top of page

Spoločnosť Väderstad sprístupňuje počítanie osiva SeedEye na viacerých modeloch

Spoločnosť Väderstad, jedna z popredných svetových spoločností v obrábaní pôdy, sejbe a výsadbe, sprístupňuje inovatívny systém presného počítania osiva SeedEye pre modely Spirit 600-900S a Rapid A 600-800C/J. Oceňovaný SeedEye systém uľahčuje život poľnohospodárom: šetrí čas a odstraňuje nepresnosť.

Inovatívny systém SeedEye ponúka monitorovanie blokovania semenovodov aj počítanie osiva. Sledovanie blokovania nebolo ponúkané predtým pre stroje Spirit 600-900S a Rapid A 600-800C / J, ktoré sú teraz doplnené aj počítaním osiva.

- Pomocou programu Väderstad SeedEye farmár nastaví požadovaný počet semien na štvorcový meter. V teréne senzory presne zaznamenávajú počet semien prechádzajúcich každoým semenovodom. Kombináciou týchto informácií s údajmi o rýchlosti jazdy z pozemného radaru sejacieho stroja sa výkon automaticky upravuje tak, aby sa udržalo zvolené výsevné množstvo, hovorí Johan von Mecklenburg, produktový riaditeľ vo Väderstade.

V roku 2019 získalo počítanie osiva SeedEye známku kvality za svoju precíznosť od Nemeckého testovacieho centra DLG. SeedEye posúva kontrolu do rúk farmára. Automaticky upravuje výsevok za jazdy, takže nie je potrebná pravidelná kalibrácia, čo zvyšuje jednoduché použitie a maximalizuje efektivitu. Zameriava sa tiež na počet rastlín na meter štvorcový namiesto počítania hmotnosti osiva na hektár, aby mala každá rastlina optimálny prístup k svetlu a vode.

- Meraním osiva na meter štvorcový namiesto hmotnosti na hektár už nie je výsledok výsevu ovplyvnený rôznorodosťou vriec alebo druhmi semien, vďaka čomu môže farmár zvýšiť presnosť a optimalizovať výkon, tvrdí Johan von Mecklenburg. Počítanie osiva SeedEye bude k dispozícii pre modely Spirit 600-900S a Rapid A 600-800C/J od modelového roku 2021. Ak už vlastníte ktorýkoľvek zo strojov s monitorovacím systémom blokovania SeedEye, je možné do týchto systémov pridať aj prezentovaný systém počítania osiva.
コメント


bottom of page