top of page

Odporúčanie na plne automatický náves na zber a stohovanie balíkov Arcusin - 32/2022

Adrián Vrbický - mechanizátor

SAN TRADING s.r.o. Polomka

 

Stroj Arcusin sme zakúpili v roku 2019 ako doplnok do linky pre výrobu hranatých balíkov slamy a sena. Stroj sme vyberali z dôvodu jeho technického prevedenia, jednoduchosti fungovania a hlavne kvôli počtu balíkov, z ktorých dokáže postaviť stoh. Pracujeme s lismi, ktoré majú komoru 120 x 90 centimetrov. Pri takýchto rozmeroch dokáže naložiť a následne postaviť stoh zo 16-tich balíkov (2 x 8 ks). Stroj je jednoduchý na používanie, keďže sa obsluhuje externým terminálom, ktorý obsahuje veľa automatických funkcií. Arcusin dokáže nahradiť 3 stroje v linke na výrobu hranatých balíkov. Nakladanie – odvoz – vykladanie. Arcusin pracuje samostatne bez potreby pomocného stroja. V priebehu krátkej chvíle dokáže naložiť balíky, ktoré sám odvezie a následne aj nastohuje. Jednoznačne to šetrí čas prepravy balíkov z parciel na sklad. Tak isto znižuje počet strojov potrebný do linky. V praxi sme zistili, že ak pracujú dva lisy na jednej parcele a stohovacia plocha je blízko, ideálne na kraji parcely, dokáže Arcusin obslúžiť dva lisy. Vďaka tomu odpadá potreba na manipulačnú mechanizáciu, ktorá väčšinou býva v počte 2 - 3 ks na jeden lis – odvoz a jeden alebo dva manipulátory k lisu. Tak isto uľahčuje prácu aj po personálnej stránke, keďže je potrebný menší počet zamestnancov. So strojom sa pracuje jednoducho a intuitívne vďaka jednoduchosti ovládania a automatickým funkciám. Urýchľuje manipulačné práce s balíkmi, a tým pádom dáva väčší priestor na ďalšie práce, ktoré nadväzujú. V neposlednom rade dokáže rýchlo uskladniť balíky, napríklad pred nepriaznivým počasím. Vyžaduje si ale väčšiu šikovnosť a zvýšenú obozretnosť strojníka, hlavne pri stavaní stohu, keďže sa dvíha 16 balíkov a výška stohu je cca 7 metrov. Stroj by sme jednoznačne odporučili pre zákazníkov ako doplnok do linky, ktorý výrazne ovplyvňuje manipuláciu, či už z časového hľadiska – rýchlosť uskladnenia balíkov, alebo z hľadiska nákladového – nižšia potreba na počet mechanizmov, nižšia potreba PHM a v neposlednom rade aj nižší počet obslúh na tento úkon.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Štefana Škorvánka za značku ARCUSIN


Zákazník vedel presne, prečo stroj kupuje. Potvrdili to aj jeho slová po troch sezónach používania. Viac-menej zhrnul všetky jeho benefity. Dnes v časoch, keď je stabilita počasia neistá, sa prekrýva veľa agrotechnických úkonov na poliach v celom chotári. Arcusin AutoStack FSX dokáže pozbierať a previesť hranaté balíky vo veľmi krátkom čase, a to s jednou obsluhou, hneď za lisom. Takto podniky môžu hneď na poli vykonávať všetky potrebné operácie a nemusia robiť kompromisy pre balíky, ktoré ešte stále nie sú pozbierané z polí, lebo na to nebol čas. 😊Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Štefan Škorvánek Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 160


Ďalšie informácie a multimédiá

 
Yorumlar


bottom of page