top of page

Aplikácia veľmi jemne mletého vápenca v AT DUNAJ - prezentačné video

Video ukážky vápnenia v našom podniku strojom na vápnenie KRAMPE 600. Spýtajte sa na možnosti vápnenia aj vo vašom podniku. Kontaktujte nás na tel. č. +421 905 497 676.


Videá spustíte na novej karte kliknutím na obrázok:
bottom of page