top of page

Odporúčanie na drony s využitím v poľnohospodárstve / letecké snímkovanie - 22/2022

Ing. Karol Kríž

Konateľ, Ravena s.r.o. - vinohradnícka spoločnosť obhospodarujúca 240 hektárov vinohradov

 

V našom podniku využívame aj letecké služby dronmi od spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Rožňava.

Počas vegetácie sme pravidelne monitorovali porasty viníc a sledovali ich zdravotný stav, nástup chorôb, škodcov, vplyv sucha a aj nadmerných zrážok.

Keďže vinice máme väčšinou vysadené na svahovitých územiach, vieme snímkovaním presne určiť erózne oblasti a podľa nich riešime aj opatrenia proti týmto javom.

Letecké snímkovanie nám na základe citlivých senzorov ukázalo odlišnosti v porastoch viniča, čo sme vo veľkej miere využili pri rozhodovaní sa v správnom smerovaní prác vo viniciach. Jednalo sa hlavne o rozhodnutie nutnosti dosádzania nových štepov v radoch pri väčších výpadkoch, alebo pri plánovaní novej výsadby viniča. Letecké snímky z dronov sú rýchlo dostupné dáta a priamym zdrojom informácií. Môžeme ich analyzovať ihneď po nalietaní. Napomáha to k zvýšeniu kvality a efektívnosti našej vinohradníckej výroby.

V budúcnosti aj naďalej plánujeme využívať letecké služby dronom a venovať sa aj odhadu úrod.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Stanislava Košána k téme bezpilotné letecké snímkovanie porastov a využitie dronov v poľnohospodárstve


V AGROTRADE GROUP Rožňava kladieme veľký dôraz na využívanie inovatívnych technológií v spojitosti a dôrazom na efektivitu, ekonomiku a na ochranu životného prostredia.

Vo vyspelých vinohradníckych oblastiach sveta sa už častejšie stretávame s využívaním autonómnych zariadení, akými sú drony na riadenie prác pri pestovaní viniča. Na základe presných GPS súradníc vieme dronom presne zamerať pozemky, presné výmery odrodových skladieb. Za použitia špeciálnych multispektrálnych kamier identifikujeme odlišnosti hodnoty chlorofylu, čo naznačuje možnosť výskytu chorôb, škodcov, nedostatok výživových prvkov v rastline. Na základe týchto informácií sa doporučujú aj pracovné postupy ochrany počas vegetácie. Taktiež sa začína pracovať na prognóze a odhade úrod hrozna.

V poľnohospodárskej výrobe používame drony na monitorovanie porastov počas vegetácie za účelom sledovania zdravotného stavu, choroby, škodcov, plánovania správneho aplikovania výživy pri vytvorení aplikačnej mapy pre konkrétnu parcelu.

Pre našich zákazníkov poskytujeme odborné poradenstvo, služby pri aplikovaní inovatívnych technológii do praxe.

V rámci našej spoločnosti AGROTRADE GROUP Rožňava veľmi úzko spolupracuje aj s vedeckými inštitúciami a školstvom. Pravidelne sa zúčastňujeme na prednáškach, praktických ukážkach pre študentov s následným spracovaním dát a ich ďalším využitím v praxi.


Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Stanislav Košán Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 676


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Comments


bottom of page