top of page

Odporúčanie na drony s využitím v poľnohospodárstve / letecké snímkovanie - 22/2021

Ing. Ladislav Kováč

Konateľ, MATEX, s.r.o.

 

Služby leteckého snímkovania sme prvý krát využili približne pred troma rokmi pri testovaní nového typu moridla na bežnej výrobnej ploche. Použil sa dron typu lietadlo. Od vtedy služby využívame viac – menej pravidelne aj pri snímkovaní našich pokusov. Služby od AGROTRADE GROUP spol. s r.o. sme využili z dôvodu, že iné firmy zaoberajúce sa touto činnosťou sme nepoznali a podľa zistenia ich produktový manažér pre túto oblasť p. Ing. Košán z AT vykonáva túto činnosť na vysokej odbornej úrovni. Celkové prínosy snímkovania, jeho využiteľnosti v praxi a efektívnosť vidím v prvom rade v tom, že máme podstatne lepší prehľad o stave porastov v jednotlivých fázach vegetačného obdobia aj na výmerou väčších parcelách. Vďaka tomu máme možnosť zvýšiť úroveň a presnosť pestovateľských zásahov v správnom čase, získavame presné údaje o zdravotnom stave, kompletnosti, zaburinenosti porastov, čo uľahčuje a urýchľuje naše rozhodovanie ohľadom technologických a ochranárskych zásahov. Pekné letecké zábery môžeme využiť aj na propagáciu našej firmy na web stránke, zvažovali sme aj tlačenú brožúru. Som maximálne spokojný s touto službou od AGROTRADE GROUP spol. s r.o. a z toho dôvodu v roku 2020 sme to využili aj pri prezentácii pokusov pri Dni poľa repky a pšenice ozimnej, keď sme z dôvodu pandémie nemohli pozvať širokú verejnosť a rozhodli sme sa pre audiovizuálnu formu filmu, kde dominovali aj tieto krásne letecké zábery. Je zverejnený na našej webovej stránke