Podujatia a výstavy

AGRITECHNICA Hannover 2019

Nový presný výsevný systém Tempo WideLining  bol ocenený v kategórii Agritechnica Innovation Award 2019 striebornou medailou. Väderstad WideLining je celosvetovo prvý systém na vytváranie koľajových riadkov, ktorý takmer vôbec neznižuje  úrodu  silážnej kukurice.

 

“Sme veľmi nadšení a hrdí, že naše riešenie bolo odmenené srriebornou medailou Agritechnica Innovation Award 2019. Tempo Wide Lining je veľmi dôležitou inováciou vo vývoji a konštrukcii našich presných sejačiek Tempo. Táto inovácia umožní užívateľovi využiť ďalší výborný nástroj, ktorý bude k dipsozícii na našich sejačkách Tempo. Jeho využitím pestovateľ silážnej kukurice si dokonca ešte zvýši úrodový potenciál” vraví Mattias Hovnert, Senior Viceprezident predaja a marketingu vo firme Väderstad.

 

WideLining je vôbec prvý  systém na tvorbu koľajových riadkov vo svete, ktorý umožní farmárom aplikovať cistrenou tekuté organické hnojivo v stojacích  porastoch kukurice bez toho aby sa znížil jej úrodový potenciál na poliach.

- “Namiesto prípravy koľajových riadkov štandartným uzavretím príslušných  výsevných jednotiek pre prejazd cisterny s tekutým            hnojivom, WideLining automaticky zmení rozstup riadkov na sejačke. Týmto  WideLining automaticky umožní výsev všetkých jedincov v plnej kapacite  a  úroda na poli je stále vysoká”, uvádza Jörgen Dahl, obchodný produkt manažér pre presné sejačky vo firmeVäderstad.

Keď je potrebné vytvoriť koľajové riadky, ktoré cisterna s aplikátorom neskôr použijú, WideLining system automaticky zariadi, že na Tempo presnej sejačke sa prestavia  2 susedné jednotky na medziriadkovú vzdialenosť 1050 mm, vhodnú pre široké pneumatiky traktora a cisterny.

- Koľajové riadky sú vytvárané hydraulickým nastavením medziriadkovej vzdialenosti celkom 4 výsevných jednotiek na ráme presnej sejačky. Týmto medziriadková vzdialenosť medzi 2 susednými jednotkami bude 1050 mm predstavujúc 1 koľajový riadok pre cisternu. Rozstup medzi takýmito 2 koľajovými riadkami sa zmenší  na  600 mm namiesto pôvodných 750 mm, čo je akceptovateľný rozstup na využitie max. úrodového potenciálu silážnej kukurice”, vysvetľuje Jörgen Dah.

Innovation_Award_2019_-_Väderstad_WideLi

Innovation Award 2019 - Väderstad WideLining

Kompletne nový WideLining system mal priemiéru na  poľnohospodárskej výstave Agritechnica v Novembri 2019 v Hannoveri. WideLining technológia bude dostupná pre rôzne verzie vysoko rýchlostnej presnej sejačky Väderstad Tempo V 6-12 od druhej polovice roka 2020.

 

Cena za inováciu na výstave Agritechnica:

Výhercov ceny Agritechnica Innovation Award určuje nezávislá odborná komisia menovaná DLG (Nemecká poľnohospodárska spoločnosť). Komisia pre inovácie na výstave  Agritechnica tvorí skupina nezávislých vedcov, výskumných pracovníkov a konzultantov.
Od roku 2004 sú v komisii aj poľnohospodári, ktorí odzrkadľujú potreby a názory farmárskych zástupcov. Rozhodnutie o tom,
či si produkt zaslúži ocenenie za inováciu AGRITECHNICA, sa prijíma jednoduchou väčšinou hlasov.