top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje pre mechanické ošetrovanie a mulčovanie porastov


Prútové brány HATZENBICHLER
pre plodiny na orných pôdach

Výrobca: HATZENBICHLER, Rakúsko

 

Popis:

Brány s pružnými prstami umiestnenými v 6 radoch za sebou, pracovný záber  môže byť 1.5 až 15 m, od 4.50 m hydraulicky sklopné.

 

Štandardná výbava:

Rúrový rám.

Hydraulické alebo mechanické sklápanie.

Výškove nastaviteľné gumené kolesá uložené v guličkových ložiskách.

Poľné prúty:

hrúbka prúta   6 mm (380 mm dlžka)

                        7 mm (450 mm dlžka)

                        8 mm (450 mm dlžka)

Prúty pre trávy tie isté ako pre plodiny na orných pôdach (nemusia sa vymieňať).

Chránené pružiny prútov v  U-nosníkoch (ochrana rastlín pred ich zachytávaním a odtrhávaním – viď obrázok).

Centrálne nastavovanie uhla – agresivity prútov (10 pozícií).

Voľne uložené pružné pracovné polia pre dobré kopírovanie.

Automatický zámok pri preprave – ovládanie z kabíny.

Žiadne pevné uchytené bočné pracovné polia – optimálne prispôsobovanie pôdnemu povrchu  (viď obrázok)

Hlavný rám nastaviteľný na typ pôdy - dodatočné nastavovanie prítlaku pomocou centrálneho zo zásobníka tlaku

Vzdialenosť medzi prútmi 2,5 cm.

Prepravná šírka 3,0 m

Všetko ošetrené kvalitnými práškovými farbami.

 

Na prianie:

Dĺžka prúta 600 mm

Lúčne smyky

Kypriče stôp

Hydraulické nastavovanie prútov

Paralelogram a hydr. vyrovnávanie sekcií

Nastavovanie oporných kolies

 

Technické údaje a cena:

 

- mechanicky sklopné

- mechanicky sklopné

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odvzdávaní stroja zabezpečiť:

- plochu pre prácu. Min. 1 ha

Návod na obsluhu - 1  ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha pred dodaním stroja prečítať.

 

Doporučená výbava na prianie:

S paralelogramom a hydraulickým vyrovnávaním                                  784,00 EUR na 1 sekciu

Nastavovanie oporného kolesa                                                              386,00 EUR na 1 koleso

Kyprič stôp                                                                                                120,00 EUR

Hydr. nastavovanie prútov                                                                      600,00 EUR na 1 sekciu 

2 sklopné výstražné tabule a osvetlenie vpredu a vzadu                    565,00 EUR

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálného cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky ako aj počas zmluvne zaviazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page