top of page

Sejačky VÄDERSTAD SPIRIT – perfektná presnosť hĺbky sejby pri všetkých plodinách - 9/2022

Ing. Ján Cvek, PhD.

Produktový manažér AGROTRADE GROUP

 

Slová použité v názve určite najlepšie vystihujú najdôležitejšie schopnosti sejačiek SPIRIT, ktoré plne nesú v sebe „ducha“ presného hĺbkového uloženia semien po celom poli. Výsledkom je maximálne rovnomerné a presné vzchádzanie nielen bežných semien obilnín, strukovín a pod., ale najmä plytko siatych drobných semien ako sú repka, mak, ďatelina, lucerna a tráva atď.

Koncepcia pneumatických sejačiek SPIRIT pritom zabezpečuje veľké množstvo operácií jedným prejazdom - urovnávanie profilu, prípravu osivového lôžka, opätovné vyrovnanie a utužovanie, sejbu (u typov C aj hnojenie), zakrytie, utuženie výsovného lôžka a bránenie (zavlačovanie), prípadne ešte aj výsev podsevov v jednom prejazde, to všetko pri vysokej pracovnej rýchlosti. Sú to univerzálne sejacie stroje pre vysokokapacitnú sejbu pri konvenčnom aj minimálnom obrábaní pôdy. Sú vybavené inovatívnymi riešeniami, ktoré zvyšujú presnosť a zjednodušujú pracovné operácie.

Spirit vyniká v kategórii univerzálnych sejačiek doposiaľ nevídaným, maximálne presným uložením semien do rovnakej hĺbky v pôde. K tomu sú SPIRITy vybavené nasledovnými jedinečnými a inovatívnymi riešeniami:

 • Veľké kolesá valca sú rozmiestnené striedavo – šachovnicovo (tzv. OffSet) pred výsevnými pätkami, čím zaisťujú optimálne spevnenie a minimálne hrnutie, ktoré je dôležité pre ľahké, ale aj dobre prekyprené stredné a ťažšie pôdy.

 • Široká škála predného náradia na výber, čo poskytuje požadovanú úroveň kultivácie a umožňuje dokonalé vzchádzanie v rôznych pôdnych podmienkach.

 • Veľmi presné ovládanie pracovnej hĺbky, kde jedno prítlačné koliesko ovláda vždy jednu dvojdiskovú výsevnú jednotku, ktorá je vybavená trojgumovým odpružením TriForce.

 • Na zabezpečenie rovnomernej hĺbky sejby v premenlivých pôdach a v podmienkach s nerovnosťami je Spirit vybavený hydraulikou s aktívnymi výsevnými radličkami.

 • Široké a veľké utláčacie kolesá pätiek (jedno koleso riadi vždy jednu výsevnú pätku) zabezpečujú prácu bez kmitania a vibrácií aj pri vyšších rýchlostiach. Vďaka tomuto individuálnemu riadeniu hĺbky riadku Spirit vždy umiestňuje osivo do zamýšľanej hĺbky sejby.

 • V-výsevné disky s veľkým priemerom ponúkajú plynulú prácu bez kmitania a vibrácií.

 • Disky pätiek sú vyrobené z odolnej Švédskej ocele V-55, ktorá poskytuje extrémne dlhú životnosť.

 • Ľavý a pravý disk každej pätky sú navzájom posunuté systémom „offset“, čo pätky udržiava vždy čisté a predchádza sa tým upchávaniu. Medzera medzi diskami pätiek, a tým aj presnosť sejby a uloženia semien v hĺbke je aj s opotrebením pätiek stále rovnaká!

 • Bod výpadu semien pred osou otáčania diskov pätiek umožňuje využiť ich pohyb smerom dole v momente výpadu semien a tak uložiť semená na dno lôžka, čo ďalej zvyšuje nielen presnosť uloženia semien, ale aj rýchlosť a rovnomernosť vzchádzania vďaka rýchlemu prístupu vlahy.

 • Na prispôsobenie sa meniacim sa pôdnym podmienkam je možné meniť prítlak pätiek z kabíny počas jazdy.

 • Automatické radené sekvencie pracovných častí sejačky na úvratiach – vyrovnané porasty až do posledného cm poľa – jednak pri vychádzaní na úvrať a zase opačná sekvencia pri vchádzaní do záberu z úvrate.

 • Presný elektrickým systém dávkovania osiva Fenix. U záberov 3 a 4 m ide o jeden dávkovací systém, od 6 m záberu sú to vždy 2 dávkovacie jednotky Fenix s možnosťou vypínania polovice záberu (2 sekcie).

 • Pohodlné a perfektne prehľadné ovládanie a kontrola sejačky je zabezpečené u všetkých Spiritov systémom E-Control (iPad) a možnosťou pripojenia na GPS - aut. ovládanie sekcií a/alebo variabilný výsevok (alebo u typov C dávka hnojiva) podľa mapy.

 • Seed Eye monitorovanie priechodnosti semenovodov je možné pre všetky sejačky, softvér na počítanie semien na všetky okrem sejačiek s InlIne systémom.

Typy SPIRIT R 300S a 400-900S sú určené na osivo a môžu mať rozstup riadkov 12,5 cm alebo 16,7 cm (neplatí pre R 300S), zásobník na osivo má objem 2800, 3800 alebo 4000 litrov podľa typu a sú dostupné s pracovným záberom 3 m (pevná verzia), alebo sklopné verzie 4, 6, 8 a 9 m. Pri preprave sú všetky sklopné stroje zložené na šírku 3 m. Všetky sklopné sejačky SPIRIT S môžu byť vybavené ešte BioDrillom a súčasne s hlavnou plodinou môžu vysievať podsevy, miešanky, medziplodiny alebo aplikovať hnojivo, prípadne pelety proti slimákom a pod.

Typy SPIRIT 400-900C sú určené na osivo aj na hnojivo, rozstup riadkov osiva je 12,5 cm, zásobník je delený s celkovým objemom 4000 alebo 5000 litrov podľa typu a sú dostupné s pracovným záberom 4, 6, 8 a 9 m. Pri preprave sú všetky sklopné stroje zložené na šírku 3m.

Je možné voliť 2 alebo až 3 rôzne systémy prihnojovania:

 1. FIX – hnojenie do pásu širokého cca 5 cm do každého riadku s rozstupom 12,5 cm, je u nás najčastejšie žiadané a využívané. Hĺbku uloženia hnojiva je možné meniť nastavením predných diskov, ktoré súčasne spracúvajú pôdu. Následne je pôda uvalcovaná a hnojivo uložené do pôdy a až potom je vsiate osivo už vyššie spomínanými V-pätkami nad hnojivo.

 2. NORDIC – umiestnenie hnojiva je do medziriadkov s rozstupom 25 cm cez priradené diskové pätky. Používa sa najmä v serverských krajinách, resp. tam, kde sa nepožaduje príprava pôdy pred sejbou.

 3. InLine je aktuálnou novinkou a predajným hitom, ale zatiaľ nie je možný na každom SPIRITE - zatiaľ je dodávaný pre typy 400 a 600 C. Pri InLine sa spolu so semenami do výsevnej drážky ukladá menšie - štartovacie množstvo hnojiva, čo zaisťuje rýchlu absorpciu živín pre rastlinu. „Hnojivo zaistí osivu rýchlu energiu na klíčenie bezprostredne po sejbe, čím sa skracuje čas vzchádzania. Systém InLine je veľmi výhodný pri práci s menšími dávkami hnojív. Spirit InLine je vybavený oddeleným prúdením vzduchu samostatne pre hnojivo a osivo. To zabraňuje roztriedeniu hnojiva a osiva v systéme a je to najdôležitejšie, keď sú veľkosti a hmotnosti osív a hnojív odlišné. Intenzitu prúdenia vzduchu je možné ľahko nastaviť, čím sa zaistí, že semená aj hnojivo budú umiestnené s optimálnou presnosťou“, takto opisuje systém InLine Magnus Samuelsson, manažér pre vývoj koncepcií zo spoločnosti Väderstad.

Sejačky SPIRIT C so systémom hnojenia FIX môžu byť vybavené ešte BioDrillom a súčasne s hlavnou plodinou vysievať podsevy, miešanky, medziplodiny, alebo aplikovať hnojivo, prípadne pelety proti slimákom a pod.

Ak si to zhrnieme, sejačky SPIRIT so systémom hnojenia FIX majú možnosti:

 1. Vysievať 1 druh osiva a 1 druh hnojiva, resp. s BioDrillom 2 druhy osiva a 1 hnojivo alebo 1 druh osiva a 2 druhy hnojiva.

 2. Vysievať 2 druhy osiva resp. s BioDrillom 2 druhy osiva a 1 hnojivo alebo dokonca 3 druhy osiva.

 3. Vysievať 1 druh osiva s využitím plnej kapacity zásobníka resp. s Biodrillom 2 druhy osiva alebo 1 druh osiva a 1 druh hnojiva.

Takto je možné napr. využívať ochranu hlavnej plodiny rýchlo klíčiacimi a rastúcimi plodinami, ktoré môžu nechať v pôde napr. aj dusík (podsev). Napr. Emil Krajčík Agro s.r.o. vysieva systémom FIX viku a ako hlavnú plodinu pšenicu a podobne aj kombináciu hrach/facélia.

Možnosti, ktoré ponúkajú sejačky Spirit je naozaj veľa, každý môže len rozmýšľať ako ich využiť v prospech svojej pôdy a pre dosiahnutie ešte vyšších úrod.Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Ing. Ján Cvek, PhD. Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 025


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Comments


bottom of page