top of page

Odporúčanie na GPS systém ITineris - 50/2021

Ing. Rudolf Nádaský, PhD.

Predseda družstva PD Špačince

 

Uvedený systém sme zakúpili v roku 2011 od spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r. o. Rožňava, nakoľko sme v tom čase potrebovali riešiť efektívnejšie využívanie našich strojov, prehľad pohybu, vykonaných prác a v neposlednom rade sledovanie spotreby PHM.

Keďže v našom podniku kladieme dôraz hlavne na kvalitu, snažíme sa myslieť ekonomicky. Uvažovali sme nad kúpou nejakého systému pre uľahčenie práce agronóma a mechanizátora. Spravili sme prieskum trhu v uvedenom segmente. Medzi inými sme sa obrátili aj na obchodného zástupcu AGROTRADE GROUP spol. s r.o. Ing. Jaroslava Števulu a opýtali sme sa ho, či neponúka niečo v tomto smere. Po prezentácii p. Majtána, produktmanažéra pre GPS systém ITineris, sme sa rozhodli pre kúpu tohto systému.

Systém je veľmi jednoduchý a hlavne prehľadný. Jeho obsluha je nenáročná. Mame ho inštalovaný na niekoľkých počítačoch, je k nemu prístup aj zo smartfónu. Máme prehľad o polohe a pohybe strojov, vieme sledovať pracovné výkony vodičov, za pomoci AGRO ID vieme určiť aj využitie pracovných náradí. Tak isto si sledujeme aj osevný plán, plodiny na parcelách.

Môžem povedať, že okrem úspory financií sme znížili aj celkový počet nadčasových hodín u obsluhy strojov vybavených týmto systémom. Vzrástla efektivita práce a využitie pracovného času. Systém pracuje spoľahlivo po celú dobu používania, čo je už 10 rokov. Za ten čas sa na ňom veľa vecí vylepšilo, hlavne softvér. Servis je veľmi spoľahlivý, rovnako aj rýchla pomoc na telefóne.

Ak chcete ušetriť náklady a mať prácu vašich strojov pod kontrolou, odporúčam mať vybavené stroje GPS systémom. Ak už investovať, tak do systému, ktorý je spoľahlivý, výkonný, efektívny, prehľadný, jednoduchý. Preto jednoznačne odporúčam tento systém.

Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Juraja Majtána za značku Itineris:

Itineris je GPS systém pre nonstop sledovanie strojov, ich nasadenia, výkonov, spotreby a kvality vykonaných prác v poľnohospodárstve. V sledovanom stroji je namontovaný modul + GPS a GSM anténa pre zasielanie dát na server. Užívateľ má vo svojom počítači software na zobrazovanie a analýzu dát určených strojov.

Na základe jednoznačnej identifikácie vodiča (elektronický kľúč) a voľby pracovnej operácie (včítane výberu náradia a jeho šírky) je možné sledovať pohyb každého stroja po parcele alebo komunikácii a zároveň vyhodnocovať kvalitu vykonanej práce – dodržiavanie uhlov pri jazde po parcele, vynechávky a pod. Itineris je poľnohospodársky systém, nie úprava aplikácie z nákladnej kamiónovej dopravy a pod. Zber a prenos dát sa preto deje každú sekundu, a nie minútu, alebo minúty, ako pri kamiónovej doprave. Z presných dát je následne možné dokonale zistiť pohyb vozidla, prestoje a pod., čo sú údaje potrebné aj z hľadiska agronómie i samotnej ekonomiky prevádzky. Ako podklad je možné využiť digitálne mapy parciel a pohyb zobrazovať na nich, včítane analýz pre jednotlivé parcely. Samostatným zariadením je inštalovaný palivomer, ktorý meria hladinu paliva a jej úbytok, nie teda priamo spotrebu. Tento úbytok v istom časovom intervale je možné graficky zobraziť a prepočítať na parcelu, hodiny a pod.

Okrem výstupov v obrazovej forme (mapy a trasy jázd) je možné vytvoriť tabuľkové súbory ako podklady pre analýzu práce jednotlivých strojov, obslúh, pracovných procesov a pod. To všetko v časovom slede (denné reporty, mesačné, ľubovoľný časový úsek). Takto pozbierané a vytriedené údaje dávajú dokonalý prehľad o využití sledovanej techniky, ekonomike jej prevádzky až po podklady pre odmeňovanie posádok strojov. Zavedenie systému Itineris je investícia s veľmi rýchlou návratnosťou a prispieva ku skvalitneniu riadenia činností podniku. Nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti, ovládanie je zrozumiteľné a intuitívne.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Juraj Majtán Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 407


Ďalšie informácie a multimédiá

 
Comments


bottom of page