top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje pre mechanické ošetrovanie a mulčovanie porastov


Radličková plečka HATZENBICHLER  8. R kukuričná

Technológie na udržiavanie pôdy v kultúrnom a bezburinovom stave a na mechanické ošetrenie porastov.

 

Výrobca: HATZENBICHLER, Rakúsko

 

Popis a výbava:

 • 2 až 16- riadkové radl. plečky na kukuricu, slnečnicu a kultúry so vzdial. riadkov 75 cm

 • pevné alebo hydraulicky sklopné

 • pre zadný záves traktora s paralelogramovým závesom (nie je možné zapnúť dopredu)

 • pre čelný záves traktora s paralelogramovým závesom (nie je je možné zapnúť dozadu)

 • alebo voliteľne so špeciálnym závesom „Frontanbaubock“, kde si užívateľ  môže voliť pripojenie čelné alebo zadné

 • možnosť prestavenia na medziriadkovú šírku od min. 35 cm až po 75 cm

 • 2 vodiace oceľové kolesá s prírubou alebo pneumatikové kolesá (4 na 18-24 riadkových)

 • automatické riadenie plečky cez horný záves a tiahlo

 • hlavný rám zo špeciálne tvarovaného rúrového profilu

 • plečkovacie elementy na paralelogramoch s vodiacimi veľkými farmflex kolesami s guličkovými ložiskami s plynulým nastavením výšky kolies (hĺbky práce)

 

Sériová výbava s S-Stĺpikmi – vhodné pre ľahšie, kyprejšie pôdy, väčšie hĺbky plečkovania, vyššie porasty:

 •  S-stĺpiky – stredové elementy s 5 S-stĺpikmi s 3 šípovými nožíkmi (150 mm)                         

  + 2 krajnými polnožíkmi (85 mm)

 • krajné elementy s 3 S-stĺpikmi s 2 šípovými nožíkmi (150 mm) + 1 polnožíkom (85 mm)

 • zakalené  a pozinkované nožíky

 • Farmflex kolesá plynule nastaviteľné vretenom

 • bočné ochranné disky (štandardne), alebo plechy (na želanie)

 

Sériová výbava s Vibro-stĺpikmi – vhodné pre pôdy s väčším prísuškom, ťažšie pôdy, menšie hĺbky plečkovania, nižšie porasty:

 

 • výškovo nastaviteľné Vibro-stĺpiky (200-410 mm)  – stredové elementy s 5 S-stĺpikmi s 5 šípovými nožíkmi (150 mm)

 • krajné elementy s 3 Vibro-stĺpikmi s 3 šípovými nožíkmi (150 mm)

 • zakalené  a pozinkované nožíky

 • Farmflex kolesá plynule nastaviteľné vretenom

 • bočné ochranné disky (štandardne), alebo plechy (na želanie)

*hydr. sklopná verzia

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odvzdávaní stroja zabezpečiť:

- plochu pre prácu. Min. 1 ha

Návod na obsluhu - 1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha pred dodaním stroja prečítať.

 

Cena v EUR (bez DPH):       

Plečka na predný záves  bez možnosti zmeny pripojovania – S-stĺpiky:

41680 FP            8- riadková sklopná                                                                 16 774,00 EUR

43122              ochranné disky 8 x 230                                                                1 840,00 EUR

20004               zadné osvetlenie a výstražné tabule                                          565,00 EUR

9316MH        oporný stojan                                                                                    398,00 EUR

Cena spolu:                                                                           19 577,00 EUR

 

Plečka na predný záves bez možnosti zmeny pripojenia  Vibro- stĺpiky

41680 SFP   8 – riadková sklopná                                                                   17 935 ,00 EUR

43122            ochranné disky 8 x 230                                                                  1840,00 EUR

20004           zadné osvietenie a výstražné tabule                                              565,00 EUR

9316 MH      oporný stojan                                                                                     398,00 EUR

Cena spolu:                                                                          20 738,00 EUR

 

 

Aplikátor kvapalných hnojív v kombinácii s kukuričnou plečkou 8 - 12 r. a elektronická regulácia dávkovania.  60 – 100 l/ha

Nádrž 1500 L s rámom na predný  trojbodový záves.

Spolu cena za aplikátor + montáž                                      13 277,00 EUR

 

 1. Na položky aplikátor kvapal. hnojív neposkytuje výrobca zľavy!

 

931223 Kamerové navádzanie  s navádzacím rámom Standart                       31 611,00 EUR

931220 Halogénové prisvietenie pre prácu v noci                                            1 980,00 EUR

13978  Snímač rýchlosti                                                                                          860,00 EUR

Spolu:                                                                                    34 451,00 EUR

 

V prípade kamerového navádzania traktor musí biť vybavený ISOBUS om a vyvedený signál rýchlosti v 9 pin zásuvke v kabine traktora.

 

 

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálného cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky ako aj počas zmluvne zaviazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page