top of page

Odporúčanie na osivá z produkcie AGROTRADE GROUP - 35/2022

Ing. Peter Rék - obchodný zástupca NOZ

 

Predsedovia, agronómovia a farmári už odpradávna vyčísľovali pomer výšky vstupov a výstupov z ich práce ako hospodársky výsledok. Preto všetci z nich uvažovali, ako udržať náklady v čo najnižšej miere pri dosahovaní zisku. Počas mnohých rokov existencie spoločnosti sme vyskúšali veľa odrôd jednotlivých plodín. Popri overených odrodách pravidelne skúšame aj nové odrody s cieľom nájsť tú, ktorá nám zabezpečí čo najlepšie výsledky. Keďže sa mení klíma, technológie i ceny vstupov, menili sa i odrody, ktoré používame. Pred dvoma rokmi na jeseň sme sa na základe špecifických požiadaviek rozhodli zasiať odrodu Silverio. Predchádzali tomu dôkladné úvahy o pestovateľských podmienkach a technológiách nášho podniku. Skúsenosti z praxe nám jasne hovoria, že základným predpokladom úspešného pestovania je správne založený porast s použitím kvalitného osiva, ktoré je stále jednou z najväčších nákladových položiek. Vyššie množiteľské stupne od renomovaných osivárskych firiem sú často predražené. A aj my hľadáme možnosti, ako tieto náklady udržať v prijateľnej výške a súčasne zasiať osivo prijateľnej kvality. Na základe skúseností z praxe je riešením zasiať nižší množiteľský stupeň, farmárske osivo, alebo uznané certifikované osivo od sekundárnych množiteľov, ako je AGROTRADE GROUP spol. s r. o. Nezabudnime však, že príliš nízke stupne množenia majú nižší potenciál úrody v porovnaní s originálnym osivom vyššieho stupňa a opätovným presievaním farmárskeho osiva sa rapídne znižuje aj jeho energia klíčenia a následne aj celková úroda. Sami už od roku 2011 množíme porasty, a tak kombinujeme pestovanie vysokých stupňov na osivo, ako aj nižších stupňov na produkciu tržného merkantilu. Dosahujeme takto očakávané úrody s plánovanými nákladmi. AGROTRADE GROUP spol. s r. o. ponúka certifikované uznané osivá vo viacerých množiteľských stupňoch s kvalitným morením. Osivá sú množené a dopestované v dcérskych spoločnostiach AT na Slovensku.

Tento výrazný benefit dostupnej ceny a kvality sme sa po čase rozhodli zdieľať i s našimi obchodnými partnermi, a tak vzniklo Nákupno-odbytové združenie. Týmto spôsobom pomáhame našim partnerom v dosahovaní ich cieľov. Popri predaji takmer všetkých odrôd osív rôznych značiek ponúkame i osivá dopestované našou spoločnosťou. Kolegovia z agronomického úseku vynakladajú maximálne úsilie s cieľom vyrobiť pre vás kvalitné certifikované osivo. Všetky množiteľské porasty sú prihlásené do uznávacieho konania a po jeho skončení a splnení požadovaných kvalitatívnych parametrov je osivu pridelený certifikát od ÚKSÚPu - uznávací list. Osivo samozrejme prechádza procesom pozberovej úpravy (čistenie, triedenie, sušenie a pod.). Po vyčistení je namorené kvalitnými certifikovanými moridlami. Pre zabezpečenie vysokej kvality osiva spoločnosť značne investovala do potrebných technológií, do značkových pozberových liniek a moričiek.

Portfólio odrôd ponúkané našou spoločnosťou vám s radosťou odprezentujú naši obchodní zástupcovia, aby ste i vy mohli využiť výhody nákupu kvalitného osiva za výhodnú cenu. Ostáva už len vyskúšať pšenice Centurion, MV IKVA, MV Mentót, Silverio, jačmeňe KWS Astaire a SU Ellen. Presvedčte sa o kvalite nami ponúkaného osiva.


Ponuk