÄDERSTAD, Švédsko

Tempo TPL 16 je ťahaná hydr. vertikálne smerom dopredu sklopná presná 16-riadková sejačka vyznačujúca sa  enormnou výkonovou kapacitou. Je štandartne vybavená zásobníkom na hnojivo s objemom 5000 l   so samostatným ventilátorom a diskovými pätkami na hnojivo. Na dávkovanie hnojiva sa využíva elektricky poháňaná jednotka Fenix III, pričom vždy 2 riadky hnojiva je možné sekčne vypínať (2 riadky hnojiva = 1 sekcia). Je možná aj verzia sejačky s Central Seed Fill, skratene CSF (centrálny zásobník osiva) bez prihnojovania.

Na ideálne kopírovanie a dodržiavanie hĺbky sejby je sejačka štandartne vybavená hydr. prenosom hmotnosti, čo je ovládané cez E-Control z kabíny.  

Teleskopicky nastaviteľný rosztup (stopa) kolies na náprave umožňuje prispôsobenie na rôzne medziriadkové vzdialenosti ako aj na prepravnú šírku 3,0 m (3,4 m pri dvojmontáži).

Tak ako aj pri ostatných Tempách každá výsevná jednotka má vlastný elektromotor pre osivo, ktorý zaisťuje individuálne vypínanie každého riadku, ľahkú kalibráciu a nastavenie výsevku priamo z kabíny.

Sejba je vykonaná vysokou rýchlosťou súčasne pri zachovaní najvyššej presnosti. Kľúčovým prvkom systému je Gilstring výsevná jednotka,  ktorá využíva pretlak vzduchu. Powershoot systém zabezpečuje vystrelenie semien krátkym a úzkym semenovodom bez ohľadu na vibrácie sejačky a sklon pozemkov. Výsledok je unikátny - kombinácia  kvalitného a presného založenia porastu a vynikajúceho výkonu bez ohľadu na typ pôdy alebo spôsob jej spracovania.

 

Kľúčové  výhody:

 1. PowerShoot  (vystreľovanie semien) a Gilstring výsevná jednotka  - bezkonkurenčná  presnosť pre veľmi vysokej rýchlosti.

 2. Veľmi vysoká pracovná rýchlosť – zaručuje extrémnu sezónnu výkonnosť                        pri najvyššej presnosti sejby.

 3. Elektrický pohon pre každú výsevnú jednotku – každá jednotka môže byť individuálne vypnutá / zapnutá a ľahko nastaviteľná.

 4. E-Control – bezdrôtové komfortné diaľkové ovládanie a graficky perfektné a prehľadné monitorovanie sejby.

 5. Robustná výsevná jednotka s bezúdržbovým paralelogramovým závesom                      – dlhá životnosť.

 6. Hydraulický prenos hmotnosti nastaviteľný z kabíny - optimálne kopírovanie povrchu

 7. Teleskopické vysúvanie kolies nápravy – ľahké nastavenie na rôzne vzdialenosti riadkov

 8. Hnojenie súčasne so sejbou – stroj môže byť s výbavou na prihnojovanie alebo                   bez hnojenia. Hnojivo je z centrálneho zásobníka distribuované do riadku, ktorého pozícia je nastaviteľná od 2 do 5 cm vedľa riadku osiva. Pri rýchlosti až do 15 km/h               je stále možné  prihnojovať dávkou  300 kg/ha hnojiva.

 9. Aplikácia mikrogranúl – spolu so sejbou a hnojením je možná aj aplikácia mikrogranúl insekticídov, pesticídov a iných prostriedkov.

 

Štandardná výbava TPL16:

Zadné osvetlenie

Hydraulický pohon ventilátora

Teleskopicky nastaviteľná náprava (rozchod kolies – s mech. nastavením)

Hydraulická oporná noha

Hydraulický prenos hmotnosti (prítlak)

 

TechnIcké údaje:           

Počet riadkov                                         16

Vzdialenosť riadkov                              750 mm (nastavené z výroby), okrem toho je možné z výroby

                                                                nastavenie na 700 a 762 mm

Pracovná šírka                                       12 m (pri 75 cm rozstupe riadkov)

Transportná šírka                                  3,0 m (pri dvojmontáži 3,4 m)

Transportná výška                                4,0 m

Hmotnosť  podľa výbavy                      8000 – 8800 kg bez hnoj. resp. 9000 - 10100 kg s hnojením,             

                                                               resp. 7500-8600 s CSF (centr. zásobník osiva)

Objem zásobníkov osiva                                                                  16 x 90 lit.

Objem zásobníka hnojiva (výbava na želanie, nie pre CSF)          5000 lit.

Objem centrálneho zásobníka osiva (iba s CSF)                            3000 lit.

Objem zásobníkov na mikrogranule                                               16 x 30 lit.

 

Požadované parametre traktora a GPS výbavy:

Požadovaný príkon:  min. 140 HP bez hnoj., min. 200 HP s hnoj., min 300-350 HP s CSF

Požadovaný výkon olej. čerpadla (výkon iba pre stroj): systém CCLS,  min. 80 l/min (iba pre zdvíhanie a spúšťanie) , sklápanie, generátor a prenos hmotnosti min. 30 l/min, ventilártor na osivo a hydr. zámok min. 25 l/min, ventilátor hnojiva a šnekový dopravník  min. 55 l/min, výsuvná náprava s odst.podpery min.  10 l/min,  min. prietok spolu 200 l/min (nutné pre správnu funkciu hydr. výbavy sejačky), požadovaný tlak 200 bar

Požadované hydr. ventily na traktore (podľa ISO7241 rada A-12.5):

5x dvojčinné ventily ½“ (4x pre verziu bez hnoj. a bez CSF), 1x voľná vratka 1“ podľa ISO 7241 rada A, 1x voľná vratka 3/8“ podľa ISO 16028 Case Drain s protitlakom max. 3 bar

Požadované  elektrické pripojenie: 7-PIN (pólová) elektro-zásuvka

Požadované Isobus pripojenie: zásuvka podľa normy ISO11783

Požadované GPS pripojenie: Agrotrade Group, vždy doporučuje plne kompaktibilný navigačný systém. Pokiaľ nie je obsahom dodávky tento AT doporučený systém spolu so strojom a kupujúci chce stroj pripojiť k jeho vlastnému GPS systému, alebo GPS monitoru iného dodávateľa, musí kupujúci zabezpečiť kompaktibilný typ monitora a kompaktibilný softvér. Väderstad nezaručuje plnú funkčnosť takého Tieto informácie je nutné odkonzultovať a doplniť do ponuky a zmluvy  s našimi obchodníkom resp. špecialistom na GPS.

Pre plné odskúšanie stroja a zaškol. obsluhy je nutné pri odovzdávaní stroja zabezpečiť:

- osivo do všetkých výsevných jednotiek

- hnojivo min. 1000 kg (vo výbave so zásobníkom hnojiva)

- mikrogranulát do každej aplikačnej jednotky (vo výbave s aplikátorom mikrogranúl)

Návod na obsluhu -1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha pred dodaním stroja prečítať.

Časová norma na kompletné odovzdanie stroja vrátane zaškolenia obsluhy je max. 8 hodín.

 

Cena v EUR (bez DPH):

VÄDERSTAD TEMPO TPL 16, vrátane Gateway (obj. č. 7020053)                          122 175,00 EUR

+ rám 12,0 m pre 750 mm rozstup riadkov (obj.č. 820245)                                        1 060,00 EUR

+ hydr. pohon ventilátorov (štandard)                                                                                 0,00 EUR

+ pneumatické brzdy - hydr. nastavenie teleskop. nápravy (obj. č. 820337)           6 254,00 EUR

+ kolesá 600/65 R34 (obj.č. 820338)                                                                          6 301,00 EUR   

+ sada pre cestnú premávku, K80,  CoC-EU167/2013 (obj. č. 820436)                           0,00 EUR

+ radar univerzálny (obj. č. 820234)                                                                               381,00 EUR     

+ záves: guľa 80 mm, 145x145 mm  (obj. č. 819906)                                                        0,00 EUR

+ hydraulický prenos hmotnosti (prítlak na jednotku) (štandard)                                    0,00 EUR

+ hydraulická oporná noha (štandard)                                                                              0,00 EUR

Ovládanie:

+ Control System (č. 820324 pre verziu s mikrogran.)                                             2 125,00 EUR

+ Gateway – Isobus (štandard)                                                                                         0,00 EUR

+ E-control (iPad Air + držiak s tlačítkami) na ovládanie stroja (č. 7199002)            1 118,00 EUR

+ Power konektor pre traktory bez ISOBUS (obj. č. 7199000)                                  212,00 EUR               

+ Gateway – power konektor (3-pin zás. podľa DIN9680 tvar B)  (obj.č.7120192)  100,00 EUR           

Hnojenie:

+ zásobník na hnojivo 5000 lit. (bez prihn. pätiek!!) (obj. č. 820315)                  28 651,00 EUR

+ čuchrač na lepivé hnojivá (obj.č. 7120306)                                                         2 528,00 EUR    

+ prihnojovacie diskové pätky (obj.č. 7120263)                                                   13 907,00 EUR

Konfigurácia výs. jednotky:

+ kopírovacie koleso plné vrátane ramena (obj. č. 7120317), 16 ks                      6 105,00 EUR

+ výsevný senzor, semenovod a kolter 16 mm, 16 ks (obj. č. 7120204)              3 222,00 EUR

   (vhodný pre vyššiu presnosť na sejbu kukurice, slnečnice)

+ zatláčacie koliesko 60 „shore“, 16 ks, pre normálne pôdy (obj. č. 7120206)     1 356,00 EUR                          

+ štandardné uzatváracie kolieska 25 mm, 16 párov (obj. č. 7120208)                 1 780,00 EUR

+ konzola pre uzatváracie koleso, predĺžená , 16 ks (obj. č. 7120242)                  1 017,00 EUR

+ zásobník aplikátora na mikrogranule 30 lit., 16 ks (obj. č. 7120334)                  8 819,00 EUR 

+ pevná radlička s otvoreným spodkom (obj. č. 7120326), 16 ks                           1 102,00 EUR

+ čistič riadkov plávajúci, 16 ks (obj. č. 7120248)                                                   7 886,00 EUR

+ sada výsevných kotúčov na kukuricu, 32 dier, 5,5 mm (štandard), 16 ks                0,00 EUR

Ďalšie:

+ pracovné osvetlenie - verzia Combi (obj.č. 7120308)                                         1 182,00 EUR   

Spolu:                                                                                                                    217 281,00 EUR

Záručná doba na celú sejačku: 24 mesiacov.

 

 

Možnosti voľby závesu:                                                                                                0,00 EUR   

guľa K 80 mm, 145x 145mm (obj. č. 819906) (štandardne)

guľové oko 51 mm, 145x 145mm  (obj. č. 819913)

guľové oko 71 mm, 145x 145mm  (obj. č. 819914)

 

   

Ďalšia možná výbava na prianie:

Stroj bez zásobníka a sady na hnojivo (obj. č. 820313)                                                       0,00 EUR

Stroj s centrálnym zás. osiva CSF, bez hnoj.  (obj. č. 820468)                                  25 281,00 EUR

Stroj s pneum. brzdami a mech. nastavením teleskop. nápravy (obj.č.820406)      4 452,00 EUR

Sada pre cestnú premávku,  CoC-EU167/2013 (obj. č. 820437) (nie pre K80!!!)              0,00 EUR

Radar od Isobusu traktora (obj. č. 820326)                                                                         0,00 EUR

Control System pre verziu bez mikrogranulátu (obj.č. 820322)                                       0,00 EUR

Plošina (iba pre sejačku bez prihnojovania) (obj.č.7120303)                                      1 033,00 EUR

PTO olejové čerpadlo – 6 drážok pre sejačku bez hnoj. (obj.č. 7120289)               6 519,00 EUR

PTO olejové čerpadlo – 21 drážok pre sejačku bez hnoj. (obj.č. 7120297)              6 519,00 EUR

PTO olejové čerpadlo – 6 drážok pre sejačku s CSF (obj.č. 7120329)                    6 519,00 EUR

PTO olejové čerpadlo – 21 drážok pre sejačku s CSF (obj.č. 7120330)                  6 519,00 EUR

Pracovné osvetlenie pre verziu bez hnojenia (obj.č. 7120309)                                  561,00 EUR

Pracovné osvetlenie pre verziu s CSF (obj.č. 7120311)                                             1 182,00 EUR

Závažia do kolies 600/65 R34 10 skrut.

                             (iba pre sejačku bez hnojenia, bez CSF (obj.č. 7120294)        5 056,00 EUR

Výbava pre E-Control:           

7-pin radar kábel (nutný, keď sa používa radar traktora (obj.č.7120280)                  111,00 EUR

 

Ďalšia výbava- možnosti konfigurácie výsevnej jednotky:

 

Čo vždy musíme vybrať:

 1. Kopírovacie koleso (2 možnosti – viď nižšie)

 2. Výs.senzor, semenovod a kolter (2 možnosti – viď nižšie)

 3. Zatláčacie koleso (4 možnosti – viď nižšie)

 4. Konzola pre uzatváracie koleso (3 možnosti – viď nižšie)

 5. Uzatváracie kolieska (4 možnosti – viď nižšie)

Kopírovacie koleso:

Kopírovacie koleso plné vrátane ramena (obj.č.7120317), 16 ks                          6 105,00 EUR

(je v doporučenej štand. výbave)

Kopírovacie koleso s lúčmi vrátane ramena (obj.č.7120318), 16 ks                     7 462,00 EUR

 

Výsevný senzor, semenovod a kolter:

16 mm, 16 ks (obj. č. 7120204) (je v dop. štandardnej výbave)                            3 222,00 EUR

22 mm pre veľké semená nad 15 mm a veľké výsevky

(sója, tekvica, slnečnica atď.) 16  ks (7120205)                                                     3 816,00 EUR 

Zatláčacie koleso:

60 „shore“, 16 ks, pre normálne pôdy (obj. č. 7120206)                                       1 356,00 EUR

             (je v dop. štand. výbave)

70 „shore“, 16 ks, pre tvrdé pôdy s obsahom kameňov (obj. č. 7120207)            1 356,00 EUR

Odpruž. utláčacie koliesko (obj.č. 7120258, iba spolu s obj.č. 7120259), 16 ks   2 120,00 EUR

ProStop koleso s lúčmi (obj.č. 7120300), 16 ks                                                      1 696,00 EUR

 

Uzatváracie kolieska:                                                                                               

Štandardné uzatváracie kolieska 25 mm, 16 párov (obj. č. 7120208)                    1 780,00 EUR

        (sú v dop. štand. výbave)

Široké, 50 mm šírka, 16 párov (obj. č. 7120175)                                                       2 713,00 EUR

Pre cukrovú repu „Treaded“, 50 mm šírka, 16 párov (obj. č. 7120240)                 1 865,00 EUR

Hviezdicové, 16 párov (doporučené pre kamenisté a tvrdé pôdy) (č. 7120176)   8 480,00 EUR

 

Konzola pre uzatváracie koleso:

Krátka, 16  ks (obj. č. 7120241)                                                                                    763,00 EUR

Predĺžená, dopor. pri aplikácii mikrogranúl, 16 ks (obj. č. 7120242)                      1 017,00 EUR

Nast. predĺžená dopor. pri aplikácii mikrogranúl, 16  ks (obj. č. 7120259)           1 780,00 EUR

 

Zásobník aplikátora na mikrogranule (30 lit.) (obj.č. 7120334), 16 ks                   8 819,00 EUR 

(je v dop. štand. výbave)  + vybrať radličky:      

Pevná radlička s otv. spodkom 16 ks (obj. č. 7120326) (je v dop. štand. výbave) 1 102,00 EUR

Pevná radlička (spodok uźatvorený, so zadným otvorom), 16 ks (obj. č. 7120327)  1 102,00 EUR 

Odpružená radlička, 16 ks (pre kamenisté pôdy) (obj. č. 7120328)                       1 102,00 EUR 

 

Ďaľšie sady výsevných kotúčov (cena za 1 sadu – 16 ks):

Slnečnica, 21 otvorov / 2,5 mm (obj. č. 7120172), 16 ks                                         322,00 EUR

Slnečnica, 21 otvorov / 3,0 mm (obj. č. 7120168), 16 ks                                         322,00 EUR

Slnečnica, tekvica 21 otvorov / 4,0 mm (obj. č. 7120164), 16 ks                             322,00 EUR

Kukurica, 32 otvorov / 5,0 mm (obj. č. 7120169), 16 ks                                          322,00 EUR

Kukurica, 32 otvorov / 6,0 mm (obj. č. 7120165), 16 ks                                          322,00 EUR

Sladká kukurica, 32 otvorov / 4,0 mm (obj. č. 7120166), 16 ks                              322,00 EUR

Cirok, 83 otvorov / 2,3 mm (obj. č. 7120170), 16 ks                                                322,00 EUR

 

Sitko a vložka do výs. jednotky pre drobné semená

(repka a pod.) (obj.č. 7120278), 1 ks      16,00 EUR

 

Pneum. brzdy s mech. nastavením teleskopickej nápravy (obj. č. 820449)     4 452,00 EUR

(lacnejšia možnosť namiesto hydr. nastavenia)

 

Výbava pre E-Control:

7-pin radar kábel (nutný, keď sa používa radar traktora (obj.č.7120280)                111,00 EUR

 

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page