top of page

RAUCH ponúka digitálne riešenia pre moderné poľnohospodárstvo orientované na výkonnosť

Sektor poľnohospodárstva sa čoraz viac zameriava na digitalizáciu. Spoločnosť RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH preto investuje do výskumu a vývoja s cieľom generovať vhodné softvérové ​​a hardvérové ​​produkty pre budúcnosť. To je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby poľnohospodári mohli dosiahnuť stabilný výnos s optimalizovanými operačnými procesmi pri súčasnom znížení používania osiva, hnojív a pesticídov.


Ako sa to však dá skĺbiť?

Rozmetadlá RAUCH sú vybavené sofistikovaným GPS-prepínaním sekčných šírok a ovládaním na úvrati, takzvaným Section Control. Testy preukázali, že zmenšením dvojnásobne ošetrených plôch je možná úspora hnojív až nad 10%. Kompatibilita s takmer všetkými N-senzormi dostupnými na trhu súčasne zaisťuje hnojenie podľa potreby. To je možné realizovať aj cieleným presným hnojením oblasti pomocou satelitných aplikačných máp prostredníctvom systému ISOBUS.


Spoločnosť RAUCH integrovala do pneumatického rozmetadla AERO GT ako prvá na svete, MultiRate 6, ktoré môže rozmetať aktuálne zadefinované rozmetané množstvo každých šesť metrov s vysokou presnosťou. Túto technológiu je možné použiť na implementáciu presných poľnohospodárskych špecifikácií s vysokou presnosťou, najmä pri satelitných mapách v jemných rozlíšeniach, napríklad 10 x 10 m. Nesmieme zabudnúť na NEXT Machine Management, ktorý umožňuje automatickú dokumentáciu cez terminál ISOBUS CCI. NEXT Machine Management inteligentne prepája siete rôznych poľnohospodárskych strojov pre vyššiu efektivitu a vyššie výnosy použitím a spracovaním údajov o strojoch od rôznych výrobcov.

Na mape sú zobrazené jazdy stroja a farby označujú rôzne hodnoty údajov stroja vrátane celkových a priemerných hodnôt. Údaje, ktoré boli zaznamenané možno potom uložiť a použiť napríklad na naplánovanie ďalšieho prihnojovania, dokumentáciu v súlade s normami a na vyváženie bilancie hnojiva. V správcovi exportu je možné prostredníctvom zariadenia Agrirouter odosielať do stroja plánované dávky, mapy aplikácií, trasy prejazdov a obrysy prihnojovaní. Stroj prijíma údaje od NEXT Machine Management a môže jednoducho odoslať spracované údaje požiadavky späť do NEXT Machine Management prostredníctvom Agriroutera. NEXT Machine Management je využitý takto ako výkonný nástroj v teréne pre rýchle, bezpečné a jednoduché plánovanie.

Využite tieto kompetencie, ktoré spoločnosť RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH ponúka poľnohospodárom na efektívnejšie a optimálne využitie vašich strojov prostredníctvom digitalizácie a na dokumentáciu.
Comments


bottom of page