top of page

Aktuálne cenové ponuky skladových strojov
Stroje na kosenie, obracanie a zhrňovanie krmovín

Kombinácia KRONE Easy Cut B 750

Výrobca: KRONE GmbH & Co. KG, Nemecko

Vzadu nesená disková žacia kombinácia s prepracovanou konštrukciou zváranej žacej lišty s optimalizovaným prekrytím dráh žacích diskov. Systém istenia diskov SafeCut chráni pred poškodením každý disk samostatne. SmartCut umožňuje optimalizovať tok hmoty aj pri rôznych podmienkach a to výmenou žacích diskov komplet s ozubením, čím sa zmení zmysel otáčania.

 

Technické údaje:

Pracovný záber s čelnou kosou EasyCut F 320 7460mm

Vzdialenosť medzi žacími jednotkami cca 1960mm

4x žací disk + 2x žací bubon (na 1 žaciu jednotku)

Transportná šírka 2870mm

Požadovaný príkon cca 74kW(100Ps) v závislosti od podmienok

Hydraulické pripojenie  2 x jednočinný s elektronickou predvoľbou

Hmotnosť  cca 1380kg

Záves  do spodných ramien KAT II

Kĺbový hriadeľ  s voľnobežkou

Základná výbava:

Rám žacieho stroja:

KRONE DuoGrip-patentované zavesenie v ťažisku s bočným vedením tiahlami

Prípojný rám vrátane nájazdovej poistky a prestaviteľných prípojných čapov podľa traktora

Nastaviteľné odľahčenie žacej lišty

Kryty podporujúce plynulý tok pokosenej hmoty, veľký priestor medzi žacím nosníkom a horným rámom pre vysoké výkony

Príprava pre voliteľné príslušenstvo-podpery pre odstavenie v transportnej polohe

Pohon:

Priamy pohon  bez strát PTO-kardanový hriadeľ-prevodovka žacieho stroja, integrovaná voľnobežka

Profil kĺbového hriadeľa 1 3/8´´ , Z=6, servisný interval 250h, PTO 1000ot/min, pravotočivé (0770)

Prevodovka s integrovanou voľnobežkou

Žací nosník:

 SafeCut-istenie žacích diskov smer otáčania A(všetky disky sa otáčajú do stredu)  v základe

SmartCut-usporiadanie žacích diskov pre optimálnu kosbu a usmernenie toku pokosu i v zhoršených

 žacích podmienkach

Masívny zvarený nosník žacej lišty z vysokopevnostnej ocele s celoživotnou olejovou náplňou

Extra široké tvrdené plazy, nože s väčším prestrihom , nôž otočný o 3600

Žací nosník KRONE-satelitný pohon s veľkými kolesami s čelným ozubením

Ďalšie príslušenstvo:

LED  obrysové osvetlenie, brzdové svetlá a výstražnú tabulu

Rýchloupínanie nožov,       návod k používaniu , katalóg náhradných dielov

Výsuvný úložný box na nože a páku na rýchlu výmenu nožov

Pre plné odskúšanie stroja a zaškolenie obsluhy je nutné pri odovzdávaní stroja zabezpečiť :

- plochu s porastom vhodným na predvedenie práce stroja

Návod na obsluhu -1 ks v tlačenej verzii SK alebo CZ jazyku – dodávaný pri odovzdaní stroja spolu so strojom. Návod na obsluhu bude zaslaný aj mailom na mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri podpise KZ v pdf formáte, aby si to mohla obsluha dopredu prečítať.

 

Cena v EUR (bez DPH):

200348400 Disková žacia kombinácia  EasyCut B 750                         31.157,00 €               

B002 Plazy pre vysoké strnisko (pre strnisko vyššie ako900mm,4x)    484,00 €               

Cenníková cena 2022                                                                                31.641,00 €

Akciová cena pre sezónu 2022:  ,00 €

Opcia:

B132 Vonkajšia vzpera         386,00 €

Táto cenová ponuka je platná 1 mesiac od vydania tejto ponuky. Je vypracovaná na základe aktuálneho cenníka a dodacích termínov výrobcu platnej v čase vypracovania cenovej ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť cenu, ako aj dodací termín podľa možnosti a rozhodnutia výrobcu počas platnosti cenovej ponuky, ako aj počas zmluvne viazanej doby termínu dodania na základe uzavretej kúpnej zmluvy z dôvodu pandémie alebo iných nepredvídateľných vyšších mocí. Predávajúci takýto posun od výrobcu písomne oznámi kupujúcemu do 10 dní od dňa, keď sa dozvedel informáciu  od výrobcu. Keď kupujúci neakceptuje navrhované zmeny, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez sankcií do 5 dní od prípadného obdržania takéhoto oznámenia.

bottom of page