top of page

Pre prvotriedne a intuitívne ovládanie

Nové ovládanie KRONE PreSelect


Tlačová správa, Spelle, jún 2023 – Krone predstavuje nové ovládanie strojov KRONE PreSelect. Toto zariadenie umožňuje nastaviť elektricky predvoľbu požadovanej funkcie a pomocou pripojeného hydraulického okruhu traktora ju následne vykonať. Ovládanie je dostupné v dvoch prevedeniach. KRONE PreSelect DS 50 predstavuje elektrický panel predvoľby v novom dizajne. Alternatívou k tomuto riešeniu je možnosť prepojiť stroj s ISOBUS traktorom prepojovacím káblom KRONE PreSelect Digital. Funkcie stroja sú potom zobrazené a predvolené na ISOBUS termináli traktora a ovládané hydraulicky. Tým sa ponúka veľmi flexibilné usporiadanie pripojenia stroja k traktoru. Je k dispozícii výber medzi PreSelect DS 50 a PreSelect Digital. KRONE PreSelect bude spočiatku ponúkaný k známym trojkombináciám KRONE EasyCut B 870, B 1000 a B 950 Collect. Ďalším krokom bude rozšírenie ponuky aj na ostatné skupiny strojov.


KRONE PreSelect DS 50

KRONE PreSelect DS 50 prichádza na trh v modernom dizajne založenom na riadiacej jednotke DS 100. Pripája sa priamo k zásuvke stroja a je napájané 12V napätím zo zásuvky v kabíne traktora. KRONE PreSelect DS 50 ponúka jednoručné ergonomické ovládanie s membránovými tlačidlami. Pri žacej trojkombinácii je možné predvoliť rôzne hydraulické funkcie, ako je zdvíhanie žacích jednotiek na jednej alebo oboch stranách, nastavenie pracovného záberu, alebo zdvíhanie a spúšťanie pásov dopravníkov. Po predvoľbe na ovládacom paneli sa daná funkcia aktivuje použitím príslušného vonkajšieho hydraulického okruhu traktora. Statusové diódy LED informujú o stave pohonu (aktívny/zastavený), prepravnej polohe žacích jednotiek, prípadne o aktuálne zvolených funkciách. Hodnoty prítlaku žacích jednotiek na povrch a rýchlosti pohybu dopravníkov sa zobrazujú na displeji a môžu byť menené tlačidlami „Minus“ a „Plus“.


KRONE PreSelect Digital

Systém zapojenia KRONE PreSelect Digital ponúka všetky funkcie ako KRONE PreSelect DS 50. Rozdiel spočíva v tom, že je stroj pripojený káblom do ISOBUS zásuvky traktora a zobrazenie ovládacieho rozhrania s možnosťou výberu predvoľby požadovanej funkcie je na UT terminále traktora. Tu je možné vybrať požadovanú funkciu pripojeného stroja prostredníctvom KRONE PreSelect Digital na ISOBUS-Termináli a aktivovať ju vonkajším hydraulickým okruhom traktora. Symboly zobrazujú aktuálne predvolenú funkciu stroja. Navyše je do systému KRONE PreSelect Digital integrované aj zákaznícke počítadlo a je možné zobraziť aj otáčky žacieho stroja. Prítlak žacích jednotiek aj rýchlosť pohybu pásov priečnych dopravníkov je možné regulovať pomocou tlačidiel na obrazovke. Veľkou výhodou tohto zapojenia je možnosť využitia predvoľby funkcie a ovládania hydraulických okruhov ISOBUS multifunkčnou pákou traktora. Týmto spôsobom je možné všetky funkcie traktora a stroja pohodlne ovládať pomocou joysticku bez toho, aby ste museli použiť iný ovládač, a to aj na strojoch bez ISOBUS systému.

Kontakt pre tlač:

Markus Steinwendner Head of Marketing KRONE Agriculture +49 5977 935 188 20 markus.steinwendner@krone.de www.krone.de

Comments


bottom of page