top of page

Sejačky VÄDERSTAD SPIRIT – perfektná presnosť hĺbky sejby pri všetkých plodinách - 9/2022

Ing. Ján Cvek, PhD.

Produktový manažér AGROTRADE GROUP

 

Slová použité v názve určite najlepšie vystihujú najdôležitejšie schopnosti sejačiek SPIRIT, ktoré plne nesú v sebe „ducha“ presného hĺbkového uloženia semien po celom poli. Výsledkom je maximálne rovnomerné a presné vzchádzanie nielen bežných semien obilnín, strukovín a pod., ale najmä plytko siatych drobných semien ako sú repka, mak, ďatelina, lucerna a tráva atď.

Koncepcia pneumatických sejačiek SPIRIT pritom zabezpečuje veľké množstvo operácií jedným prejazdom - urovnávanie profilu, prípravu osivového lôžka, opätovné vyrovnanie a utužovanie, sejbu (u typov C aj hnojenie), zakrytie, utuženie výsovného lôžka a bránenie (zavlačovanie), prípadne ešte aj výsev podsevov v jednom prejazde, to všetko pri vysokej pracovnej rýchlosti. Sú to univerzálne sejacie stroje pre vysokokapacitnú sejbu pri konvenčnom aj minimálnom obrábaní pôdy. Sú vybavené inovatívnymi riešeniami, ktoré zvyšujú presnosť a zjednodušujú pracovné operácie.

Spirit vyniká v kategórii univerzálnych sej