top of page

Agrotrade Group s.r.o. Rožňava na 15.ročníku Repného dňa v Nových Sadoch

Spoločnosť Agrotrade Group s.r.o. Rožňava je stálym partnerom Repného dňa , ktorý sa už tradične organizuje na pozemkoch PD Devio Nové Sady. Vystavené stroje si mohli návštevníci prezrieť na výstavnej ploche vedľa hlavného stanu a diskutovať z obchodníkmi o výhodách a kvalitách strojov. Tradične najväčší záujem bol o Pick- Up značky ISUZU.

Pestovanie cukrovej repy a cukrovarníctvo na Slovensku bolo, je a veríme že aj bude!“ To je odkaz všetkých rečníkov 15. ročníka Repného dňa 2015, ktorý sa uskutočnil 21. 5. 2015 a ktorý tradične otvoril predseda PD Devio Nové Sady pán Igor Jakubička. Ďalej prevzal slovo Dr. Gerd Jung, Head of Growers Relation & Agri Consulting, ktorý vyzdvihol úspešné pestovanie cukrovej repy aj v časoch krízy cukrovarníckeho priemyslu. Za posledných 15 rokov dokázali pestovatelia v spolupráci s agroslužbou Považského cukru a.s. zdvojnásobiť úrody polarizačného cukru z hektára z 6t/ha na 12t/ha. „Prikrývanie cukrovej repy a skladovanie cukrovej repy na spevnených plochách je nesmierne dôležité“ zdôraznil pán Norbert Figmik vo svojom príspevku pri zhodnotení cukrovarníckej kampane 2014/15. Cukrová repa sa tak dostáva na spracovanie nepoškodená a nespôsobuje problémy vo výrobnom procese. Ďalej uviedol, že 88 % momentálnych porastov je z pohľadu agronomickej služby Považského cukru a.s. v dobrej a vo veľmi dobrej kondícii. Na záver prisľúbil pestovateľom optimalizovanie dodávok cukrovej repy do cukrovaru počas nesledujúcej repnej kampane prostredníctvom harmonogramu.
bottom of page