top of page

Väderstad predstavuje väčšiu kapacitu zariadenia BioDrill pre Rapid 300-400C/S


Spoločnosť Väderstad, jedna z popredných svetových firiem v oblasti spracovania pôdy, sejby a presnej sejby, zväčšuje veľkosť zásobníka BioDrill pre závesné sejacie stroje Rapid 300-400 S/C pre ešte väčšiu univerzálnosť týchto strojov. Pre modelový rok 2024 sa objem zásobníka BioDrill pre Rapid 300-400C/S zvyšuje o viac ako 40%.


BioDrill je prídavný zásobník s vlastnou výsevnou jednotkou, ktorá pri sejacích strojoch Väderstad umožňuje okrem osiva a hnojiva aplikovať ešte tretí produkt.


"Postupom času sme zaznamenali zvýšený dopyt po aplikácii ďalších produktov spoločne s výsevom. To často znamená použitie príslušenstva Biodrill na zakladanie krycích plodín a trávnych semien alebo na aplikáciu štartovacieho hnojiva spoločne s osivom,“ hovorí Björn Jeansson, riaditeľ produktového manažmentu - sejacie stroje v spoločnosti Väderstad, a pokračuje:


"Aby sme uspokojili tento dopyt, zvyšujeme kapacitu zásobníka BioDrill pre sejacie stroje Rapid o šírke 3-4 m. Pre modelový rok 2024 sa zásobník BioDrill pre Rapid 300-400C/S zvyšuje o viac ako 40 %. Pri štvormetrovom modeli Rapid 400C/S sa objem BioDrill zvyšuje z 280 na 400 litrov, zatiaľ čo pri trojmetrovom modeli Rapid 300C/S sa objem BioDrill zvyšuje z 200 na 300 litrov. Nový BioDrill pre Rapid 300-400C/S je štandardne vybavený dvoma snímačmi hladiny. BioDrill pre pneumatický Rapid A 400-800S, Rapid A 600-800C aj produktového radu Spirit zostáva objem na 360 litroch.


Aplikovaný produkt v zásobníku BioDrill môže byť distribuovaný pre plytký výsev, vhodný na zakladanie trávnych semien alebo krycích plodín spoločne s hlavnou plodinou. Alternatívne je možné produkt distribuovať spolu s osivom do sejacích topánok. Mať produkt zmiešaný s osivom je vhodné pre štartovacie hnojivo, kedy včasný prístup hnojiva môže podporiť klíčenie osiva," hovorí Björn Jeansson.


Nové zásobníky BioDrill pre Rapid 300-400C/S sú k dispozícii od októbra 2023, prvé stroje budú u zákazníkov na jarné siatie v roku 2024.


Comments


bottom of page