top of page

Odporúčanie na drony s využitím v poľnohospodárstve / letecké snímkovanie - 22/2022

Ing. Karol Kríž

Konateľ, Ravena s.r.o. - vinohradnícka spoločnosť obhospodarujúca 240 hektárov vinohradov

 

V našom podniku využívame aj letecké služby dronmi od spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Rožňava.

Počas vegetácie sme pravidelne monitorovali porasty viníc a sledovali ich zdravotný stav, nástup chorôb, škodcov, vplyv sucha a aj nadmerných zrážok.

Keďže vinice máme väčšinou vysadené na svahovitých územiach, vieme snímkovaním presne určiť erózne oblasti a podľa nich riešime aj opatrenia proti týmto javom.

Letecké snímkovanie nám na základe citlivých senzorov ukázalo odlišnosti v porastoch viniča, čo sme vo veľkej miere využili pri rozhodovaní sa v správnom smerovaní prác vo viniciach. Jednalo sa hlavne o rozhodnutie nutnosti dosádzania nových štepov v radoch pri väčších výpadkoch, alebo pri plánovaní novej výsadby viniča. Letecké snímky z dronov sú rýchlo dostupné dáta a priamym zdrojom informácií. Môžeme ich analyzovať ihneď po nalietaní. Napomáha to k zvýšeniu kvality a efektívnosti našej vinohradníckej výroby.

V budúcnosti aj naďalej plánujeme využívať letecké služby dronom a venovať sa aj odhadu úrod.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Stanislava Košána k téme bezpilotné letecké snímkovanie porastov a využitie dronov v poľnohospodárstve


V AGROTRADE GROUP Rožňava kladieme veľký dôraz na využívanie inovatívnych technológií v